بیماری خطرناک هیپاتیت ب هم با غذا درمان میشود Hepatite B - December 6, 2007 03:14 PM
2007-10-30 22:48:28
درمان بیماری خطرناک هیپاتیت
Hepatite B


درمان بیماری خطرناک هیپاتیت ازراه دور و انترنتی به روش پرفسورخرسند.
گزارشی از

سیما
مدیرخدمات انترنتی مطب
غذادرمانی پرفسورخرسند-هلند
جوانی پریشان حال که توانای چت کردن در چت مسنجر ما را نداشت و
به سختی کلماتی را درچت مسنجرمامینوشت، مکرر تقاضای شماره تلفن مطب ما درهلند را میکرد تا بلکه بدان وسیله مطلبش را
بما برساند، وتلفن کرد.
میگفت،
من از ایران هستم، پدرم داره ازدست میره، من خیلی پریشانم، مادرم هم اینجا ایستاده و بعد از من با شما میخواهد صحبت کند،
امروزپزشکان رسما ازپدرم قطع امید کردند، ما هیچ چاره ای نمیشناسیم، هرچه راههای پزشکی میشناسیم و بوده طی کردیم هرچه دکتر و متخصص و حتی فوق تخصص میشناختم مراجعه کردیم
برخی هم که ماهها درانتظار ملاقاتشان بودیم هم دیدیدیم،همه توصیه آنها را دراین شانزده سال اجرا کردیم،حال پدرم خوب نشد که هیچ دههاناراحتی
جدیدهم پیدا کرده است، تا آخرالامر بعد از 16سال داروخواری، همه مارا جواب کرده اند، بیچاره شدیم، وحشت و اضطراب به من مهلت نمیدهد که چه بگویم،
از شانزده سال پیش گفتند که پدرم هیپاتیت ب گرفته و از آن تاریخ تا کنون همه گونه معالجه داروئی و سونوگرافی و جراحی و غیره کرده اند چون چندنفر درفامیل ما از همین مرض هیپاتیت و درجوانی فوت کرده اند و مارا وحشت برداشته است، حالا علاوه بر هیپاتیت ب،
که خوبش نکردند، ورم در پا ها به آن اضافه شده و نیز کبد هم چرکین شده و کلیه ها هم ورم کرده، دیسک کمر هم گرفت و عمل هم کرد، ریه ها خراب و معده ضعیف شده، همه امیدهایمان به نوامیدی تبدیل شده، پدرم گوشه ای نشسته و زانوی غم دربغل گرفته است
و منتظر مرگ است دکتر به صراحت به او گفته هیچ امیدی نیست، روحیه باخته و همه ما ها ماتم گرفتیم که چه کنیم، دکترهائی که سالها به ما داوا و دارو میداده اند از پدرم قطع امید کرده اند و فقط توصیه میکنند که
همه اهل خانه واکسن هیپاتیت بزنیم تا ما مبتلا نشیم، یک آدم خیرخواهی سایت شما را به ما معرفی کرد و شما تنها امید ماهستید. بگوئید چه کنیم؟.
من:
عزیزم ما در هلند هستیم و شما در ایران !!، سرویس ما از راه انترنت میباشد وشما هم به کامپیوتر ناواردید پس شما بهتر است که به متخصصین و بیمارستانهای
محل خودتان مراجعه کنید چون با این وضع و حالی که شما دارید که نمیتوانید حتی چت کنید و درانترنت با ما تماس بگیرید، نمیتوانید از سرویس ما بهره بگیرید.
مادر تلفن را بدست میگیرد و شروع میکند به قربان و
صدقه رفتن و گریه کردن و دعا کردن که ما را نوامید نکنید
و خیلی صحبتهای دیگر از اخلاق و سجایای شوهرش و حیف است که ازدست برود ومکالمه ما به بیش از یک ساعت درازا کشید. من: خانم عزیز، ما هرکاری که ازدستمان برآید برای شما و همه متقاضان مختلف انجام میدهیم و داده ایم، اما لازمه این کار این است که کسی ازطریق انترنت بتواند با ما هماهنگی کند و
ابتدا فرم پرسشنامه را پر کنید و سپس بتوانید نتیجه اجرای توصیه های غذا درمانی پرفسور خرسند را هر24ساعت گزارش دقیق دهید و توصیه های بعدی
وتکمیلی و مکرر ایشان رابگیرید واجرا کنید، تا «سیستم خود درمانی بدن » (کشف پرفسورخرسند) در بدن مریض شما بیداروفعال شودوسلولهای معیوب و کم کارفعلی تمیز و پرکارشوند
و مریض شما هم از این خطر موجود نجات پیدا کند.
نتیجه این شد که ازطریق کافه نتهای محل و آشنا شدن به کار با کامپیوتر، پرسشنامه را تکمیل کردند و آزمایشات و سونوگرافی های متعددی (برخی از آنها درزیر است)که داشتند هم فرستادند و مورد مطالعه دقیق پرفسورخرسند قرارگرفت وسئوالاتی برای پرفسورخرسند بوجودآمد چون داروهائی که دکترهای متخصص به مریض داده بودند با حال و احوال مریض همخوانی نداشت و لذا فکرکردند که ممکن است مریض به بیماریهای دیگری هم مبتلا هستند و خواستند که یا تلفن دکتر متخصص را برایشان بفرستند تا خودپرفسورخرسند تلفنی وضع ایشان راازمتخصصینی که ایشان را ازنزدیک معاینه کرده اند بپرسند و یا تلفن و سایت ما را به دکترخودشان بدهند تا با ما درمورد بیمار مذاکره کنند. روز بعد اعلان کردند که از دکتر فوق تخصص وقت گرفته اند و نزدیکترین وقت ممکن یک هفته دیگر است، و هفته بعد مریض با پرداخت ویزیت دکتر فوق تخصص طبق قراری که از یک هفته قبل داشت به دکترفوق تخصص مراجعه کرد و درخواست کردند که وضع و حال ایشان را برای دکتری که درهلند است میخواهد و سپس تلفن و سایت مارا نشان میدهد، جناب دکتر فوق تخصص با پرخاش مریض را از خود دور میکند و کاغذهایش را به سمت دیگری پرت میکند و میگوید من وقت اینکارها را ندارم و مریض پریشانتر و ناراحتر ازقبل مطب ایشان بیرون میآید !!! و البته همین خبر و رفتار دکترفوق تخصص،
برای پرفسورخرسند معنی و مفهوم آنرا داشت که نباید آن دارو ها و درمانهای ایشان را جدی گرفت و لذا به مریض گفتند که من به جواب لازم رسیدم
شما خودتان را ناراحت این موضوع نکنید.
و نسخه های غذا درمانی برایشان نوشتند و ازایشان خواستند که هرتغییر مختصری را
هم که درخود دیدند درگزارش روزانه خود قید کنند تا همه اطلاعات تورا داشته باشندوحالا که راهمان از هم دور است و امکان معاینه نیست
همه چیز را بنویسید.
و عجیب اینکه درگزارش روز چهارم غذادرمانی نوشتند که خوشبختانه روحیه پیدا کردم و ورم پاهام خیلی کم شده وحالا میتوانم راه بروم.
پرفسورخرسند در توصیه آنروز نوشتند که کم شدن ورم پاها برایتان محسوس است ولی باید بدانید که ورم کلیه ها و چرکی کبد هم به سمت بهبودی رفته اند که شما احساس سرحالی
و جوانی میکنید، و اضافه نمودند که شنیدم درجوانی فوتبالیست بوده ای از فردا بروید درزمین فوتبال و آنجا کمی ورزش کنید.
درگزارش بعد مریض نوشت که با تیم فوتبال و همپای دیگران یک دور کامل فوتبال بازی کردم و هیچ احساس خستگی نمیکنم،بخصوص اینکه درهمین فاصله کم، 9کیلولاغرشده اند
که درهیچ روش دیگری چنین نتیجه جالبی برایش نبوده است(ایشان116کیلو وزن داشتند و حدودبیش از 30کیلواضافه وزن) واینقدرخوشحال هستند که می خواهند درهمین فاصله کم آزمایش خون بدهند واشتیاق دارند که نتیجه را هم از طریق آزمایش خون هم ببینند.
تا همین جا قدرت و معجزه غذا ونسخه های پرفسورخرسند را میتوانیم حس کنیم و درآینده هم حال و وضع ایشان را برای شما خوانندگان منعکس خواهیم کرد
21.JPG
4.jpg 19.jpg 6.jpg5.jpg7.jpg دنباله مدارک پزشکی درصفحه دیگر هم میباشد. مجسم کنید که خدای نکرده شما بجای همین مریض باشید، با چه اعصاب خرابی برای معاینه و آزمایش ازمنشی دکترها،متخصص ها،فوق تخصص هاوقت میگیرید و روزها و هفته ها منتظر می نشینید تاوقت ملاقات شما برسد و نیز به بیمارستانها و
آزمایشگاههائی مراجعه میکنیدتا معاینه بشوید و آزمایش بگیرید، چقدر وقت و چقدر هزینه میگذارید تا به چه امیدی برسید، کمترین توقع شما
از آنهائی که بعنوان دکتر،متخصص،فوق تخصص،کارکنان بیمارستان،کارکنان آزمایشگاه، که حقوق و زندگیشان را شما مریضها تامین میکنید این است که
با شما لااقل مهربان باشند !! ایا این توقع زیادی است !! ببینید آزمایشها
و تلاشها و هزینه ها و وقتهای این مریض را با (کیلک روی «ادامه نوشته» که در زیر است یا کلمه«تمامی مقاله» که در زیر است)
سیما
مدیر انترنتی مطب
غذادرمانی - هلند
دنباله آزمایشات مریض
1.jpg 2.jpg 3.jpg 15.jpg 8.jpg 9.jpg 12.jpg 14.jpg 17.jpg

در اینجا باز هم آزمایشاتی از تلاشهای آقای محمود درزی گذاشته ایم بر آنها کیلک کنید و ملاحظه فرمائید.
View image11/View image13/View image16/View image18
آیا این همه تلاش برای بهبود شدن بوده یا بیشتر مریض شدن؟؟!!!!!.
چه خوبست که به فلسفه پرفسورخرسند بیشتر تامل و تفکر کنیم که میفرمایند « بدن انسان فعالیت مضره ندارد که با
دارو و سم به جنگ آن برویم و . . . .»
از مصاحبه تاریخی پرفسورخرسند /درهمین سایت آمده است/ / سایرمقالات مرتبط /
گزارش مستند از بهبود بیماریهای مختلف و ازجمله بیماری هیپاتیت ب - بیماری ورم کلیه ها - بیماری چرکی کبد، با کنترل غذائی ویژه به روش پرفسور خرسند.

HomePageصفحه اصلی