ما کیستیم؟May 20, 2009 03:35 PM

پـذیـرش دانـش پـژوه


/بطورکـلـی مدت تحصیل در دوره «پـژوهـشـکـده طب دنسروخ » /برای افرادی که واجد شرایط باشند
حدود 18 ماه خواهد بود،
البته برخی میتوانند 12 ماهه و برخی هم چند سـاله بگذرانند،
فقط بابت تمدید سالانه میبایست ده هزار تومان/ یا/ ده یورو(بابت امور اداری) بپردازند تا پرونده برای دانش پژوه و
حتی برای پژوهـشـگر(فارغ التحصیلان طب دنسروخ)همچنان باز بماند و همیشه از آخرین پژوهشهای « طب دنسروخ » آگاه شـوند

واجدین شرایط کسانی هستند که:
1- کار با کامپیوتر را در سطح خوب بدانند
جزوه نویسی که کار آینده آنهاست را بتوانند انجام دهند،
مثلا کار با « ورد آفیس ویندوز » را بدانند (و یااین دوره یک یا دوهفته ئی بگذرانند)
وشرط دوم اینکه تحـصـیلات دانشگاهی داشته باشند
مثلا
2- دانش جویان فعلی هر رشته ئی از دانشگاه، یا فارغ التحصیلان هر رشته ئی از دانشگاهی،
3- پرداخت 1500 یورو هزینه تحصیلی/ یا اگر ساکن ایران هستند/ بطور ارفاق وبا تخفیف پرداخت فقط یک ملیون و پانصد هزارتومان یکجا
- یا حداکثر در اقساط ششماهه
یک سری دروس و کارهای معینی را بگذرانند تا بر دانش « طب دنسروخ » مسلط شوند،
و بتوانند مستقلا به بیماران مختلف توصیه و نسخه بدهند

main/KhorsandAx1.jpg
از بـنـرهـای همایـش بـزرگ « دنـسـروخ » در تـهـران


ویدئو بازدید پرفسور خرسند از بیمارستان سرطانی محک تــهــران مـهـرماه 1391، با همراهی بـهـزاد حیدری و محمدرضا امامی دو تن از دانش پژوهان ایشان

انشالله « روش غذادرمانی » بی ضرر و پرفایده ابتکاری ایشان، در بیمارستان محک تهران هم،
منشاء خدمات بازهم گسترده تر برای هموطنان در ایران میشود
* * * * * *

قابل توجه دانش پژوهان قدیم و جدید رشته « فوق تخصص غذادرمانی » پرفسور خرسند:

نظر به اینکه کاربرد عملی « غذادرمانی » بسرعت قابل مشاهده و با قیاس با نتیجه کار سیستم های دیگر، بسیار درخشان شده است و
جامعه ایران و جوامع جهانی بسرعت به روش « غذادرمانی » متوسل شده و میشوند،
از همه « دانش پژوهان » قدیم و جدید این رشته تقاضا میشود، ضمن تماس با « امور آموزشی » ما، و اعلان آمادگی مجدد، آموزشهای خودرا درکلاسهای فشرده تر و با سرعت پیگیری کنند.
ودرضمن افرادی که علاقمند باشند دراین دید و بازدید های اخیر، پرفسور خرسند را در تهران همراهی کنند، و زمینه های آموزشی خودرا ارتقا دهند، با من تماس بگیرند، تا ترتیب چگونه شرکت دادنشان را تنظیم کنم
سیما امور آموزشی انترنتی رشته « فوق تخصص غذادرمانی » هلند.
ما کیستیم؟

استثنا


دانش پژوهانی که صرفا برای افزایش دانش خود، دانش پژوه ما میشوند و دنبال مدرک یا کار نیستند
مانند پزشکان مطب دار، یا علاقمندان حفظ سلامت خود.

/از انجام تکالیف ما معاف میشونـد/ و نیز شرط دانستن کامپیوتر در سطح عالی را هم لازم ندارند


پزشکانی که دانش پژوه ما میشوند و هم بالا رفتن اطلاعات و هم یادگیری را لازم دارند که کار کنند /

/هـرسه شـرط مارا باید دارا باشند و در انجام تکالیف ما آزاد/ خواهند بـود و/ مدرک/ هم نمیگیرنـد.


دانش پژوهانی که هم یادگیری و هم کار و هم مدرک مورد نظرشان است /

لازم است که هرسه شرط را دارا باشند و تکالیف را دقیقا انجام دهند و مدرک بگیرنـدتوضیحی بر « ارزش مدرک » و « اجازه کار » ؟.
« ارزش مدرک »
مدرک ما همچون مدرک هر دانشگاه و موسسه آموزشی دیگر، مبین آنست که:
آن « دانش پژوه » ، با عکس و مشخصات خاص که در مدرک است، نزد ما،« پژوهشکده طب دنسروخ »
رشته « طب دنسروخ » را با موفقیت گذرانده است، و مفتخر به عنوان « پژوهشگر طب دنسروخ »
زیر نظر و با امضا بنیان گذار این رشته گردیده .

* لذا پیروان پرفسور خورسند و کسانی که پرفسور خورسند و کار اورا میشناسند بشما هم اعتماد میکنند
و کار شمارا هم قبول خواهند داشت والبته گسترش بیماران شما منوط به خوش نام شدن
شما و خوش کار کردن شما میباشد تا در شهری که کار میکنید، خوب تر مطرح شوید و خوش نام
گردید مثل هر دکتر دیگری در هر منطقه ئی
همانطور که پرفسور خورسند و « پژوهشگرانش » شده اند

«اجازه کار»
اجازه کار مربوط میشود به « ثبت نام» رسمی برای کار در شهری که میخواهید در انجا کار کنید
مثلا در هلند همه حرفه ها باید در اداره حرفه و کار « ثبت نام » کنند و کد مالیاتی بگیرند

در ایران، زمان شاه، تا یکسال کار کردن و همزمان ثبت نام کردن هم قانونی بود،
و گمان کنم باید در «اداره ثبت اسناد و احوال » فرم و پرسشنامه ئی را تکمیل کنیدو شماره کار بگیرید
یا همه این کارهارا از وکیل خود و از باشگاه « نظلم دنسروخ » بخواهید تا برایتان انجام دهد.
قبل از ان باید محل کارتان و ادرس محل کارتان معلوم باشد. و تشکیلات شیک کار کردن را فراهم نموده باشید
در امریکا و اروپا هم اول کار میکنند و همزمان هم ثبت نام میکنند چون تا یکسال کار، از هیچ حرفه ئی توقع پرداخت
مالیات ندارند و بعداز ان هم بر اساس دفاترشان و مشخص شدن میزان درامد ومیزان هزینه تعیین خواهند کرد
ساده و راحت ، به کار و اشتغال بها میدهند و حمایت میکنند

در هر محیطی، روند « ثبت نام » را باید خودتان هموار کنید و راه را برای دیگران، مشخص و اسان نمایید

نـظـام دنـسـروخ

کلیه دانش پژوهان مـا میتوانند و اجازه دارنـد که عضـو

« کانون بین المللی پژوهـشـگران طب دنـسـروخ »

شــونـد و از حمایت های

« نظام دنسروخ »

و وکیل آن انجمن، در وقت ضرورت، برخوردار شــونـد
فرم « ثبت نام » پذیرش دانشجو
پذیرش دانشجوی داوطلب تحصیل دررشته غذادرمانی
لینک نمونه کلاس درس و نمونه برخی مواد درسی و پژوهشی ( که البته مکرر بروز هم میرسند ) /
ما در اینجا، اولین مطب انترنتی جهان را تشکیل داده ایم.
مااز تاریخ تولد انترنت در جهان، پیشنهاد کننده و ابداع کننده روش « غذادرمانی » درجهان هستیم.
و توانستیم تحول بزرگی درجهان و بویژه در ایران تولید کنیم که هماکنون گفتار همه
و توجه همه به قدرت « غذا » معطوف شده و کتابهای کهنه در رابطه با غذا دوباره تجدید چاپ شده
و هجوم برای درمان به مطب انترنتی ما،
بحد خارج از از وقت ما گردیده است و برای همین از چند سال پیش به تربیت دانشجو پرداخته ایم
در همه جا به تقلید از ما و با ذکر نام ما، و برخی بدون ذکر نام ما،
عمل میکنند و روز بروز درصد گریز از داروخواری، و روی آوردن به « طب دنسروخ »، زیادتر و زیادتر میشود

« طب دنسروخ » در یک جمله
طب دنسروخ معتقد است بدن فعالیت مضره ندارد، که با دارو بجنگ آن برویم، بلکه این « سیستم خوددرمانی دنسروخ بدن » ( کشف پرفسور خورسند ) است که میخواهد، سموم و کثافات بدن را، دفع کند و در شما موقتا « دگابس »(دوره گذر از بحران سم زدائی) پدیدار میشود، و باید با « کنترل غذا»، به این وضع کمک رسانی هم بکنیم تا تعادل و سلامتی را در بدن ما، قرار کند.

ما به روشی دسترسی پیدا کرده ایم که بدون تکیه بردارو و مواد شیمیائی ومواد سمی، بلکه فقط با غذاهای طبیعی و بی ضرر، راه درمانی جدیدی را بجهانیان عرضه میکنیم.

ما با کمال خرسندی به جهانیان اعلام میکنیم که از ده ها سال، قبل از ظهورانترنت در ارتباطات مردمی، این روش ابداعی «غذادرمانی »
را در عمل تجربه کرده ایم و با ظهور انترنت از ابتدا و فعال این روش را
در انترنت نیز به جهانیان و علاقمندان عرضه نموده ایم ، وبا همین روش
« کنترل غذای روزانه مریض » بوسیله خودش یا اطرافیانش، کاملا ساده و عملی ،
هزاران خانواده را از اوج نوامیدی، امیدوار و شادمان و شاکر ساخته ایم که سالهای سالها در
درد و رنج بسر میبردند و در آستانه مرگ بودند.
درمان بیماران متقاضی روش ما، همه ازراه دور و با کمک کامپیوتر و ارتباطات انترنتی بوده، و فقط با ارسال نسخه های غذادرمانی ما،
واز راه دور و پیگیری گزارشات وضع و حال مریض، و توصیه های مرحله ئی و تکمیلی بر اساس پیشرفت درمان، به نتیجه رسیده است.

ما ساکن کشورهلند هستیم و برای جاودانی کردن روش پرفسورخرسند بنیانگزار این راه، درصدد پذیرش و تربیت تعداد
محدودی دانشجو از طریق آموزش از راه دور و بکمک انترنت و زیرنظرمستقیم پرفسورخرسند هستیم.
فارغ التحصیلان این رشته، مفتخر به دریافت مدرک ویژه با تایید و امضا پرفسورخرسند کاشف و بنیانگزار این راه خواهند شد، که میتوانندازمزایای آن بهره مند شوند، ورسما به «غذادرمانی » درهمه کشورهای جهان، بپردازند.

___________

کلیک بر:
اولین دوره « طب دنـسـروخ » فارغ التحصیل شــدنـد

ثبت نام

برای ثبت نام در رشته فوق تخصصی غذادرمانی: شخص داوطلب باید دارای شرایط زیر باشد
ازجمله:
1- تحصیلات دانشگاهی *
-یعنی:دکتر ها؛ فوق لیسانسه ها، لیسانسه ها، دانشجویان دانشگاهها

2- آشنائی کامل با کامپیوتر *
مخصوصا تمامی قسمتهای برنامه های آفیس و جزوه سازی


3- علاقمندی کامل به خدمت به مردم

4- پایبندی به قسم نامه و حفظ اسرارمریضان

5-حدود یکسال کار پژوهشی و بدنبال آن نیز 6 ماه تا یکسال کاآموزی عملی،
و تحصیل
روزی متوسط سه ساعت یا 20ساعت در هفته (دروقت آزاد) باکامپیوتر


6- پرداخت هزینه تحصیل 1500 یورو یکجا، یا در اقساط چند ماهه
فعلا برای ساکنین ایران هر یورو = یکهزارتومان محاسبه میشود


7-آموزش های لازم میگیرند تااستعداد تجزیه وتحلیل پروندهای مریضان راداشته باشند
و توانای تنظیم مقالات تحقیقی، برای دفاع از پژوهش های خودگردند.
(آموزشها طوریست که تمام کسانیکه شرایط بالا را داشته باشند توانائی قبول شدن را هم صد در صد دارند)

8- پس از 12 ماه و گذراندن دوره مقدماتی و پژوهشی، درسال آخرتحصیلی، کارآموزی عملی میباشد، و تا رسیدن به سطح قابل قبول و قبول شدن، آموزشها همه،رایگان خواهد بود
فقط سالی 10 یورو برای تمدید پرونده هزینه دارد

اینهاازجمله برخی از شرایط ومقرارت مورد نظراست.
سیما مدیر مطب و آموزشکده انترنتی
آموزش رشته فوق تخصصی« غذادرمانی بروش پرفسورخرسند »
امور آموزشی
/ فرم پذیرش دانشجو/ لینک کلاس درس و نمونه برخی مواد درسی و پژوهشی ( که البته مکرر بروز هم میرسند ) /

یک نمونه از سئوال و جواب که در همین زمینه به [ نظرات و گزارشات -

تقاضانامه ها ] رسیده را برایتان انتخاب کردیم و در اینجا میگذاریم

/با سلام خدمت استاد عزیز:
من خیلی علاقمند به تحصیل در رشته شما هستم و همه شرایط لازم رادارم
فرم تقاضانامه را هم ارسال داشته ام، فقط بفرمائید که از چه اعتباری
برخوردار است و مخصوصا درایران، اجازه کار مخصوص میخواهد؟.

با تقدیم احترام - محمدرضا امامی- مهندس کشاورزی
-----------------
سلام
روش ما غذادرمانی است، نمیدانم درایران کی باید به ان اعتبار دهد.!
این حرفه و روش، ارتباطی به « نظام پزشکی » ندارد چون « نظام پزشکی »
یک انجمن و سندیکا برای پزشکان داروئی میباشد و برای پشتیبانی از
اعضاء خود تشکیل شده است.
اما در مورد « غذادرمانی » که یک علم و حرفه جدیدی است، هنوز هیچ سازمان و
انجمنی تشکیل نشده است که دانش این علم را داشته باشد و بتواند درآن اظهارنظر صحیح کند.
تا درآینده که خود شماها دراین باره انجمن و سندیکا یا « نظام غذادرمانی » تشکیل دهید.
و تا آن موقع، فکر کنم خوبی کار خود فرد است که در هر جامعه ئی راه خودرا باز میکند
و مورد استقبال همگانی میشود.

چون اگر دارو مصرف میکردیم آنوقت نظام پزشکی باید مجوز بدهد.
و اگر الکل بکار میبردیم سندیکای مشروب فروشان مجوز میدهد.

ولی این « غذادرمانی » است و نباید نیاز به مجوزی خاصی
(ازمقامهائی که خود تخصص و صلاحیت در غذادرمانی را ندارند) باشد.

مثلا
** اینجا در هلند
و همه جای اروپا مجوز مخصوص و جداگانه ئی نمیخواهد و فقط از ما
خواستند که بعنوان یک شغل و دارای درآمد در اتاق حرفه و پیشه
ثبت نام شویم که برای حساب و کتاب مالیاتی و بازرسیهای مربوطه
جا و مکان و درآمد خودرا اعلان کنیم و این خود هم یک مجوز دولت
هلند هم محسوب میشود.

و به عنوان یک شغل به رسمیت میشناسند و برایش شماره مالیاتی صادر میکنند و رسیدگی مالیات می نمایند.
حتما در ایران هم فعلا در اتاق بازرگانی باید ثبت نام کنید و شماره مالیاتی کسب کنید و بکار مشغول شوید.
تا درآینده افراد « متخصص غذادرمانی،» مثل شما ها، باهم یک
« نظام غذادرمانی » تشکیل دهند و نوآموزان بعدی را تایید و ثبت نام
و حمایت کنند.

فعلا در هیچ کجای دنیا برای غذادرمانی مانعی نیست.

من در امریکا هم بکار مشغول بودم و درآنجا با اینکه روزنامه ها
و تلویزیونها از استقبال مردم به این روش و درمانهای بیماریهای
لاعلاج را با آب و تاب در نشریات خود پخش کردند و نوار سخنرانیهای
مرا بارها در تلویزیونها پخش میکنند، هیچ سازمانی ادعا نکرده است
که ما زیر پوشش آنها برویم چون این روش، راه جدیدی است برای درمان
بیماریها، وبر عکس دارو درمانیها، خوشبختانه هیچ عوارضی هم ندارد

ولذا فرد مسلط بکارش میتواند درهمه جای دنیا، پیشرفت کند.

در ضمن شاید این نکته هم برایتان جالب باشد که مریضهای من درهلند
از پارسال موفق شدند که پول نسخه های غذادرمانی را از بیمه هاشون پس
بگیرند و هزینه میوه ها و انواع خشکبار و بادامهای گرانقیمت و عسل خوب
و طبیعی و غیره را که به انها تجویز میکنیم تماما را از بیمه پس بگیرند.

وامسال هم اکثر بیمه های اروپا نظر باستقبال مردم به روش غذادرمانی
و برای جلب مشتری بیشتر برای بیمه خود، اعلان میکنند که هزینه های
غذادرمانی بیمه شدگان خود را تماما پس میدهند.

و این یک موفقیت بزرگ در جامعه هلند و اروپا است که بیمه ها هزینه
این روش را ارزانتر و نتیجه بخش تر از روش داروئی و جراحی و هزینه های
سنگین بیمارستانی دیده اند و با پس پرداخت آن موافقت کرده اند.

موفق باشید - خرسند


/ حسابهای بانکی ما/-(؟) - // [ نظرات - گزارشات - تقاضانامه ها ] - - -