login.gif 1BaseSar.jpg login-singup.gif بیمار جدید/
|كليك بــر: |خانه | ما کیستیم؟| | فلسفه ما| | |شفایافته ها| | روش ما| | تعرفه ما| | نمونه پرونده| | بیماریها| | |ثبت نام 1| | حساب بانکی ما| | |تماس با ما | پذیرش دانشجو| | اخبار مطب| | کانالهای ویدئوئی 1 پرفسور خورسند | | پرسش و پاسخ | | ویدئوها | | باشگاه سبز | | اخبار وبسایت| | مقالات قبلی| | مجامع علمی| | کتابها| نقشه سایت |
| تعداد مطالب: 2892| | تعداد كامنتها: 14794| | / چت Chat/: | /ايميل eMail/: | | |English:/ Flag.UK.gif |العربیه / Flag.Saudiarabia.gif |Nederlands / Flag.netherlands.gif ||Persain / فارسی / 263px-Flag_of_Iran_svg.png

   
،ما ساکن کشور هلند هستیم - واین هم تنها وبسایت رسمی مطب انترنتی « پژوهشکده طب دنسروخ » پرفسور خورسند میباشد، واژه « دنسروخ » از وارونه نوشتن نام « خورسند »، بنیانگزار این علم« طب دنسروخ » گرفته شده است،
سیستم دنسروخ بدن (کشف پرفسور خورسند)وقتی بیدار و فعال شود، کارهای فوق العاده ئی در بدن صورت میدهد، و همه چیز را(در زمانهای مختلف )، بحالت خوب اولش برمیگرداند
بیماران ما که در سـرتاسـر شهرهای مختلف ایران و جهان پراکنده اند، و روزانه توصیه های « طب دنسروخ » پرفسور خورسند را،اجـرا میکنند، هــروز خبر ده ها درمان بیماریهای لاعلاج خود را، در گزارشاتشان به ما، منعکس میکنند، و برخی هم اجازه میدهند به اطلاع عموم برسانیم، لذا اگر فرصت کنیم، کپی برخی را دراینجا برای اطلاع شما هم میگذاریم، تا نمونه دیگری از کار های « طب دنسروخ » دستگیرتان شود،
البته برخی هم خود گزارش پایانی از سرگذشت بیماریها و درمان خود را درمقاله ئی به عنوان « گزارش به مردم » برای وبسایت ما میفرستند که در صفحه ویژه | « شفایافتگان » | و نیز درصفحه | | بیماریها| قرار دارند .

w


سیما:
در روز پایانی سـال 2014

نیاز انسان به « طـب دنسروخ » هـر روز بیشتر نمایان میگردد

آمار و ارقام خود سـخن میگویـند

نـمـودار و آمار
* بزرگترین وبسایت ایرانی با بیش از روزانه 1000 بازدید کننده و برخی روزها با بیش از 2000 بازدید کننده
* درماه اکتبر بیش از 34000 و در ماه نوامبر بیش از 32000 و در ماه دسامبر که هنوز تمام نشده بیش از 27000 بازدید کننده داشته ایم

* بزرگترین مطب انترنتی جـهـانـی، و تنها وبسایت رسمی پرفسور خورسند، کاشف سیستم دنسروخ بدن، و بنیانگزار « طـب دنسروخ »

* بزرگترین گنجینه پـژوهشی جهانی با بیش از صدهزار گزارش از نتیجه عملی اجرای طـب دنسروخ توسط هزاران متقاضی در گروه های سنی مختلف، با تحصیلات مختلف ازجمله پزشکان و استادان دانشگاه ها و مهندس و معلم و آزاد و کم سواد، زن مرد، کودک، حتی نوزاد با بیماریهای مختلف مرموز و لاعلاج، ترمیمی، و بعمل درامدن بازسازیها و ترمیمهائی که حتی با اعمال جراحی و توسط حاذقترین جراحان هم میسر نبوده

* بهترین خودآموز جامع پیشگیری و دنباله more


   

نامه ئی از پرونده یک شفایافته اخیر

« سیستم دنسروخ بدن »(کشف پرفسور خورسند ) در هر مرحله، به پاکسازی جائی از بدن میپردازد، که نمودار زیر، خلاصه عملکرد آنست
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
| آزاد با احتیاط|
| چنددانگ کم ضرر|
| تکدانگ|
| مرحله تطبیق|
| اوج تمیزی و سلامت|
| پاکسازی استخوانها|
| سلولهای عمقی |
| سلولهای سطحی|
| تصفیه خون|
| مریضی کثیفی |
| پاکسازی دل و روده ها |
      image.jpg Darad.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
خانم پروين برزگـر    مدارک پزشکی دارد    راســتا یک روزه / عکس سه ماهه راستا هم رسید/   
     عکس یک روزه « رسـتا » (که الان ماشالله سـه ماهـه شده)نـوزاد دختر ناز خانم پروین برزگر، که با شجاعت تمام در میان هزاران مخالف دلسوزان سم پاش !، با مقاومت تحسین برانگیزی، توصیه های « طب دنسروخ » را طی کرد، و برخلاف نظر مخالفان، نطفه را نگهداشت و بالاخره فرزند خود را سالم به دنیا آورد و اینک که بیش از سـه ماه، میگذرد هم مادر و هم فرزند صحیح و سالم و شادمان هستند، با سرسختی شجاعانه، موفق شد هم خود به آرزوی خویش برسـد و هم این روش « طب دنسروخ » مارا هم، مستندتـر کند، مبارک است.
     سـند1: گواهی پزشک فوق تخصص، و هشدار به مریض
     سـند2: نامه رسمی به پزشک قانونی و خطر مـرگ
این نویسنده شادمان امروزی، در موقع درخواست درمان به روش « طب دنسروخ »، با پریشان حالی و نوامیدی، بیماریهایش را در پرسشنامه اش چنین . . .
. . . . .ادامهدنباله moreسرگذشت برخی دیگر از شفایافتگان با بیماریهای مختلف ( دنباله More) >>>

سمینار بزرگ طـب دنسروخ

همایش 4 اردیبهشت 1393 تــهــران

درهمایش بزرگ « طب دنسروخ »اعلان شـد

در بدن انسانها، یک سیستم خیلی مهم ولی فعلا خفته و غیر فعال وجود دارد بنام « سیستم دنسروخ بدن »، که وقتی بیدار و فعالش کنم،
دیگر آن شخص نیاز ندارد که دلهره داشته باشد که چه غذائی یا چه داروئی مصرف کند تا مثلا فلان ویتامین یا فلان مواد معدنی ( کلسیم یا پروتئین یا ... )ا
و غیره، وارد بدنش کند که کمبودهای بدنش، برطرف شود، و یا نگران و سردرگم باشد که چه داروئی مصرف کند که مثلا فلان بیماری را مهار کند و یا درمان کند،

بلکه همه را، همین سیستم مهم کشف شده، « دنسروخ » باندازه نیاز بدنش، برایش میسازد و همه بیماریهایش را(هرچه باشد)، یکی بعد از دیگری و بطور طبیعی و اساسی، از بدنش دفع میکند

و نـیـز هر نـوع « باکتری »، « میکرب »، « ویروس »، « سلول سرطانی »، و... را هـم، در هفته اول بی خطر و از هفته دوم غیر فعال میکند و پس از چندی محو می نماید

پرفسور خورسند در همایش تهران به جهان اعلان کردند

قابل توجه بیماران « ابولا »، « ایدز »، « جنون گاوی »، « انواع سرطانی »، « هیـپاتـیت » و....،ا.

با کلیک بر عکسها در سایز اصلی ببینید khorsand.asal93.jpg

سرطان خـون
و تـمـرسـر

Hozzar4ord93.jpg  khorsand2naji.jpg
دنباله more


(مصاحبه علمی شوک برانگیز و جنجالی، که در سال 2005 منتشر شد، و در محافل دانشگاهی و بلاگ ها، بحث برانگیز گردید، تاکنون ملیونها خواننده داشته و در دهها وبسایت منعکس گردیده، و اکنون با داشتن هزاران شفایافته، تک تک نظریه ها وادعاها، به اثبات رسیده است، بزودی مصاحبه دیگری در رابطه با پژوهشهای جدید پرفسور خورسند، انجام خواهم داد و بعدا اونلاین می نمایم)

درمان « کلیه » های فاسدشده/داستان کبوتران/ زمستان سرد لندن /

ســفر مــرگ و کشــفی بــزرگ


علم داروئی و شیمیائی کنونی، تیری در تاریکی رها میکند

بدن انسان فعالیت مضره نداردکه باداروهای سمی به جنگ آن برویم

همه ساله صدهاهزارنفر در اثر همین اشتباه(وجهل)، کشته میشوند!!

وقتی درتن شما سم غذائی یا داروئی تلمبار میشود، « سیستم خوددرمانی دنسروخ بدن »(کشف نوین)برای
پاکسازی تن شما فعالترمیشودو شماتب میکنید یا درجائی از بدن خود دردی حس میکنید، با این روند خوب بدن،
مبارزه نکنیدو وضع خودرا وخیمترنسازید

همه بیماریهاازطریق کنترل غذائی ویژه قابل درمان هستند

«لوئی پاستور» کاشف میکرب وهم «روبرت کخ » و سایرین پایه گزاران داروهای سمی و شیمیائی (فعلا شده کارخانه جات غول عظیم پولسازی)
دید بشر را به انحراف کشانده اند !

وباز فلسفه ما میگوید که « میکرب وعملکرد مضر آن » یک نتیجه گیری غلط است که اززمان « لوئی پاستور » تا کنون!
بی خودی ذهن بشر را به آن مشغول ساخته است، اینها هیچکدام مشکل اصلی نیستند همه اینها خود، معلولند!


«از متن مصاحبه با پرفسورخرسند پژوهشگرایرانی ».
تهیه و تنظیم از سیما

امروزموفق شدم که به یکی ازوعده های خود که درمصاحبه قبلی داده بودم عمل کنم وآن خلاصه

تاریخچه کشف «سیستم خود درمانی بدن وقدرت آن دردفع کلیه بیماریها» با کاشف روش انقلابی و بینظیر و بدون ریسک غذادرمانی

لطفا به مصاحبه من با پرفسورخرسند توجه فرمائید

سیما:
استاد، اگر خاطرتان است من، درمصاحبه قبلی وعده های مختلفی به خوانندگان داده بودم،
و اینک از شما انتقاد دارم که کمی وقت شما دلیل موجه ای برای بد قولی من نمیتواند باشد و
لذا از شما درخواست دارم که با مصاحبه های بیشتری موافقت کنید.

پرفسورخرسند::
اشتباه نشود که تنها گرفتاریهای من نبوده بلکه مسافرتهای شما
هم دراین تعلل، دخالت داشته، به هرحال شما
سئوال بفرمایید که . . . دنـبـالـه more