aeza14.04.2015 11:31 PM
دانش پژوه جدید login-singup.gif 1BaseSar.jpg login.gif

صفحه دانش پژوهان

این صفحه مخصوص دانش پژوهان « اعضاء » میباشد، اگر شما هنوز عضو دانش پژوهی ما، نشده اید، بر « ثبت نام » کلیک کنید و شرایط را بخوانید و عضو شوید

توجه:دانش پژوهان گـرامی،این هم راه جدید دیگری غیر از راه ایمیل شماست که میتوانید وارد پرونده دانش پژوهی خود شوید.
« پژوهشگران » و « دانش پژوهانی » که کد پرونده آموزشی شان در این زیر نیست و مایلند از این طریق هم وارد پرونده خود شوند به من اطلاع دهند تا در این صفحه اضافه کنم.

در این صفحه، شما میتوانید، در زیر، بر « کد پرونده دانش پژوهی » خود هم کلیک کنید، و سپس « یوزرنام » و « پاسورد » خودرا بدهید تا پرونده محرمانه، برای شما باز شود،
اگر برای بازکردن و خواندن پرونده خود مشکلی داشتید، میتوانیداز طریق لینک زیر « تماس با ما »، یا « ایمیل آموزشی » از من راهنمائی بخواهید،
البته همیشه « کد پرونده آموزشی» یا « لینک پرونده آموزشی » خودرا در نامه ها، برایم بنویسید تا شمارا سریعتر راهنمائی کنم - سینا

تذکر1: بر کد پرونده ئی که مربوط بشما نیست، کلیک نکنید، چون رمز آنرا ندارید، و کامپیورتان بهم میریزد

تذکر2: اگر این کامپیوتر که الان دارید استفاده میکنید، کامپیوتر شخصی شما نیست، و دیگران هم از آن استفاده میکنند،
پس حتما مواظب باشید کسی پاسورد شمارا نبیند، و نیز مربع کوچک زیر کادر « یوزرنام و پاسورد » را همیشه خالی بگذارید.

تـذکر3: برای صرفه جوئی در جا، پس از مدتی « کد پرونده ها» مخفی میشوند و فقط « شماره ردیف ها» میمانند.
لطفا شماره ردیف خودرا حفظ کنید. (مثل الان که تعدادی قدیمی حذف شده اند)


| ردیف   کد پرونده | -----        | ردیف   کد پرونده | -----        | ردیف   کد پرونده | -----        | ردیف   کد پرونده |------        | ردیف   کدپرونده |
                                  
|41   d284DrKavehAhmadi |        |42   d285DrMorvarid |        |43   d286Dr.Maemari |                     
|36   | d280DrGhilkijani        |37'   |d281DrMehdi        |38'   | d282DrSeiran        |39   |d283DrFalah        |40   | d274DrPiri       
|31   Haidari |        |32   d276DrTayeb |        |33   d277Amami |        |34  d278Tahari |        |35   Hashem |
|26   d270Babri |        |27   d271Azadian |        |28   d272Alinezhad |        |29   d273DrAjerloo |        |30   d274Delshad |

1 | 2 | 3' | 4'| 5' | 6 | 7'| 8' | 9 | 10' | 11' | 12 | 13| 14' | 15 | 16' | 17 | 18' | 19 | 20' | 21 | 22 |
|  23  | 24 | 25| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32| 33 | 34 | 35 |تماس با ما     Contact


ایمیل مطب
Amozeshi@khorsand.org