/تعرفه ما* - V:4 /01 Agu 2015 12:34 AM
تـعـرفـه

----
توجه: بدلیل تراکم کاری بی حد در بخش درمانی، وقت رسیدگی به امور دیگر را ازما گرفته است، و لذا فقط تا پایان امسال مریض می پذیریم و از ان به بعد وقت خودرا صرف تدوین و مرتب کردن هزاران هزار سند و عکس و انواع مریضی و نیز تدوین کتاب و تماس با دانشگاهها و دولت ها خواهیم کرد تا انشالله زمینه های ماندگار علم جدید و کشف « سیستم خوددرمانی دنسروخ بدن » و عملکرد های ناشناخته اش را معرفی نماییم و برای درمان بیماران جهانی برنامه ریزی شود، و نیز در عوض ساختن بیمارستانهای داروئی فعلی، محل های مناسب تفریحی و ورزشی و سلامت خواری برپا میکنیم تا بیماری را انشالله در جامعه بشری براندازیم، و نیاز به پزشک و درمان را انشالله روزی بسمت صفر ببریم
و تا آنزمان، مردمان مریض را در محل های خاص بنام « شفا شهر های شادی » و یا « شفا شهرهای خرسند » قرنطینه میکنیم تا با سمزدائی و گذراندن « دگابس » ها بسلامت اساسی برسانیم

تعرفه ما

شامل: اول، هزینه تشکیل پرونده و دوم هزینه عضویت ماهانه

هزینه تشکیل پرونده فقط یکبار است و ده یورو یا ده هزار تومان میباشد

هزینه عضویت ماهانه متفاوت است و درماه اول 650 و در ماه دوم تخفیف دارد و 350 و از ماه سوم به بعد بازهم بیشتر تخفیف دارد و 200 میگردد

در ماه اول که مریض بدحال است، نیاز به تماس و رسیدگی های اورژانسی زیاد دارد، و بتدریج که خطر را از او دور میکنیم، نیاز به تماسش هم کمتر میگردد

ردیف

نوع خدمات هزینه خدمات برای ساکنین ایران مدت انتظار نوبت
-

هزینه تشکیل پرونده عضویت 10 یورو 10هزارتومان یک تا 24 ساعته رسیدگی میشود

-
1

هزینه عضویت یک ماهه اول 650 یورو650هزارتومان ویژه: فوری ازیک تا 24 ساعته رسیدگی میشوند
2

هزینه عضویت یک ماهه دوم 350 یورو 350 هزارتومان مخصوص: از یک تا 2 روزه رسیدگی میشوند
3

هزینه عضویت در ماه سوم به بعد 200 یورو 200 هزارتومان نوبتی:از یک تا 3 روزه رسیدگی میشوند
4

(قسط+نذر) ویژه افراد کم درامد با هر نسخه یک قسط کمبود تعرفه بصورت نذر در اینده نوبتی:از یک تا 3 روزه رسیدگی میشوند
** تخفیف ویژه:
همیشه با خانواده های کم درامدی که میخواهند قسمتی از تعرفه را (مثلا 50درصد یا حتی 25 درصد ) از تعرفه را بپردازند و بقیه را آینده و بصورت نذر بپردازند نیز موافقت میشود.
در پرسشنامه خود بنویسندکه: « من با توجه به شرابط خاصی که دارم، خواهان استفاده از تعرفه تخفیف ویژه، 50درصد نقد و 50درصد نذر میباشم » .
با توجه به تعرفه های سنگین و نجومی شیمی درمانی ها و جراحی ها و آزمایشات متعدد، داروئی های تا اخرعمر، که در روشهای دیگر است، روش ما و تعرفه ما، بسیار ارزانتر و مفیدتر و نتیجه بخش تر میباشد.
** توجه :
پرداخت هزینه عضویت ها مثل پرداخت حق عضویت بیمه است، و شما بیمه دریافت خدمات ما در طول مدت عضویت هستید، خواه از خدمات و توصیه های ما، درست استفاده کنید و خواه اجرا نکنید خواه غیبت داشته باشید، همه به خودتان مربوط است و برگشت پول ندارد، لذا در زمان مناسب و با اراده جدی اقدام کنید، که حداکثر استفاده را در زمان اعتبار عضویت ببرید .

ما ساکن کشور هلند هستیم و تعرفه ما هم به پول رایج کشور هلند و کشورهای اروپائی به « یورو » میباشد

- فعلا برای تخفیف به هموطنان ساکن ایران، هر یورو را فقط هزارتومان در نظر میگیریم.
هرچه حق عضویت طولانی تری را باهم پرداخت کنید تخفیف بیشتر نصیب شما میگردد، مثلا پرداخت یک ماهه اول که 650 است، پرداخت دوماهه باهم فقط 950 میشود، سه ماهه باهم یک و صد 1.100 میگردد، و غیره

- بیشتر بیماران ما در همان هفته اول از خطر بدتر شدن نجات پیدا میکنند، و 90 درصدشان 40 روزه درمان میگردند، و جا برای دیگران باز میشود
- در ابتدا بیماران، نیازشان به تماس با ما، شدید است و بتدریج که خطر برطرف میشود، و با روند کار هم اشنا شده و استرس ها کم میشود.

- ما چون بیمار زیاد داریم و همیشه وقت اداری و وقت آزادمان را هم میگیرد، لذا خیلی اصرار و علاقه داریم که بیمارانمان از روز اول صحیح و دقیق توصیه هارا اجرا کنند تا در کمترین زمان ممکن ، « شــفا » یابـند، و جا و وقت برای دیگران، بازتر شود
دقیق که توصیه هارا اجرا کنند و به موقع و طبق الگوی گزارش نویسی، گزارشات را تنظیم کنند، دقیق تر توصیه های تکمیلی میگیرند و حداکثر استفاده را از زمان برای درمان سریع میبرند، به عبارت دیگر اگر توصیه هارا خوب اجرا نکنند و به موقع گزارش ندهند یا دقیق گزارش ندهند، بیماریها با کندی برطرف میشوند و زمان درمان خیلی طولانی تر میشود

چون انسان همیشه از بدغذائی مریض میشود، پس از درمان هم برای پرهیز از برگشت بیماریها، نباید بی برنامه به همه چیز خواری و بدغذائی بپردازد، که بدن او بسرعت کثیف میشود و همان بیماریها عودت میکنند، لذا شخص میبایست همه 9 دوره درمان « طب خورسند » که در نمودار مشخص شده است را با حوصله بگذرانند و در دوره های اخر، که دوره واکسناسیون غذائی نام دارد بدن را با سموم غذاهای بد، کم کم آشنا میکنیم
ولی اغلب در دور سوم و یا چهارم که به درمان میرسند، ذوق زده میشود و ادامه نمیدهند، شما ادامه دهید

_____ *** *** *** _______


استفاده از خدمات ما، شامل هزینه های تشکیل پرونده و شارژ عضویت ماهانه است، بشرح زیر میباشد:

- هزینه تشکیل پرونده = ده یورو

=برای ساکنین ایران ده هـزارتومان
این هزینه متعلق به خدمات اداری و منشی است، تا افراد، غیر جدی پرسشنامه را بیخودی پر نکنند و وقت ما را بیخودی نگیرند.
در وبسایت ما بر « ثبت نام » کلیک کنید و « پرسشنامه » را تکمیل کنید تا « هم عضو ما و هم دارای پرونده درمانی » شوید.
ظرف 24 ساغته تشکیل پرونده میشود و باطلاع شما میرسانیم
________________


ویژه:هزینه عضویت یک ماهه اول « 650 یورو » = برای ساکنین ایران « 650 هزارتومان» است
بعداز تشکیل پرونده لازم است که هزینه عضویت یک ماهه اول را پرداخت کنید تا پرونده در نوبت نسخه قرار گیرد و در همانروز نسخه بگیرید، اجرا کنید و گزارش بدهید و باز توصیه جدید بگیرید و ..... تا درمان شوید

برای همه در شروع میباشد، که مریض بدحال و بدنی پراز سم و عفونت دارد و تا این سموم و عفونتهارا دفع کنیم بنا به نوع سموم بدخیم که دفع میشود، درحالت های بد درد و بیقراری قرار میگیرد که نیاز فوری به دریافت نسخه ها و توصیه های تکمیلی دارد و مراقبت های ویژه نیاز دارد،
بعلاوه بیشتر بیماران ما در همین یک ماهه اول درمان میشوند و همه بیماریهاشون با هم محو میگردند و جوانتر از سن شان میشوند و ارزشش انرا دارد که دستمزد ماه اول بالاتر باشد.

- وضعیت ویژه:هزینه شازژ عضویت « یک ماهه اول» = 650 یورو

که مکرر توصیه ظرف 24 ساعته میگیرد تا « سیستم خوددرمانی دنسروخ بدن » کشف پرفسور خورسند در بدن مریض بیدار و فعال و قدرتمند شود و همه نارسائیهای اورا تامین کند و همه بیماریها محو گردند، و بسلامت کامل برساند
( البته اگر کسی بخواهد در دو نوبت پرداخت کند اشکالی ندارد، درخواست کند)

که انشالله اعلان کنید که شفا یافته اید و برای دوره تطبیق ادامه میدهید/ یا همین « وضعیت یک ماهه ویژه » را تمدید کنید و یا از تعرفه « یک ماهه نوبتی مخصوص » زیر برای تمدید استفاده کنید
1 سـئوال:
آقای دکتر عزیز، ما نسخه خیلی فوری نیاز داریم، ولی هزینه یک ماهه شروع 650 را یکجا آماده و فوری نداریم، میشه در چند نوبت پرداخت کنیم؟.
پاســخ:
البته عزیزم، حداکثر پولی که میتوانی را پرداخت کن و برای پراخت بقیه برنامه ات را بفرست، و نسخه فوری بگیر، و اجرا کن، انشالله مثل دیگران برای شما هم شــفا میشود

2 سـئوال:
ما که فعلا وضع مادی خوبی نداریم و مریض هستیم و بکمک شما شدیدا نیاز داریم، میشه که بابت هر نسخه مثلا فعلا 50 هزارتومان بدهیم و هرچه کمبود پرداخت داشتیم بصورت نذر هروقت توانائی پیدا کردیم ادا کنیم؟
پاســخ:

البته عزیزم، شما هم اگر اینطور در توانت هست عمل کنید و در پرسشنامه ات بنویسید، موافقت میشود.
- سیما
- مدیر مطب

آموزش و توصیه، بطور « خودکار » / بدون راهنما، و البته ارزان قیمت

علاقمندانی که مایلند بدانند فلان شفایافته از ابتدا تا انتها چه کارهائی کرده تا به سلامت رسیده و خودشان هم تقلید کنند،/ و نیز یادبگیرند. / میتوانند درخواست خودرا همراه با ذکر کد « ---- » پرونده آن شفایافته، به ما ایمیل بزنند و یا مستقیما تشکیل پرونده دهند./ حتی میتوانند چند پرونده مختلف را هم درخواست کنند

پرونده ها همه بدون اسم و نشانی هستند، تا شناخته نشوند، و اصل مطلب که چگونه درمان شده اند و چه مسیری را طی کردند، در دسترس متقاضی قرار میگیرد/ مثلا کسی که مشکل کلیه دارد، یا سرطان، یا پرده بکارت، یا دیابت، یا ارتروز و یا چاقی، یا پوستی، یا خروپف درخواب، و یا نارائی و یا ..... هرچی، و نمیتواند هزینه طبق تعرفه را بپردازد میتواند فقط با پرداخت 60 هزارتومان و استفاده از این سرویس، خودرا درمان کند.
به این معنی که ابتدا با پرداخت فقط ده هزارتومان و ارسال « پرسشنامه » و درخواست خود، صاحب پرونده درمانی و عضویت شود، سپس و یا همزمان، از من بخواهد که پرونده درمانی ( فلان بیمار شفایافته ) را که وضعی نسبتا مثل خودش را دارد، را هم با پرداخت فقط 50 هزارتومان برای هر پرونده، در پرونده اش قرار دهم، که بتواند با رمزی که دارد هربار وارد شود و بخواند که مثلا توصیه اول برای اون بیمار شفایافته چه بوده، ایشان هم عینا همانرا اجرا کند، و باز بعداز چند روز که در توصیه اول ذکر شده، مجددا وارد پرونده خود شده و توصیه دوم اون شفا یافته را بخواند و دقیقا اجرا کند و تا آخر
هرجا هم با مشکلی روبرو شد و یا سئوال در رابطه با درمان برایش پیش امد، ابتدا در همه گزارشات مریض و توصیه های اون مریض شفایافته در جستجوی پاسخ خود بپردازد و اگر نبود و نیاز به پاسخ ان داشت ، که توصیه پرفسور خورسند را لازم داشت، میتواند با پرداخت 50 هزارتومان یک گزارش تنظیم کنند (در پرونده اش گزارش نویسی را یاد میگیرد)و سئوال و مشکل خودرا هم مطرح کند و « توصیه ویژه » و با مشاوره، از پرفسور خورسند بگیرند
(سئوالات غیر تخصصی و غیر درمانی، و فقط اداری مثل مشکلات ورود به پرونده و رمز و غیره از من تماما مجانی خواهد بود)__________________________

نوبتی مخصوص: هزینه عضویت در ماه دوم،« 350 یورو » و برای ساکنین ایران « 350 هزارتومان»
از ماه دوم که خطر تا حدی برطرف شده و بیمار با روش ما هم کاملا اشنا تر شده است امکان پذیر است ، چون در این « وضعیت یک ماهه نوبتی مخصوص » رسیدگی ها به نوبت صورت میگیرد که گاهی از 30 ساعت تا 2 روز نوبت ممکن است در انتظار توصیه جدید بمانید و وقت انتظار دارد

- نوبتی مخصوص:هزینه عضویت در ماه دوم = 350 یورو

با پرداخت فقط 350 یورو، از ماه دوم میتوان پرونده را تمدید کرد واعتبار عضویت را میتوانید تمدید کنید، که مکرر گزارش از شما و توصیه از ما را ادامه میدهید،
تا « سیستم دنسروخ بدن » شمارا به سلامتی اساسی برساند و تا انشالله اعلان کنید که شفا یافته اید و برای دوره تطبیق ادامه میدهید، یا همین وضعیت نوبتی را تمدید کنید.
__________________________

نوبتی: هزینه عضویت از ماه سوم به بعد « 200 یورو » و برای ساکنین ایران «200 هزارتومان » است

گر کسی درمانش به ماه سوم و بیشتر برسد و خواهان تخفیف باشد میتواند از این « وضعیت ماهانه نوبتی » استفاده کند.


__________________________

دوره تطبیق

در دوره تطبیق: هزینه هر « توصیه » فقط 50 یورو، و برای ساکنین ایران 50 هزارتومان میباشد

در این دوره، برای مصرف غذاهای معینی را که دوست دارند ، بدن را با احتیاط، آماده میسازیم که، بطوریکه بیماریهائی که درمان کرده اید دوباره برنگردند
در دوره تطبیق که فاصله گزارش فرستی طولانی تر خواهد بود، با ارسال هرگزارش 50 هزارتومان کافی است و نیاز به عضویت ماهانه ندارد
__________

بیمه ارزان قیمت « دنسروخ » هر توصیه = فقط ده یورو

این کادو یا سرویس ارزان، فقط شامل آندسته از « شفایافتگان » ما میشود که پس از شفا، ازتجربه خود، « مقاله گزارش به مردم » فرستاده باشند، که بار علمی داشته باشد برای دانش پژوهان ما، و خوانندگان وبسایت ما، آموزنده مفید باشد.
همانطور که تاکنون برخی از شفا یافتگان ما فرستاده اند و در وبسایت ما قرار دارند .

__________

**

فعلا برای تخفیف به هموطنان ساکن ایران، هر یورو را هزارتومان در نظر میگیریم.


چون مکرر پرسیده میشود که مثلا " من با فلان بیماری، طول درمانم در « طب خورسند » چقدر است؟"
پاسخ:
پاسخ این سئوال دقیقا معلوم نیست زیرا به عوامل دیگری غیر از نوع بیماری هم بستگی دارد، مثلا در چاقی و لاغری، در خوب اجرا کردن توصیه ها،
به خوب و به موقع گزارش فرستادن ها، و به عفونت و کثافتهای زیاد بدن و به ورزش و تحرک زیاد و کم مریض و ...... خیلی چیزهای دیگر

که تقریبا خانه پر آن چنین میتوانید فرض کنید که:
- که افرادی که توصیه هارا دقیق اجرا میکنند، و به موقع و گزارش صحیح میفرستند و راه خودرا دائما و زود اصلاح میکنند، برای هرسال بیماری
و گرفتاری که دارند حدود یک ماه تا 40 روز درمان در نظر بگیرید
بنابراین کسی که سال اول بیماریش است، حدودا 30 تا 40 روز زمان درمان در « طب خورسند » میخواهد که البته همه نوع بیماریش را با هم درمان کند
و کسی که مثلا دو یا 5 سال در بیماریش است، حدودا دو یا 5 ماه، نیاز به درمان در « طب خورسند » شاید داشته باشد

بیشتر مواقع زودتر و کمتر و در همان یک ماهه اول درمان میشوند، و گاهی و بندرت دیرتر وقت نیاز میشود.

_____________* * * * * * * * _______________


**

پـذیـرش دانـش پـژوه


/بطورکـلـی مدت تحصیل در دوره « پـژوهـشـکـده طب دنسروخ » /برای افرادی که واجد شرایط باشند
حدود 18 ماه خواهد بود،
البته برخی میتوانند 12 ماهه و برخی هم چند سـاله بگذرانند،
فقط بابت تمدید سالانه میبایست ده هزار تومان/ یا/ ده یورو(بابت امور اداری) بپردازند تا پرونده برای دانش پژوه و
حتی برای پژوهـشـگر(فارغ التحصیلان طب دنسروخ)همچنان باز بماند و همیشه از آخرین پژوهشهای « طب دنسروخ » آگاه شـوند

واجدین شرایط کسانی هستند که کار با کامپیوتر را در سطح خیلی خوب بدانند و
جزوه نویسی با « ورد آفیس ویندوز » را بدانند (و این دوره یک یا دوهفته ئی بگذرانند)
وشرط دوم اینکه تحـصـیلات دانشگاهی داشته باشند

استثنا


دانش پژوهانی که صرفا برای افزایش دانش خود، دانش پژوه ما میشوند و دنبال مدرک یا کار نیستند

/از انجام تکالیف ما معاف میشونـد/ و نیز شرط دانستن کامپیوتر در سطح عالی را هم لازم ندارند


پزشکانی که دانش پژوه ما میشوند و هم بالا رفتن اطلاعات و هم یادگیری را لازم دارند که کار کنند /

/هـردو شـرط مارا باید دارا باشند و در انجام تکالیف ما آزاد/ خواهند بـود و/ مدرک/ هم نمیگیرنـد


دانش پژوهانی که هم یادگیری و هم کار و هم مدرک مورد نظرشان است /

لازم است که هردوشرط را دارا باشند و تکالیف را دقیقا انجام دهند و مدرک بگیرنـد


نـظـام دنـسـروخ

کلیه دانش پژوهان مـا میتوانند و اجازه دارنـد که عضـو

« کانون بین المللی پژوهـشـگران طب دنـسـروخ »

شــونـد و از حمایت های

« نظام دنسروخ »

و وکیل آن انجمن، در وقت ضرورت، برخوردار شــونـد
( اطلاعات کامل تر در بخش « پذیرش دانش پژوه » بخوانید


برعناوین زیر کلیک کنید و همه را بادقت بخوانید، همه گونه راهنمائی را دارد.

/ نمونه پرونده درمانی/ فعال / حساب / هزینه/ فرم پرداخت / الگوی گزارش / کد ادرار/ صندوق همیاری/ اطلاعات/

================
کلیک کنید بر:

matab@khorsand.orgلطفا در عنوان نامه تان « کد پرونده » تان اگر دارید، را بنویسید
-
-

صفحه اصلی HomePage
=
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

HomePageصفحه اصلی
توجــه: گزارشات خودرا به این ایمیل ما بفرستید
matab@khorsand.org
---