باشگاه سبز تندرستی خرسند G.H.K (Green.Healt.Khorsand)club - May 6, 2004 10:39 PM
عضویت در باشگاه برای شما که « پیرو و طرفدار فلسفه پرفسور خرسند و حفظ محیط ذیست و گسترش فضای سبز در ایران و جهان هستید » رایگان است - صفحه یک 2007-05-06 // 22:39:27 clubbanner3.JPG
این قسمت، بیک مدیر داوطلب وعلاقمند واگذارمیشود
the Green Health Khorsand`s club or the GHK club
با عضویت در این باشگاه و استفاده از رهنمودهای آن، هیچکس تا آخر عمر خود، مریض نخواهدشد
تا کنون اعضای این باشگاه ازمرز 3000نفرهم گذشته وازهمه جای جهان میباشند،ازخانواده ها تا مجردها از دسته جمعی و تا تک نفره،عکس وپرفایل هارسیده است، همه خواهان تبادل تجربه تغذیه « نبازند » و آشنائی با یکدیگر میباشند، برای راه اندازی این قسمت و به روز رسانی آن، بیک مدیرداوطلب آشنا به کامپیوتروعلاقمند نیازداریم

ghazadarmani@gmail.com
عضو جدید
نمایش پرفایل عضو جدید
 
.

Page A Nieuwe pagina 1
  اهداف باشگاه  روش کار باشگاه  عضویت در باشگاه
 
, جانان؟؟ساله-مجرد
کارمند-بوشهر-ایران
101@khorsand.org
پرفایل دارد
 
, علی؟؟ساله-مجرد
مهندس- زنجان-ایران
102@khorsand.org
پرفایل دارد
 
, سمیرا؟؟ساله-مجرد
دانشجو - شیراز-ایران
103@khorsand.org
پرفایل-ندارد
 
نیکی؟؟ساله متاهل
دکتر-لاهه-هلند
104@khorsand.org
پرفایل-ندارد
 
, حمید 22 ساله-مجرد
دانشجو -هلند
105@khorsand.org
پرفایل-ندارد
 
, تینا- ؟؟ ساله-مجرد
مدیر-واشنگتن-امریکا
tina@ftbarratt.com
پرفایل دارد
 
, مه لقا 19 ساله-مجرد
دانشجو-تهران-ایران
107@khorsand.org
پرفایل-ندارد
 
mehrshad 3.JPG
, مهرشاد 26 ساله-مجرد
دانشجو - تهران-ایران
108@khorsand.org
پرفایل-ندارد
 
, نسرین 23 ساله-مجرد
دانشجو-بوشهر-ایران
109@khorsand.org
پرفایل-ندارد

 صفحه قبلی   سایت غذادرمانی  صفحه بعدی
HomePageصفحه اصلی