خلاصه پرونده شماره 1866 نسرین از زنجان - May 10, 2008 11:07 AM

«بهترین درمان ونیزبهترین پیشگیری کلیه بیماریها،« نبازند » وکنترل تغذیه از سموم است» از فلسفه پرفسورخرسنددرمان زانودرد، درمان دردکمر، درمان افسردگی، درمان معده درد همه با هم . . .

...باز هم معجزه غذا باز هم معجزه نسخه های پرفسورخرسند


تا ده روز پیش نسرین از زنجان، بانوئی افسرده و نوامید و دردمند بود، و امروز پس از فقط 9روز کنترل غذائی بروش ابتکاری پرفسورخرسند اعلان میکند که دردهائی که سالیان دراز رنجش میداده است و صدها دارو وصدها متخصص طب «سم و دارو و شیمیائی » نتونسته بودند آنها را برطرف سازند بلکه فربهی ودردهای اضافی هم پیداکرده بود، فقط باتوصیه پرفسورخرسند و ازراه دور و انترنتی همه بطورمعجزه آسا محو شده اند .........

نسرین 35ساله متاهل دارای سه فرزند با داشتن بیماریهای سردرد
- کمردرد - زانو درد - معده درد - وفربهی (چاقی 97کیلو) - بدی پوست - پوسیدگی دندانها، که سالیان دراز به دکترهای مختلفی مراجعه کرده و تا روز مراجعه به ما مکرر داروهای قوی استامینوفن کدائین - راینتیدین - قرص کلسیم - و دیکلوفناک - مصرف مینموده و نتیجه ئی نمیگرفت درمورخه 2008-05-10 به ما مراجعه کرد و پرسشنامه فرستاد،و تحت شماره 1884NAZ پرونده درمانی برایش تشکیل دادم و نزد ما و انترنتی به معالجه پرداخت و طبق فلسفه پرفسورخرسندهمه داروها را قطع کردند و به پاکسازی خون ازطریق فقط کنترل غذائی پرداختند و از سومین گزارش در سومین روز علائم بیداری سلولها و تمیزشدن آنها ظاهرگردید و مکرر از پرفسورخرسند توصیه های تکمیلی گرفتند ودرنهمین روز کنترل غذائی،امروز و درگزارش روز نهم چنین نوشته اند
« وضعیت:
روز به روز بهتر میشوم و اصلا دیگر زانو درد ندارم،من قبلا زانو درد و کمر درد و سردرد شدیدی داشتم و هر روز مجبور بودم قرص بخورم و دیگر قرص نمیخورم و همه چیز بر طرف شده است.بی خوابی و درد معده شدیدی داشتم برطرف شده است، پوست بسیار بدی داشتم که اینک خوب و شاداب و تمیز شده، دندانهای پوسیده وچرکین من همه خوب شده اندوهرروزمقدارزیادی چربی و کثافات را هم دفع میکنم و لاغرترمیشوم و تا رسیدن به وزن استاندارد در روش معجزه آسای شما هستم.
از شما خیلی خیلی تشکر میکنم
خدا نگهدار
نسرین
»


برای اطلاعات بیشتر بر روی مطالب مرتبط زیر هم کلیک کنید و بخوانید

/ / قتل علمی !! از خارش تا مرگ / / بازهم خبر درمان سرطان خون / / درمان بیماری خطرناک هیپاتیت/ /
درمان بیماری خطرناک و مرموز آی بی اس Ibs - / / انعکاس معجزه نسخه های غذا درمانی // سفرمرگ و کشفی بزرگ //
انسان مرده خوار وانواع بیماریها / / نامه اولیه مهندس رضائی / / نامه مهندس موسوی استاددانشگاه / / قسمتی از فلسفه ونظریه ما//

«بهترین درمان ونیزبهترین پیشگیری کلیه بیماریها،« نبازند » وکنترل تغذیه از سموم است» از فلسفه پرفسورخرسند

HomePageصفحه اصلی