طب خورسند
سیستم خوددرمانی « دنسروخ » بدن که بیدار و پرقدرت شود، وضعیت بدن را به بهترین وضع سالهای قبل برمیگرداند
4 3 2 1 سلامت کامل 0 1 2 3 4 5 6
آزاد
چنددانگ
تکدانگ
تطبیق
اوج تمیزی
استخوانها
سلولهای عمقی
سلولهای سطحی
تصفیه خون
دل و روده
مریضی کثیفی

يكى از ده ها بنر سالن بزرگ همايش
اطلاعیه و فیلتر وبسایت

سمینار بزرگ طـب خورسند

همایش 4 اردیبهشت تــهــران واقع در سالن بزرگ سیمینارها و همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - تـهـران - خیابان نیایش

درهمایش بزرگ « سیستم دنسروخ بدن »اعلان شـد

در بدن انسانها، یک سیستم خیلی مهم ولی فعلا خفته و غیر فعال وجود دارد بنام « سیستم دنسروخ بدن »، که وقتی بیدار و فعالش کنم،
دیگر آن شخص نیاز ندارد که دلهره داشته باشد که چه غذائی یا چه داروئی مصرف کند تا مثلا فلان ویتامین یا فلان مواد معدنی ( کلسیم یا پروتئین یا ... )ا
و غیره، وارد بدنش کند که کمبودهای بدنش، برطرف شود، و یا نگران و سردرگم باشد که چه داروئی مصرف کند که مثلا فلان بیماری را مهار کند و یا درمان کند،

بلکه همه را، همین سیستم مهم کشف شده، « دنسروخ » باندازه نیاز بدنش، برایش میسازد و همه بیماریهایش را(هرچه باشد)، یکی بعد از دیگری و بطور طبیعی و اساسی، از بدنش دفع میکند

و نـیـز هر نـوع « باکتری »، « میکرب »، « ویروس »، « سلول سرطانی »، و... را هـم، در هفته اول بی خطر و از هفته دوم غیر فعال میکند و پس از چندی محو می نماید

پرفسور خورسند در همایش تهران به جهان اعلان کردند

قابل توجه بیماران « ابولا »، « ایدز »، « جنون گاوی »، « انواع سرطانی »، « هیـپاتـیت » و....،! و هر ویروسی دیگری که در آینده اسم گذاری کنند.

با کلیک بر عکسها در سایز اصلی ببینید khorsand.asal93.jpg

سرطان خـون و تـمـرسـر

درحاشیه سیمینار
سـئوال: مخاطب طب دنسروخ، چه کسانی هستند؟ یعنی
« طـب دنسروخ » برای چه کسانی ســودمـنـد اســت؟
پاســخ: برای همه کسانی که روزانه غذا میخورند
سئوال: این یعنی همه مردم؟/پاسخ:آره
سئوال: پس چه کسانی نمیتوانند از طب دنسروخ استفاده کنند؟
پاسخ : کسانیکه فعلا در « کما » هستند واز دهان غذا نمیخورند یا نوزاد شیرخواره هستند و که فعلا فقط شیر میخورند
سئوال : پس نوع بیماری مطرح نیست برای همه نوع مفید است؟
پاسخ : بله، - برای همه نوع بیماری و نیز حتی برای افراد بظاهر سالم هم مفید است جهت پیشگیری از سکته و بلایای دیگر،
البته ذکر و تفکیک نوع بیماری و درد و مشکلات، در پرسشنامه ها، برای تنظیم توصیه ها،و گذر اسونتر از « دگابس » ها، مهم است
سئوال:«دگابس » چیست؟/پاسخ: دگابس مخفف واژگان " دوره گذر از بحران سمزدائی"، است که در « طب دنسروخ » مکرر برای پاکسازی تن، رخ میدهد
Hozzar4ord93.jpg  khorsand2naji.jpg
بتدریج که عکسها و فیلمهای همایش، از ایران برسد، ما هم بروز میرسانیم.
/ قسمت اول همایش دنسروخ / قسمت دوم همایش دنسروخ/ ,قسمت سـوم همایش دنسروخ/ , قسمت چـهـارم همایش دنسروخ / , قسمت پنجـم همایش دنسروخ/

/ حوادث جالب همایش دنسروخ ولی بی صدا / ویدئو های کانال دنسروخ خورسند /
On youtube: // ورود پرفسور خورسند به سالن همایش //خوش آمد گـوئی گوینده برنامه های همایش به پرفسور خورسند /| کانالهای ویدئوئی 1 پرفسور خورسند| / | کانالهای ویدئوئی 2 پرفسور خورسند قسمت اول سـخنـرانـی / قسمت دوم سخنرانی / قسمت دوم سـخـنـرانـی// معرفی پرفسور خورسند از گوینده رادیو تلویزیون // پرسش از حضارو پاسخ از پرفسور خورسند //
|ویدئوها|-|Video's|
ویدئـو شفایافتگان و خورسند// Video5 Khorsand3 // Video6 Khorsand1 // Video7 goyandeh // Video8 goyandeh Video9 ezdeham1 // Video10 Saretan Poost khorsand1// 11 همان سئوال و پاسخ در فایل دیگر // <2>در همایش 4 اردیبهشت 1393 تــهــران اعلان شــد

درهمایش بزرگ « طب دنسروخ »اعلان شـد

در بدن انسانها، یک سیستم خیلی مهم ولی فعلا خفته و غیر فعال وجود دارد بنام « سیستم دنسروخ بدن »، که وقتی بیدار و فعالش کنم،
دیگر آن شخص نیاز ندارد که دلهره داشته باشد که چه غذائی یا چه داروئی مصرف کند تا مثلا فلان ویتامین یا فلان مواد معدنی ( کلسیم یا پروتئین یا ... )ا
و غیره، وارد بدنش کند که کمبودهای بدنش، برطرف شود، و یا نگران و سردرگم باشد که چه داروئی مصرف کند که مثلا فلان بیماری را مهار کند و یا درمان کند،

بلکه همه را، همین سیستم مهم کشف شده، « دنسروخ » باندازه نیاز بدنش، برایش میسازد و همه بیماریهایش را(هرچه باشد)، یکی بعد از دیگری و بطور طبیعی و اساسی، از بدنش دفع میکند

و نـیـز هر نـوع « باکتری »، « میکرب »، « ویروس »، « سلول سرطانی »، و... را هـم، در هفته اول بی خطر و از هفته دوم غیر فعال میکند و پس از چندی محو می نماید

پرفسور خورسند در همایش تهران به جهان اعلان کردند

قابل توجه بیماران « ابولا »، « ایدز »، « جنون گاوی »، « انواع سرطانی »، « هیـپاتـیت » و....،ا.

khorsand.asal93.jpg
با کلیک بر عکسها در سایز اصلی ببینید
 khorsand3.jpg /khorsand93hamayesh.jpg  parcham2.jpg  nijmegen.jpg khorsand1393.jpg hemayesh2.png ezde.jpg ezdeh.jpg edeham3.jpg edeham2.jpg drMorvarid.jpg  m.parsa.jpg GhalamaliPeyman.jpg khorsand2.jpg ghasemi.JPG

قسمتهائی از فرمایشات پرفسور خورسند در همایش بزرگ « سيستم دنسروخ بدن » تـهـرانآن آقای شیرالله تاران که از زنجان تشریف اورده در سالن نشسته است، حدود 15 سال کلیه خراب و دیالیزی بود،-
و به روش « دنسروخ » درمان شده و الان 5سال است که کلیه های اصلیش که مثل ساعت و دقیق برایش کار میکنند زندگی میکنند و به مسافرت میروند نمونه ئی است از صدها بیمارکلیه که درمان کرده ایم،

این کودکان سرطان خون، و تمور مغزی، که الان به من گل دادند، امروز، یکی هفت ساله شده و دیگری 4 ساله گشته،
هر دو وقتی زیر دوساله بودند و با ان چثه کوچک، که درجاهای دیگر، چندین بار شیمی درمانی خطر ساز شده بودند وپوست و استخوانشان مانده بود و در حال مرگ،
به ما مراجعه کردند و بر مبنای همین « روش دنسروخ » و بدون کشتن سلولهای ((گفته شده بد سرطانی)) درمانشان کردم و الان سرحال و خندان در سالن هستند نمونه ئی از صدها بیمارسرطانی هستند که در روش ما درمان شده اند،

یا همین آقای قنبری، که سرتاسر بدنش وحتی توی دماغش و روی لبهاش و جاهای حساس دیگرش، زخم و طاول های سرطان پوست و صدف داشت . . . .
که بیش از 13 سال درگیرش بود و شرح حال دلخراشش را همین الان از پشت همین میکروفن برایتان بیان کرد، و می بینید که چگونه با روش ساده « دنسروخ » درمانش کردم
انهم از راه دور،

و صدها شفایافته با انواع بیماریهای دیگر که برخی از راههای دور خود را به این همایش رسانده اند و در سالن تشریف دارند،
را همه با بیدار کردن همین سیستم مـهـم « دنسروخ » بدن ، ظرف همه کمتر از صد روزه درمان نموده ام، انهم از راه دور واز طریق انترنت(هلند) و من برای اولین بار است که دراینجا انهارا از نزدیک ملاقات میکنم


پرفسور خورسند در همایش تهران 4اردیبهشت 1393

« کشف سیستم دنسروخ بدن - بزرگترین رویداد همه قرنها»


با کشف پرفسور خورسند

دانش و اطلاعات تا به امروز پزشکی بشر، دگرگون میشود


سـخنـرانی (بخش اول) // سـخنـرانی - بخش دوم) // سـخنـرانـی //
) film3 khorsand1 // Video4-Khorsand2 //
فیلم ها برروی سرور وبسایت ما قرار دارند( دیر باز میشوند شکیبا باشید)
///Video-Film1ورود به سالن همایش ///Video-Film2 /> // /Dilemiyan دامدارانی که همه پوکی استخوان داشتند // /RaghesAsal عسل هفت سـاله شـد باهـوش، زیبا، باانرژی ،//
ویدئو همایش تهران1393 /قسمت اول / /قسمت اول /       /قسمت دوم / /قسمت دوم /       بـرنـامـه      سـفـر      پـرفسـور      خـرسـند      بــه       ایـران       و       شـرکت در       همایش       و تشریح کشف خود      « سیستم خوددرمانی بدن »      یـا       « سیستم دنسـروخ بـدن »       که بیمار را       بی نیاز از       داروهای گرانقیمت       و تجهیزات پزشـکی       میکند       که بعد از      حدود 50 سال پژوهش       و امتحان بر       خـود و بر       نزدیک به      هـزار بیمار       دردمند و نوامید،      اینک برای اولین بار       در جـهان       اعلان میگردد       /قسمت دوم /       ویدئو همایش تهران 1393 /قسمت اول /
parcham2.jpg /Hozzar4ord93.jpg Iran7.jpg Iran6.jpg Iran5.jpg Iran4.jpg Kanoon1.jpg 28.jpg 27.jpg /Bazgasht.png /MAHMOODABAD.png /Taran2.jpg /Taran1.jpg /Diyalises3.jpg 27.jpg /deileman.jpg /tv.jpg /parsa.jpg /asal7.jpg kolyehtehran.jpg /khorsand.jpg parcham2.jpg /Hozzar4ord93.jpg /hamayesh93.jpg Iran1.jpg
برای بزرگـنـمـائـی، بر روی عکسـهـا کلیک کنید

فیلمـهـا و عکسـهائی از همایش بزرگ « طـب دنسـروخ » در تـهـران، چـهـارم اردیبشـت مـاه 1393
24 April 2014/Tehran

واقع در سالن بزرگ سیمینارها و همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - خیابان نیایش - تـهـران
تنظیم: از سـیمـا منشی
 
| کانالهای ویدئوئی 1 پرفسور خورسند | | پرسش و پاسخ | | ویدئوها | | باشگاه سبز | | اخبار وبسایت| | مقالات قبلی| | مجامع علمی| | کتابها| نقشه سایت |