فرم پذیرش دانشجو - January 12, 2000 04:25 PM

ew

« فرم پذیرش دانشجو »

ابتدا مبلغ ده یورو و یا ده هزار تومان به یکی از حسابهای ما

http://www.khorsand.org/main/archives/001064.html لینک صفحه حسابهای بانکی ما

واریز کنید و وقتی مشخصات پرداخت را داشتید فرم زیر را تکمیل کنید


متن زیر را کپی بگیرید و سپس
در کادر زیر و یا در ایمیل خود قرار دهــید و درون انرا پـر کنید و به ادرس ایمیل ما در زیر بفرستید( سنت کنید )

Amozeshi@khorsand.org

کمتر از 24 ساعت بعد پاسخ ما در «این بکس »ایمیل شما میرسـد و یا شاید در « اسپم بکس » شما قرار میگیرد هردو را کنترل کنید

بشما ایمیل خواهیم کرد که اگر پذیرفته شدید، مبلغ شهریه و یا پیش پرداخت
و مدارک و عکس خود را هم بفرستید

توجه: تحصیل در دوره « فوق تخصص غذادرمانی » در دو بخش صورت میگیرد
1- بخش اول تئوری و پژوهشی است دوره یکساله - هزارپانصد یورو هزینه دارد.
2- بخش دوم کارآموزی عملی است- دوره سه ماهه تا ششماهه و تا 5 سال هم ارفاق میشود - همه رایگان است

لطفا هرگونه مکاتبه با ما را از طریق این ایمیل آموزشی انجام دهید

Amozeshi@khorsand.org
ترجیحا در روزهای جمعه و شنبه رسیدگی میشوند


==========================================
شروع کپی:
تاریخ: . . / . . / . .


مسئول محترم دانشکده انترنتی غذادرمانی - هلند

اینجانب نام: . . . . . . . .نام خانوادگی: . . . . . . . .
تاریخ تولد . . . . . . محل تولد . . . . . . محل اقامت فعلی
کشور: . . . . . . شهر: . . . . . .آدرس: . . . .
تلفن تماس: . . . .
ایمیل تماس
. . . . . . .
که دارای تجربیات
. . . . . . .
و تحصیلات
., . . . . . . .
میباشم:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .، بدینوسیله تقاضای تحصیل در رشته انترنتی غذادرمانی شما را دارم،

که با اعلان پذیرش من از جانت شما، فورا تعهد پیش پرداخت و نیز اسکن مدارک تجربیات و
تحصیلاتم که موجود دارم را نیز تقدیم میدارم.

1- تعداد . . . اسکن


من میتوانم مبلغ 1500 یورو، شهریه سالانه خود را هم بشرح زیر متعهد شده، بپردازم:

در ابتدا و با اعلان پذیرش ازطرف شما،
من فورا مبلغ . . . . . به حساب شما واریز کنمو مبلغ . . . . بافیمانده شهریه سالانه ام را در .. نوبت قسط ، و هر ماه درحین تحصیل، بحساب

شما واریز میکنم.

با تقدیم احترام: . . . . .
=======================================

پایان کپی:متن بالا را کپی بگیرید و سپس
در ایمیل خود قرار دهــید و درون انرا پـر کنید و به ادرس ایمیل ما در زیر بفرستید( سنت کنید )

Amozeshi@khorsand.org

کمتر از 24 ساعت بعد پاسخ ما در «این بکس »ایمیل شما میرسـد و یا در « اسپم بکس» شما قرار میگیرد هردو را کنترل کنید

بشما ایمیل خواهیم کرد که اگر پذیرفته شدید، مبلغ شهریه یا پیش پرداخت
و مدارک و عکس خود را هم بفرستید

توجه: تحصیل در دوره « فوق تخصص غذادرمانی» در دو بخش صورت میگیرد
1- بخش اول تئوری و پژوهشی است دوره یکساله - هزارپانصد یورو هزینه دارد.
2- بخش دوم کارآموزی عملی است- دوره سه ماهه تا ششماهه و برای برخی شاید بیشتر - همه رایگان است

لطفا هرگونه مکاتبه با ما را از طریق این ایمیل انجام دهید

Amozeshi@khorsand.org

همراه با فرم درخواست پذیرش، هزینه بررسی مدارک و احیانا تشکیل پرونده آموزشی برای شما فقط ده یورو یا اگر ساکن ایران هستید فقط ده هزارتومان است که همراه با تکمیل این فرم ارسال دارید و یا مرقوم نمایید که با ایمیل بعدی مشخصات پرداخت هزینه را میفرستم، تا وقت ما صرفا برای متقاضیان جدی مصروف شود

بدینوسیله اعلان میگردد که در تاریخ --/--/----/ ساعت --:-- از طریق بانک ----- بحساب شما در بانک ----- مبلغ ده یورو(یا ده هزارتومان) واریز نمودم، و پس از پذیرش هم شهریه را هم بهمین وضع پرداخت می نمیایم

با تقدیم احترام --- --- نام متقاضی

HomePageصفحه اصلی
برگشت | « نظرات، گزارشات و توصیه ها » [1]
-