حساب های بانکی ما - May 15, 2012 09:24 PM


حساب های مختلف بانکی ما
در اینجا حسابهای مختلف بانکی مارا مشاهده مینمایید /
وجوهی را که برای خدمات مختلف، میبایست بحساب ما واریز کنید، به هرکدام که مناسب شما است واریز کنید
و بعد مراتب را به اطلاع ما برسانید

با ایمیل زیر به ما اطلاع دهید، تا پیگیری شود.

matab@khorsand.org
/ هزینه/ پرسشنامه/ همیاری /نمونه پرونده/ فرم اعلان گزارش پرداخت وجه


.1 / 2. / Lloyds bank / PayPal /حسابهای بانکی ما
بنام خورسند Khorsand


شماره حساب ما نزد بانک ملت خرمشهر شعبه: (زنده یاد محمد جهان آرا)، ویژه حساب خیریه جوانان ورزشکار خرمشهر
( با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند، در حمل محموله های ورزشی از هلند به خرمشهر )

«««««« ۳۳۰۰۸۳۰۸۳۸ »»»»»»

شماره كارت بانك ملت شعبه جهان آرا خرمشهر
6104.3377.6600.0309

(مناسب برای متقاضیان ساکن ایران- با تخفیف هر یورو فقط هزارتومان ).
شماره کارت: 6037.9971.7808.6741

«««««««««« مربوط به متقاضیان خارج از ایران »»»»»»»»»»»»»

بانک لدیز انگلیس

مناسب برای ساکنین خارج از
کشور ایران و از هرجای دنیا
شماره حساب
Account Number: 24699868
IBAN GB45LOYD77911324699868
BIC LOYDGB21J15
بانک لیدز
مناسب برای ساکنین خارج از ایران ویا ازهرجای دنیا
««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

PayPal.Me/Khorsand

به روش جدید « پی پال می » هم
میتوانید پرداخت انترنتی کنید

https://www.paypal.me/Khorsand/10eur
بر لینک بالا که کلیک کنید میتوانید طبق راهنمائی
آنجا به حسای انترنتی « پی پال » ما پرداخت کنید
اگر بخواهید علامت ارز Eur و عدد 10 را تغییر دهید هم میتوانید در آن صفحه از شما میخواهد که بجای Eur10،00 مبلغ مورد نظرتان را بنویسید
و در کنار آن بر علامت ^ که کلیک کنید
نوع پول را که مثلا « یورو - Eur »
تعیین کنید و بفرستید، و بعد خبرش را به ما ایمیل کنید
تا پیگیری کنیم و در پرونده شما منتقل نماییم
اگر هم حساب « پی پال » هنوز ندارید بشما امکان
افتتاح « حساب پی پال » هم میدهد استفاده کنید


یا به روش قدیم « پی پال » هم میتوانید پرداخت انترنتی کنید
-مناسب برای دارندگان حساب در سیستم انترنتی « پی پال»
از طریق سیستم انترنتی پی پال
PayPal
به ایمیل زیر بفرستید.
info@khorsand.org مناسب برای دارندگان حساب در سیستم انترنتی « پی پال»
«PayPal»
««««««««««««»»»»»»»»


توجه: وقتی پرداخت نمودید و اطلاعات پرداخت را داشتید،
مراتب را طبق این « فرم پرداخت وجه»
فرم اعلان گزارش پرداخت وجه

به این ایمیل ما

matab@khorsand.org

خبر دهید تا پس از پیگیری، در تابلو مالی پرونده شما وارد شود.


                                              <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>