login.gif 1BaseSar.jpg login-singup.gif بیمار جدید/

    برای رسیدگی به تدوین کتابها،از سال آینده خدمات درمانی مان را، محدود یا بکلی قطع میکنیم    

روش ما

1- ابتدا برای هزینه تشکیل پرونده مبلغ ده یورو یا ده هزار تومان به Click حساب بانکی ما واریز کنید

2- با داشتن اطلاعات پرداخت، این Click پرسشنامه/ را تکمیل کنید و ارسال نمایید

3 - با دریافت پرسشنامه و هزینه تشکیل پرونده، ما هم برای شما پرونده تشکیل داده| نمونه پرونده|Click و به ایمیل شما، اطلاعات لازم و رمز انرا برایتان میفرستیم

4- شما با داشتن رمز وارد پرونده خود میشوید و انرا مطالعه میکنید و طبق این Click تعرفه / « شارژ «عضویت یک ماهه اول» را پرداخت مینمایید

5- گزارش پرداخت حق عضویت را طبق این Click فرم /به اطلاع ما میرسانید ، با دریافت گزارش پرداخت و پیگیری ان در حساب بانکی، پرونده تان « فعال » میشود و فورا در نوبت نسخه قرار میگیرد.

6- پرونده های « فعال » به نوبت، برای پرفسور خورسند باز میشوند و رسیدگی میگردند، ظرف کمتر از 24 ساعت، اولین توصیه براساس پرسشنامه تان که در پرونده است برایتان تنظیم میکنند و در پرونده تان قرار میگیرد، و منهم با ایمیل بشما خبر میدهم

7- شما وارد پرونده خود میشوید، و توصیه تان را مطالعه و از یک روز، انرا اجرا می نمایید و پس از سه روز اجرا، طبق این « Click الگوی / گزارش نویسی ما»، چگونگی اجرا و وضعی که پیدا کردید را گزارش میدهید

8- تا هم اگر اشتباهی در اجرا داشتید، از همان ابتدا راه شمارا اصلاح کنیم( و لذا لازم نیست شما مکرر سئوال کنید و وقت خودتان و مارا بگیرید فقط هرچه متوجه میشوید را اجرا کنید) و هم براساس آن گزارش شما، توصیه دیگری در پرونده شما قرار دهیم که برای چند روز دیگر اجرا کنید و بازهم گزارش بفرستید

9- این گزارش نویسی های شما، و این توصیه دادن های ما و اصلاح راهتان، موجب بیدار و فعال شدن « سیستم خوددرمانی دنسروخ بدن» شما میشود که به مرور هم، درمانهارا خود حس میکنید، خبر درمانهای مختلف مشکلاتتان در گزارشات ظاهر میشوند

10- تا وقتی که انشالله اعلان میکنید که در کلیه موارد درمان شده اید و یک « مقاله Click گزارش به مردم » ارسال میدارید، به دوره « تطبیق» منتقل میشوید

در «دوره تطبیق»، بدن شمارا با ( سموم) غذاهای مورد علاقه تان طوری تطبیق میدهیم، که دوباره ان بیماریهائی که درمانش کرده ایم برنگردند
11- همیشه سرعت درمان، به خوب اجرا کردن « توصیه ها»، و خوب و به موقع، «گزارش دادن » طبق الگو، و حجم و «نوع بیماریها»، بستگی دارد
ثبت نام

Sima1-thumb.jpg

برای ثبت نام و تشکیل پرونده درمانی به روش « طب خورسند »، بر مبنای « سیستم خوددرمانی دنسروخ بدن »، لازم است که پرسشنامه را تکمیل کرده ارسال فرمائیـد، و عضو ما شوید.
SabtName.jpg

- ما چون بیمار زیاد داریم و همیشه وقت اداری و وقت آزادمان را هم میگیرد، لذا خیلی اصرار و علاقه داریم که بیمارانمان از روز اول صحیح و دقیق توصیه هارا اجرا کنند تا در کمترین زمان ممکن ، « شــفا » یابـند، و جا و وقت برای دیگران، بازتر شود
دقیق که توصیه هارا اجرا کنند و به موقع و طبق الگوی گزارش نویسی، گزارشات را تنظیم کنند، دقیق تر توصیه های تکمیلی میگیرند و حداکثر استفاده را از زمان برای درمان سریع میبرند، به عبارت دیگر اگر توصیه هارا خوب اجرا نکنند و به موقع گزارش ندهند یا دقیق گزارش ندهند، بیماریها باز برمیگردند و زمان درمان خیلی طولانی تر میشود

برای پرهیز از برگشت بیماریها، شخص میبایست همه 9 دوره درمان « طب خورسند » که در نمودار مشخص شده است را باید با حوصله بگذرانند
_____ *** *** *** _______


_____ *** *** *** _______

راهنمای تشکیل پرونده برای درمان

ا- ابتدا شماره حساب بانکی مارا یادداشت کنید /Click حسابهای بانکی ما//
2- سپس مبلغ ده یورو یا( ده هزارتومان) به حساب بانکی ما واریز کنید بابت هزینه تشکیل پرونده عضویت .

برای سرعت بخشی به دریافت نسخه اول، میتوانید همزمان هزینه یک ماهه شارژ شروع را هم بپردازید و همزمان با تشکیل پرونده، نسخه شروع را هم دران ببینید و 48 ساعت جلوبیفتید
3 -آنگاه پرسشنامه را تکمیل کنید. /Click پرسشنامه/ / Click فرم اطلاعات گزارش اعلان پرداخت/ / را هم در پرسشنامه لحاظ کنید
4- اطلاعات پرداخت را طبق این فرم به ما اطلاع دهید./Click فرم گزارش اعلان پرداخت//
5- پرونده تان که تشکیل شد به شما اطلاع داده میشود. / Click صفحه اعضاء//
Click تعرفه مـا/ /»،
7- ظرف کمتر از 24 ساعت پس از تامین شارژ و خبرش به ما، در پرونده تان نسخه اول بر اساس اطلاعات « پرسشنامه شما» قرار میگیرد. یک نمونه پرونده درمانی اعضاء//
8- بخوانید و اجرا کنید و پس از مدتی که در نسخه اول گفته شده، گزارش بفرستید و توصیه تکمیلی بعدی را برای اجرا بگیرید و... تا انشالله شما هم شفا یابید / اخبار شفایافتگان ما / /

برخی میپرسند، سـئوال:
آقای دکتر عزیز، ما به نسخه خیلی فوری نیاز داریم، ولی هزینه یک ماهه شروع 650 را یکجا آماده و فوری نداریم، میشه در چند نوبت پرداخت کنیم؟.
پاســخ:
ابتدا باید که با پرداخت فقط ده هزارتومان و تکمیل پرسشنامه،« صداقت نیاز به درمان» خودرا به ما آشکار کنید. و سپس با یک ایمیل و ذکر « کد پرونده خود» ، درخواست خودرا مطرح کنید.
به درخواستهای معقول، موافقت شده است

- سیما
- مدیر مطب

- اگر بخواهید میتوانید در ادامه در این صفحه « روش ما » را بخوانید و بعد با کلیک بر « /Click تعرفه مـا//»، از آن هم آگاه شوید.
// تعرفه مـا// نامه شفایافتگان/ نمونه پرونده / فهرست ها / حسابهای بانکی ما// فرم گزارش اعلان پرداخت// پرسشنامه//
برای تشکیل پرونده « غذادرمانی » این SabtName.jpg را تکمیل کرده ارسال دارید

روش ما
- طرز کار ما از ابتدای ثبت نام تا پایان درمان کامل

مقدمه: معمولا شما با این اسمامی «اتاق بیمارستان » و « دارو » و « پرستار » و « دکتر » « مریض » , در « شهر » خودتان آشنا هستید و جایگاه و عملکرد هریک از آنهارا میدانید

ما نیز برای راحتی شما و نیز کم سازی هزینه هنگفت بیمارستان و پرستار و دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستانی، برای شما
در فضای مجازی و در انترنت ، همه انهارا بوجود اورده ایم

به این معنی که
«اتاق بیمارستان » = خانه شماست، و هم پرونده درمانی است که من برایتان در وبسایت خودمان میسازم و « نسخه » همان توصیه های ما است که بکرات بشما داده میشود و « پرستار » خود شما هستید که مرتب حال مریض را برای دکتر، در گزارشها، تشریح میکنید و « دکتر » =پرفسور خورسند در هلند و « مریض » خود شما هستید که برای صرفه جوئی، نقش پرستار خودتان را هم ایفا میکنید و در « شهر » همان فضای انترنتی میباشد
شما در بیمارستان ما « ثبت نام » میکنید و بکمک پرستار که خودتان باشید « پرسشنامه » را تکمیل میکنید که بدانند چه ناراحتی دارید و چه مدارکی دارید و عکس خودتان- چون در بیمارستانها وقتی دکتر باتفاق پرستار ان بخش، وارد اتاق شما میشود چهره شمارا می بیند
پس شما هم عکسی میفرستید تا وقتی وارد پرونده شما میشود با چهر یا چهرهای مختلف شما در زمانهای مختلف آشنا شود.

از پرستار خال شمارا میپرسد(یعنی گزارش شمارا میخواند) و بعد به پرستار توصیه های تکمیلی لازم را میدهد و پرونده قید میکند
پرستار انرا در مورد مریض اعمال میکند
تا روزیکه بسلامت برسید و قبل از مرخص شدن « گزارش به مردم » تنظیم میکنید و پرونده بسته میشود

با توجه با ان مقدمه حالا « روش » ما را بزبان دیگر بخوانید.
با توجه، به کشف « سیستم دنسروخ بدن » توسط پرفسور خورسند، و درمان همه نوع بيماريهاى سخت و آسون و حتی صعب العلاج، و غير ممكن ها، در این روش ساده و مفید « غذادرمانی » امكان پذير ساخته است
گسترش شفایافتگان ما و در همه جا، در نتیجه، ازدحام زیاد بیماران برای درمان به روش مـا بسیار زیاد گشته است،
با اینکه خدمت به خلق، مارا خوشحال میکند ولی با خود یک عیب هم میآورد که نمیتوانیم به همه متقاضیان، در همانروز رسیدگی کنیم و پاسخ بدهیم
و ناچار به رعایت نوبت برای برخی بیماریهای عادی و خارج از نوبت برای بیماران بدحال و خطرناک هستیم،

لذا این امکان را برای متقاضی باز میگذاریم که خود وضعیت پرونده خودرا تعیین کند و با یکی از سه وضعیت زیر که هزینه متفاوت دارند، « فعال» کند

1- با وضعیت فوری(جوابها کمتر از 24ساعته) (با هزینه کمی گرانتر)

2- با وضعیت عادی ( نوبتی)،( جوابهابه نوبت تراکم آنروز از یک تا 3 و گاهی 5 روز طول میکشد (باهزینه کمی ارزانتر)

*** بهتر است که همه در ماه اول با « وضعیت یک ماهه فوری 650 » پرونده را « فعال » کنند تا در طول تما یک ماهه بتوانید در صورت نیاز با پرفسور درتماس باشند، و همان وقت به سئوال و یا گزارششتان رسیدگی شود و در نوبت چندین روزه نباشید که اذیت شوید و در درد بپیچید و ... انشالله وقتی در جاده سلامت قرارتان دادند و خطر برطرف شد و ... میتوانید با « وضعیت های » دیگر پرونده را درآورید.

روش ما
خلاصه مسیر « روش ما»

ابـتـدا متقاضی درمان/ مقالات // تعرفه مـا// نامه شفایافتگان/ نمونه پرونده / فهرست ها / را بخواند و از کم و کیف آن آگاه باشد/ سپس « پرسشنامه ما » را تکمیل و در آخر بر « ارسال » کلیک کند تا به ما برســد
با دریافت « پرسشنامه » و دریافت « گزارش پرداخت هزینه تشکیل پرونده = ده هزار تومان یا ده یورو»، برایش پرونده درمانی تشکیل میدهیم، و به ایمیل او اطلاعات لازم را میفرستیم و کد پرونده اش در صفحه «اعضاء» هم قرار میگیرد که از ان طریق بتواند (با استفاده از یورزنام و پاسوردی که با ایمیل گرفته است، وارد پرونده اش شود.
در پرونده متقاضی تابلو شارژ پرونده قرار دارد که متقاضی در فرصت های مختلف با پرداخت لازم شارژ و اعتبار پرونده خود را تنظیم میکند(مثل شارژ تلفن همراه شما است)
در صورت شارژ کافی،/براساس پرسشنامه، یک توصیه از طرف ما، برایش تنظیم میشود/ و در پرونده اش قرار میگیرد/بیمار،از یک روز معیین طبق توصیه ئی که دریافت کرده« خوراک روزانه خود را تنظیم میکند و درخانه خود اجرا مینماید»، خوراکی ها از نوعی است که در دسترس همه میباشند
/بعدازچند روز، و راس موعد تعیین شده که در نسخه اولش ذکرشده،/ یک گزارش طبق « فرم گزارش نویسی ما» تنظیم میکند و وضع و حالی که بعداز اجرا پیدا کرده را گزارش میدهد/و ما نیز مجددا طبق گزارش جدید رسیده از مریض، « توصیه جدید» با تاکید های جدید، برایش تنظیم میکنیم که اجرا کند/
و این گزارش ...ها و توصیه...ها، ادامه پیدا میکند..../ تا وقتی که مریض در گزارش خود،اعلان میکند که در همه زمینه ها شفاپیدا کرده/ و در صورت تمایل داستان حقیقی درگیریش با بیماری خودرا بصورت « گزارش به مردم » میفرستد و نحوه درمانش در « طب دنسروخ » را بیان میکند، / تا ازان به بعد تحت « حمایت بیمه دنسروخ » قرار گیرد و اجازه دارد هنوز هم ماهی یکبار و با هزینه فقط 5 هزارتومان گزارش و سئوال و مشاوره کند
تا هرگز به انحراف نرود و هرگز هم مریض نشود
و یا در ادامه، درخواست راهنمائی « دوره تطبیق بدن با قاطی خواری » می نماید تا چگونه کم کم به همه چیز خواری هم بپردازد ولی مریض نشود، /دوره « تطبیق با قاطی خواری » بستگی به وضع بیمار دارد از یک توصیه تاهفت توصیه هم در این دوره لازم دارد
که طوری ( همه چیز خواری ) کند که همان سلولهارا دوباره کثیف نکنند که دوباره بیماریهایش برگردند، و دائما هر از یک ماه یا دوماه، با گزارش چگونگی اش ، توصیه جدید و تاکید های جدید بگیرد یا خودرا« بیمه دنسروخ » کند که بسیار ارزان و به صرفه میباشد
/پس از درمان اساسی هم میتواند همچنان با ما درتماس باشد و هرماه یا هرچندماه در موارد مختلف که احساس بدحالی به او دست داد، « گزارش وضع خودرا بفرستد» وسئوال کند و تقاضای توصیه کند

اخیرا برای « شـفایـافتِگان »، سرویس جدید درست کرده ایم بنام « بـیـمـه دنـسـروخ » که با هزینه مختصر، همیشه بتوانند که در موارد مختلف از ما، « تـوصـیـه فـوری » بگیرنـد.
توجه:
تن تـمیـز همچـون تن کودکان چند سـاله

بـیـمـاران، در روش ما، شـخص، هـرروز مقدار زیادی « سـم » و « عفونت » و « کثافت » که ما انهارا « پسداد » میگوئیم، از سلولهای خود دفع میکنند، و هرروز سلولهای نقاط مختلف تن مریضهای ما، تـمیـز تر و بسیار فعال تر و حساس تر میشوند
و پـوسـت و نیز دل و روده و ارگانها همه و همه ، هرروز تـمیـز تر میگردد بطوریکه به تمیزی تن کودکان چند ســاله میرسـد که این یک حـسـن بـزرگـی میباشـد وکیفیت زندگی بالاتر میرود و نیز عـمـر طبیعی شخص هـم افزایش می یابد، یعنی به اوج سلامتی اساسی میرسد

اما
این تمیز و حساسیت، چــون هنوز در ( درمانگاهها ) و در ( بیمارستانها )، بر اساس آموزشهای « طب داروئی و شیمیائی» ، دارو های مریضان را بر اساس وزن مـریـض و سـن مریض، تعیین میکنند و دارو های « سمی » قوی، را به آنها میدهـنـد،
باید بیماران دنسروخی بسیار احتیاط کنند که بدن آنها بسیار حساس است، و ظریف است، و مثل بدنهای معمولی که پراز سم غذائی و داروئی هستند ، نمیباشد، و نباید داروهای سمی قوی براساس همان وزن و سن به آنها بدهند، بلکه براساس بدن دنسروخی، رفتار کنند و با داروی بسیار ضعیف بچگانه شروع کنند، و اگر چنین نکنند، مثل آن میماند که به یک کودک، داروی قوی داده باشند، موجب ناراحتی میگردد
و شمارا با « بزدن »(بحران داروی نامنتاسب) و شاید با « مزدن » مواجه کنند
همیشه
نگرانی برای «تجربه کنندگان دنسروخی» هسـت که در اینده های دور، یا نزدیک اگر بهردلیل، مثلا دل درد ، سرماخوردگی، و یا حتی ناراحتی سـاده، سرفه، یبوست، سر درد و .... به به روش طب دنسروخ و متخصصین ان خودرا درمان نکنند و به اینگونه
درمانگاهها و یا بیمارستانها و دکتر هـای « طب داروئی و شیمیائی » مـراجـعـه کنند، متاسفانه بدون تـوجـه به حساسیت سـلـولـهـا و تن آنـهـا، همان داروهای سـمـی قــوی میزنـند و دل و روده ها روی خون می افتد و ممکن است دردســر بزرگ شود
« بزدن» و یا « مزدن» شود،( درست مثل وقتی که اشتباها به بچه ها، داروی قوی بزنند)، چون سلولها انچنان ظریف و حساس و تمیزنـد که با هر داروی سمی که برخورد کنند انگار که تن آنها، با خرده شیشه تیز برخورد کرده اند، میتواند به انها لطمه زیاد بزند.

وآنوقت « دکتر داروئی » که معمولا با دستپاچگی که نمیدانند چـرا اینطور شـده، دنبال سـرهـم کردن دلیلی میشـونـد، کـه به والدین مریض تحویل دهد و بگویند،

مثلا مریض را مقصر میخواند که " چون قبلا در فلان کار را کرده بود چنین شده است!!"

و یا اگر نداند که قبلا در چه کار کرده، وضع پیش آمده را بگردن خـدا می انـدازند که مثلا:

" خدا چنین خواست که مریض شما، در این وضع بـرود".

مطلب زیر را بخوانید و مواظب باشید کـه شما انشـاالله در این وضعیت هـرگـز قرار نـگیـریـد.

- اگر شـمـا در طول « غـذادرمانـی » و یا بعد از « شـفایـافتن » ، که حداقل 40 روز، به ســمزدائی به روش ما پرداخته اید، به هر دلیل با دردی یا ضعفی و یا با سـرماخـوردگـی و یا با هرچیز و .... روبرو شدید، بهتر است که ابتدا با روش دنسروخ خودرا معالجه نمایید ولی اگر به ما مراجعه نکردید تا بگوئیم این وضع شما ســاده است و « دگابس » میباشد و موقت است و میگذرد، و با تلقین اطرافیان، مجبور شدید به بیمارستان یا درمانگاه و به « دکتر های داروئی و شیمیائی » مـراجـعـه کنید، حتما « تـاکـیـد » کنید که در مـورد دارو، با شـما مثل کودکان چند سـاله، رفتار کنند و با داروهای بسـیار ضعیف شـروع کنند تا پشیمانی بزرگی پیش نیایـد،

و بفرمایید که :
تن من نسبت به دارو حساس است و با داروی بسیار ضعیف امتحان کنید ( همـواره اگر لازم باشد، میتوان دارو هارا، کم کم قوی تر انتخاب کرد، اما اگر با داروی های قوی شـروع کنید، دیگر قابل برگشت نخواهد بـود و مـرا که دارای تن ی حساس هستم، مـواجـه با خـطـر خواهد کرد.)

** همیشیه احتیاط کنید و قبل از رفتن به اینگونه مکانها، سعی کنید خودتان یا اطرافیانتان فورا با ما تماس بگیرند و توصیه مارا بکار ببرید و با ما هماهنگ کنید.
تا مسئولین را به اتخاذ روشی مناسب با شـمـا، آماده کنیم.

همیشه هم بـدانـیـد کـه غذاهای طبیعی و خدادادی هـرگـز به کسی لطمه نـخـواهـد زد، و فقط در موقع دفع « سموم » و « عفونت » بدن، یا « دگابس»، موقتا شخص، باید کسل و با درد روبرو شود تا وقتی سم و عفونت کاملا دفع شود، و خدای نکرده، این موضوع شمارا به اشتباه نندازد، و نیمه راه، بسمت دارو بروید.

در روزنامه های ایران چند سال پیش خواندیم که یک مرد کشاورز تویسرکانی 147 ساله که 11 فرزند و 90 نوه و نتیجه و.. داشت و با همه انها یک عکس دسته جمعی هم در روزنامه داشت و گرفته بودند، خبرنگار از او پرسید، پدر تا کنون به دکتر مراجعه کرده ئی و داروئی خورده ئی، در جواب گفت هرگز تا امروز به هیچ دکتری مراجعه نکرده چون خود با سبک کردن غذاهایم، خود را خوب کرده ام، اما همین هفته گذشته به یکی از نوه هام که حالم را پرسید گفتم کمی سرم درد میکند و او یک اسپرین بچه به من داد و خیلی اصرار کرد که سمی نیست و بخور و من تا انرا در دهان گذاشتم انگار کسی با چاقو زبان مرا سوراخ میکرد فورا انرا تف کردم و انداختم و نخوردم و حتی اب دهان الوده به انرا هم تف کردم و تا چند روز، اثر تلخ ان بر زبانم حس میکردم .

وقتی سلول تمیز باشد هم عمر را دراز میکند و هم حساس است و چیز بد برای بدن را با قدرت پس میزند( و بدن های بیماران دنسروخی ما به همین خوبی و حساسی میرسند و عمر را با کیفیت خوب بی بیماری، دراز میکند)
تعرفه ما
- کلیک کنید بـر:
/ http://www.khorsand.org/main/archives/000938.html تعرفه مـا/


* تشكيل پرونده
( ما نرخ هریورو را برای کمک به ساکنین ایران برابر هزارتومان درنظر میگیریم تا تخفیف ویژه برای جلوگیری از تحریمهای سیاسی کرده باشیم ).
روش توصیه های و نسخه های انترنتی ما و از راه دور چنین پیش میرود.
اولین توصیه و نسخه ما از روی مطالعه پرسشنامه مریض تنظیم میشود و لذا هرچه پرسشنامه جامع تر و دقیقتر باشد و درصورت امکان، و با عکس خودمریض با آزمایشات مریض و مدارک مریض با عکسهائی از محل مورد نیاز درمان، باشد بهتر است و یا در طول درمان بتدریج بفرستد تا در نسخه ها و توصیه های بعدی موثرتر گردند.

توجه: غذادرمانی به کسی ضرر نمیرساند، فقط ممکن است طول درمان افرادی که خوب همکاری ندارند، افزایش پیدا کند

معمولا پروفسور در انتهای هر نسخه ئی که میدهند، تاریخ گزارش نویسی مریض را هم تعیبن میکنند که مثلا پس از چند روز از اجرای این توصیه ( یا نسخه)، « گزارش وضع و حال » خودرا بفرستد و نسخه را هم ادامه دهید تا نسخه بعدی یا توصیه بعدی را هم در پرونده خود بخواند و انرا هم بکار ببرد که معمولا دارای چندین تاکید میباشد.، تا کم کم بدن مریض را بسمتی ببرند که « ئسیستم خوددرمانی دنسروخ بدن » مریض بیدار و فعال شود و مدیریت بدن را به عهده گیرد و هرچه بیماری دارد بطور اساسی یکی یکی دفع کند.

(بهتر است در شروع با « وضعیت یک ماهه فوری » پرونده را فعال سازید تا گزارشات شما در همان روز برای پرفسور باز شود و درهمانروز توصیه جدید بگیرید، و معطل چند روزه نشوید، و درماه بعد اگر به ادامه درمان نیاز داشتید هم بدن تمیز تر شده و هم با روش اشنا شده اید و میدانید کدام وضعیت مناسب شما است)
بیشتر مواقع در انتهای توصیه اول یا نسخه اول، پرفسور خورسند، گزارش « وضع و حال » مریض را در پایان روز دوم یا پایان روز سوم را میخواهند، (یعنی مریض در اخر شب یا در سوم روز و یا صبح روز چهارم تنظیم و بفرستند، در انتهای نسخه براتون تعیین میکنند)

وقتی نوبت رسیدگی به گزارش مریض رسید و پرفسور مطالعه کردند نسخه و توصیه ئی مناسب با ان گزارش شده مریض، تنظیم میشود و در پرونده مریض برای ادامه « کنترل غذائی » خـود، در نظر بگیرید و مورداجرا قرار دهند
که معمولا در توصیه های دوم به بعد، گزارش مریض را بعداز 4 روز و شاید 7 روز اجرا میخواهند( یعنی مریض چگونگی وضع و حال خود را در اخرین روز را تنظیم کند و بفرستد که تاثیرش در روز هفتم اجرا، چگونه شده است) از ان به بعد گزارش بعدی مریض را ظرف یک هفته تا ده روز و یا دو هفته اجرا خواهان میشوند،اما مریض همواره میتواند در صورت لزوم و داشتن سئوال فوری، زودتر از موعد هم گزارش وضع خود را در انروز تنظیم و همراه با سئوالی که دارد بفرستد و سئوالش را در ان طرح کند،و توصیه زودتر از وقت بگیرد اما نباید دیر تر از موعد گزارش بفرستد که احتمال اذیت شدن مریض میرود و صلاح نیست
این گزارش و توصیه ها برای انست که مریض انحرافی نرود و وقت تلف نشود و نیز برای انست که « دنسروخ » با قدرت بیدار بماند، و نیز برای انست که تغییراتی که در مریض رخ میدهد« دگابس » چیست و چگونه با ان رفتار کند و ... خیلی چیزهای دیگر
اگر همه چیز طبق برنامه که ما برای مریض تعیین نموده ایم پیش برود معمولا چنین پیش بینی میشود.
بیشتر درمانها در ظرف 40 روز یا نتیجه کامل میدهد و یا بطوروضوح برای مریض مشخص میشود که در جاده سلامتی حرکت میکند و خودش میتواند حدس بزند که تا پایان کار چقدر دیگر، مانده است .اما دوره کامل شامل هم درمان و هم پیشگیری و مواظب از برگشت بیماری، نیز برای برخی از بیماریهای مرموز، لازم است.
که میتوانید بطور کلی بـه نـمـوداری بشرح زیر توجه فرمائید.


4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
آزاد با احتیاط چنددانگ کم ضرر تکدانگ مرحله تطبیق اوج تمیزی و سلامت پاکسازی استخوانها سلولهای عمقی سلولهای سطحی تصفیه خون مریضی کثیفی

در روش ما که بر مبنای بیدار و فعال سازی « سیستم خود درمانی دنسروخ بدن » کشف پروفسور خورسند، کـار میکند.
نظر بر تقویت سلولهای بـدن دارد، البته بعداز دفع « سموم » و « عفونت » های بـدن، برای شخص کاملا محسوس خواهد شــد

دوره های پاکسازی تا درمان
این سیستم مهم « دنسروخ »، در بدن شما تقربیا ظرف یک هفته « بیدار » و « فعال » میشود، و به پاکسازی تن شما می پـردازد، و ابتدا خون درگردش شمارا پاک میسازد، و پس از گذراندن یک یا دو « دگابس»، شما را ظرف یک هفته و حداکثر ده روزه، به تصفیه خون در گردش میرساند
و بشما احساس خیلی خوبی دست میدهد، و میدانید در راه صحیح قرار گرفته اید، اما هنوز درمان کامل نشده اید

تمیزی خون درگردش، پس از کمی بهم میخورد و دوباره کثیف میشود، ولی این بار نه از جانب غذاهای بد و یا ازجانب دارو بلکه چون « سیستم دنسروخ » به پاکسازی پاکسازی سلولهای سطحی بدن شما میپردازد و هـر بـار، «کثافات » و « سموم » و « عفونت » هائی که در دل سلولها قرار دارنـد و موجب بیماری شما بوده اند، را بیرون میکشد و تحویل خون در گردش میدهد تا از تن دفع کند که در این صورت هم دوباره خون موقتا کثیف میشود و باز شما هم موقتا با یک یا چند « دگابس » قوی و ضعیف روبرو میشوید

دوباره احساس بسیار خوب و احساس جوانتر شدن و احساس پرانرژی شدن بشما دست میدهد

و بهمین ترتیب پس از پاکسازی سلولهای سطحی و انگاه سلولهای عمقی میپردازد، و در هر مرحله « سموم » آنهارا بیرون کشیده تحویل خون میدهد و هر بار که خون کثیف میشود، حال شخص هم موقتا ناخوش میگردد واین ناخوشی که بدنبالش تمیزی تن است و شخص را در جاده سلامتی می اندازد، « دگابس » میگوئیم، که مخفف کلمات پارسی هستند .

« دگابس » = ( دوره گذر از بحران سمزدائی)

و با پشت سـر گذاشتن هر « دگابس »، یک جهش بلـند بســوی سـلامتی اساسی بر میداریـد و بـرداشــته میشود، پس طبیعی است که از « دگابس » باید استقبال کنید تا زودتر آنها را پشت ســر بگذارید و زودتر در جاده سلامتی اساسی قرار گیریـد

و دوره پاکسازی سلولهای سطی ده روز تا 4 هفته و سلولهای عمقی در حدود دوهفته تا 30 روز بعداز دوره اول پاکسازی خون در گردش خواهد بود، که کم و بیش کلیه سلولهای کثیف و تنبل و بیکار فعلی شمارا که، قابل بازسازی باشند (تقریبا در همه بیماران که زیاد دارو درمانی و شیمی درمانی نکرده اند بازسازی میشوند) و سلولهای شمارا تمیز و نرمال میکند تا ازآن به بعد نرمال کار کنند و درمان اساسی شوید و مثل ده یا بیست سال قبل خودتان که اصلا این بیمار هارا نداشتید میشوید و به آن سن بر میگرداند و درمان اساسی میشوید.


*** دروه پیشگیری و مواظبت:
بعد از دوره درمان، برای برخی که بیماریهای سخت و مرموزی را درمان کرده اند، پایان کار نیست و بهتر است که یک دوره پیشگیری و جلوگیری از بازگشت بیماری را هم بگذرانند.(اجباری هم نیست)
چون این سلولهای سم دار قبلی و تمیز شده فعلی شما، متخصص جمع آوری چنان « سموم » بدخیم میباشند و اگر شخص دوباره به همان عادات قبلی غذاخوری کند و یا دارو خواری کند(که مریضش کرده بود)
دوباره تکرار کند، همین سلولهای تمیز شده و متخصص، فورا و دوباره سموم همان غذاها و سموم همان دارو هارا با فوریت از خون در گردش شما میگیرند و در خود زندانی میکنند و در خود جمع میکنند ودوباره سلولها و ارگان مربوطه کثیف شده و از کار می افتند، دوباره همان نارسائی ها به مرور زمان در شخص شفا یافته، پیدا خواهد شد و همان بیماریهاجلوه نمائی میکند،

لذا باید که شخص درمان شده، برای مدتی دیگر، طبق برنامه ما و کم کم به(( قاطی خواری)) کنترل شده و با احتیاط(غذاخواری) بپردازد، و سراز خود قاطی خواری نکند،(البته در این دوره، بسیار ساده تر رفتار میکنیم و مشورتهاو توصیه ها را برای یک ماه یا دوماه میدهیم تا در نظر بگیرند و رعایت کنند تا آن سلولهای قبلی از آن حالت آماده باش برای شکار « سموم بدخیم » وخاص، خارج شوند و مریض شفا یافته با تنوع غذائی هم مریضیش برنگردد، این (دوره مواظبت و پیشگیری) برای افراد متفاوت است و هر از چند ماه با یک مشورت کوچک و توصیه ، در جاده تغذیه صحیح قرار میگیرند و با گزارش از شما و توصیه و نسخه از ما، به پایان میرسد که احتمالا به کم و بیش یکسال تماس نیاز باشد.

توجه: چون ما متقاضی زیاد داریم لذا خیلی اصرار داریم و علاقمندیم که بیماران ما از ابتدا خیلی جدی و دقیق توصیه هارا اجرا و صحیح گزارش دهند تا در کمترین زمان انشالله درمان شوند و وقت بیشتری آزاد گردد
لذا هیچکس فکر نکند که برای صرفه جوئی در وقت ویا صرفه جوئی در هزینه، و سر از خود، توصیه هارا دقیق و به موقع اجرا نکند که بیشتر ضرر می بیند و بیشتر باید وقت بگذارد
تا جبران اشتباهات خودرا بکند

تبصره: همواره شارژ پرونده خودرا کنترل کنید که اعتبار کافی داشته باشد،( و فورا تامین کنید)، چون اگرشارژ کافی نداشته باشد سیستم کامپیوتری ما، گزارش شمارا،در نوبت بررسی و نسخه قرارش نمیدهد
و برای پرفسور باز نمیشود و نمی بینند

نوبت رسیدگی

نحوه رسیدگی به پرونده ها و نسخه دهی

HajmParwandehHa.jpg HajmParwandehHa2.jpg

در شرایطی که مسافرت پیش میاید و یا در سیمناری شـرکت کنند، نظم زیر بهم میخورد، برای همین کمتر مسافرت میروند و کمتر دعوتهای مختلف را می پذیرنـد.

پروفسور خورسند در شرایط عادی روزی دوبار( صبح ها و عصر ها) به بررسی پرونده ها میپردازند و نسخه میدهند به این ترتیب که:

ابتدا یکی از پرونده های « وضعیت ویژه » بالا می اید و توصیه میگیرد و سپس پرونده ئی از « وضعیت نوبتی » بالا می اید و توصیه میگیرد، و باز بترتیت ویژه و نوبتی تا .... تمامی پرونده های ویژه را در آن جلسه پاسخ دهند، و اگر وقتی باشد، به رسیدگی به تعدادی از پرونده های نوبتی ادامه میدهند که تعداشان بسیار زیاد است و بقیه برای وقت دیگر در نوبت می مانند و از این جهت همیشه پرونده های ویژه در همانروز رسیدگی میشوند و همیشه پرونده های نوبتی یک تا 3 روز یا 5 روز در نوبت انتظار می مانند.

پاسـخ به سـئوالات مشـابـه

برخی از بیماران و مخصوصا بیماران خیلی بدحال که سالها در بستر بیماریهای مختلف بوده اند و از یک دارو خواری به ده ها دارو خواری رسیده اند و هنوز مریض و بدحال هستند، برای تشکیل پرونده « غذادرمانی » مـا، صد دلشوره و نگرانی و دلواپسی دارنـد والبته نوامید هم هستند، و به ما یا تلفن میکنند یا ایمیلهای مکرر میزنند و سئوالات مختلف میکنند که آیا در این روش بیایند؟ با نـه؟.

همه باید بدانند که امروزه، « طب دنسروخ » یک روش نوین در درمانها شده است و با ان سیمینار بزرگ که در تهران و توسط صدها شفایافته ما برگزار گردید دیگر برای کسی شک و تردیدی نگذاشته و همه نوع بیماری را امید درمان داده است فقط باید تجربه کنید که از هزاران خاصیت خوب ان شما هم سهیم شوید

این روش، که نظر بر تقویت بدن دارد، تا « سیستم خوددرمانی دنسروخ بدن » شخص را بیدار و فعال کند، یعنی از همان ابتدای کار، به دفع، « سم » و « عفونت » و « کثافات » بدن میپردازد، و از همان روز اول هرروز تمیز تر میشوید و هرروز بهتر میگردید.
و جای هیچ نگرانی نخواهد بــود
و هرکسی هم دارو خوار است، تا هرزمان که احساس میکند نیاز به دارو دارد مصرف کند، ما روی داروی او تصمیم نمیگیریم
برای صـرفـه جـوئـی در وقت این عـزیـزان، در اینجـا جواب همه را میگذارم
اولا:
شـما که هم مریض هستید و هم هـرروز چـند وعده باید غذا بخورید و غـذا هم میخورید، پس اگر مدتی غذای روزانه خودرا « کنترل شـده » مـیل کنید، یعنی تاکید میشوید که فلان نوع غذای خودرا فعلا نخورید و فلان نوع غذای خودرا فعلا بیشتر بخورید ( این که مشکلی نمیسازد که نگرانتان کند) خطر ی که نمبسازد، کنترل غذا که به کسی لطمه نمیزند، که در اجرای این روش بی ضرر تاخیر بندازید

دومـا:
شـما که مدتهاست در روشهای دیگر با روش داروئی بسر برده اید و آن راه ها را عملا تجربه کرده اید و هنوز یا نتیجه نگرفته اید و درمان نشدید و یا بـدتر هم شده اید، پس برای اجرای روش بی ضرر « غذادرمانی» اگر تامل کنید فقط اتلاف وقت شما میشود.

بخصوص اینکه ما « غذادرمانی » هستیم و کاری به دارو نـداریم که بخورید یا نخورید آن مسئله شخصی خودتان است، فقط عقیده داریم و عقیده خودرا باطلاع شما میرسانیم که دارو خواری مانع سریع درمان شدن اساسی شما در روش ما، میگردد و بهتر است پس از مدتی که « غذادرمانی» به روش ما کردید، و با کنترل غذائی، برخی غذاهای مضر را نخورید، و کم کم بهتر شدید و متکی به نفس پیدا کردید، دارو خواری را هم یا بافاصله بیشتر انجام دهید تا وقتی که کاملا قطع کنید(باز هم اختیار باشما است و این فقط یک پیشنهاد است) و درمان به روش ما را سرعت بدهید
سـومـا:
این همه افراد با بیماریهای مختلف (و بدتر از بیماری شـما که برخی سرگذشت خودرا در وبسایت هم قرار داده اند) این راه را تجربه کرده اند و الان خوشحال میباشند، چه دلیلی است که شمارا پشیمان کند؟.
برعکس، همه شفا یافتگان ما، متاسفند که چرا، زودتر بسمت ما نیامدند و چرا سالها دارو خواری کرده اند و یا تن به جراحیها داده اند و تن خودرا ناقص کرده اند که همه با روش دنسروخ خوب میشدند، و زودتر از این، ازاین وبسایت و این «روش دنسروخ » بی ضرر و پرفایده باخبر نبودند و آنرا طی نکردند، و برخی الان سرگذشت خودرا در وبسایت قرار داده اند مطالعه کنید و با خیال راحت راه خودرا انتخاب کنید

چـهـارما:
این روش انترنتی از راه دور ما، که شما در خانه خود میخواهید انرا اجرا کنید، اختیار دست خودتان است و هروقت هم مایلید میتوانید آنرا، هر لحظه متوقف کنید و رهـا کنید و به وضعیت فعلی خود باز گردید.

(اجباری نیست) پس با دل صـاف و نیت پاک در خلوت خود و با خدای خود « نـذر » کنید و « پرسشـنامه » را پر کنید و درمان را شــروع کنید و نشانه های اولیه را خودتان عملا، لمس کنید، انشالله برای شــما هم شــفا میشود.

با آرزوی سلامت برای همه. سیما مدیر مطب

__________________


// تماس با ما Contact // صفحه نخست