aeza11.03.2015 11:31 PM
logAeza.png
روش کار
login-singup.gif ثبت نام عضو جدید

این صفحه، مخصوص « اعضاء » است،
( اگر شما هنوز عضو نشده اید میتوانید بر عنوان « ثبت نام » کلیک کنید و و شرایط را بخوانید، و عضو شوید )

در این صفحه « اعضا ء » میتوانند بر « کد » پرونده خود کلیک کنند، و رمز بدهند و پرونده خودرا باز کنند


توجه کنید: بر پرونده دیگران کلیک نکنید که چون رمز دارند، کامپیوتر شما بهم میریزد، و با مشکل روبرو میشوید

Click برای بزرگنمائی این صفحه


w

** تــوجــه: به علت تراکم کاری، گه گاهی نوبت های بیماران از بحران خارج شده و کم خطر، کمی طولانی تر میشوند، تا وقت بیشتری برای اورژانسی ها باز کنیم، بــردبـار باشــید
از همکاری شما سپاسگزاریم
در این صفحه، شما میتوانید، در کادر بالا، بر « کد پرونده » خود هم کلیک کنید، و سپس « یوزرنام » و « پاسورد » خودرا بدهید تا پرونده محرمانه، برای شما باز شود،
اگر برای بازکردن و خواندن پرونده خود مشکلی داشتید، میتوانیداز طریق لینک زیر « تماس با ما »، یا « ایمیل مطب » از من راهنمائی بخواهید،
البته همیشه « کد پرونده » خودرا در عنوان نامه ها، برایم بنویسید تا شمارا راهنمائی کنم - سیما

تذکر1: بر کد پرونده ئی که مربوط بشما نیست، کلیک نکنید، چون رمز آنرا ندارید، و کامپیورتان بهم میریزد

تذکر2: اگر این کامپیوتر که الان دارید استفاده میکنید، کامپیوتر شخصی شما نیست، و دیگران هم از آن استفاده میکنند،
پس حتما مواظب باشید کسی پاسورد شمارا نبیند، و نیز مربع کوچک زیر کادر « یوزرنام و پاسورد » را همیشه خالی بگذارید.

تـذکر3: برای صرفه جوئی در جا، پس از مدتی « کد پرونده ها» ابتدا از کادر خارج میشوند و سپس مخفی میشوند و فقط « شماره ردیف ها» میمانند.
لطفا شماره ردیف خودرا حفظ کنید. (مثل الان که تعدادی قدیمی حذف شده اند و تعدادی هم که از کادر خارج امده اند بعدا کدهایشان حذف میشوند و فقط شماره ردیف ها که در پائین تر هستند می مانند)

*** تماس با پرفسور فقط از طریق پرونده خودتان و با تنظیم گزارش میسر است و درست ترین است
اگر سئوالی دارید یا پاسخ به سئوال دارید یا پرداخت مجدد پولی دارید ویا عکسی یا آزمایشی
و هرچیز دیگر، بهتر است که در همان زمان تنظیم گزارش و در محل مربوطه « طرح سئوال »،
« پاسخ به سئوال» « کنترل شارژ» و ... بگنجانید و یا عکس یا ازمایش ضمیمه کنید.
تا در وقتی که مختص شما میشود، وهمزمان با بالا امدن پرونده تان، و با داشتن همه اطلاعات لازم،
رسیدگی شود(یعنی جداگانه نفرستید که اشتباه میشود).
هر نسخه و توصیه برای مدتی معیین و تاثیر گزاری داده میشود که پس از ان گزارش وضعی که پیدا میکنید را طبق الگو، بفرستید
البته و در صورت ضرورت، قبل از موعد تعیین شده، هم میتوانید گزارش (ضروری) بفرستید و دلیل زودتر فرستادن را قید کنید و

سئوالی اگر دارید در آن گزارش، طرح کنید، تا پرونده تان زودتر از موعد، بالا آمده رسیدگی شود


_________


تـوجـه با سـئوال کردن و وقت خودرا تلف نکنید، توصیه هارا چند بار بخوانید، و هرچه از آن فهمیدید هم که عمل کنید مشکل بزرگی نمیشود، و در موعد گزارش نویسی همه را بنویس و دلیل اجرا نکردن برخی از توصیه ها هم اگر داشتی را هم بنویسید پرفسور میخوانند و اگر لازم باشد شمارا اصلاح میکنند و در جاده صحیح قرارتان میدهند

چون من فقط میتوانم به سئوالات اداری پاسخ دهم

پرفسور هم که به سئوالات تخصصی پاسخ میدهند نیاز دارند تا همراه با سئوال شما پاسخ تمامی سئوالات یک گزارش را هم ببینند و انگاه پاسخ مناسب شما که ممکن است با دیگری فرق کند بدهند
سیما
برای اینکه فرهنک مخرب « دارو خواری » را از ســر دوستان و فامیل براندازید
همه جا و علنا از راه جدیدی که استفاده میکنید صحبت کنید برای ثواب یا خدمت به همنوع و فامیل و دوستان از کارتهای زیر تکثیر کنید تا برای درمان خود راه بی ضرر و پرفایده شمارا انتخاب کنند با تکثیر این کارتها بین عزیزان خود / tamas.htmlکارتهای طب دنسروخ - خورسند
به امید داشتن جامعه ئی بدون بیماری و بدون دارو - انشالله