مرکز کمک به بیماران سرطانی ایران - امداد ایران - February 12, 2005 12:17 AM

2009-02-12 00:17:46
(این قسمت درحال ساخت است)


نامه الکترونی درخواست کمک رئیس مرکز امدادایران از پرفسورخرسند و پاسخ پرفسورخرسند به ایشان

--- On Mon, 10/11/08, emdad iran wrote:

From: emdad iran
Subject: thanks
To: GhazaDarmani@Gmail.com
Date: Monday, 10 November, 2008, 11:25 AM
header.jpg

Dear Doctor Khorsand
I would like to know about your way to treat cancer patients I dont know how you can help our patients I have to send my patients documents to you or you can give me some information about this way as you see our website our main aim is cancer screening but if we can we try to help cancer patients
thanks for your help
Dr sarafrazi
--------------------------------------------------------
پاسخ ما

From: Ghaza Darmani
Subject: Re: thanks
To: "emdad iran"
Date: Wednesday, December 10, 2008, 12:43 PM
جناب دکترسرفرازی گرامی،
ریاست محترم مرکز کمک به بیماران سرطانی(امدادایران)
با سپاس از علاقه شما به روش درمانی ما، باید خدمتتان عرض کنم که فلسفه اصلی ما دردرمان بیماران، برتقویت سلولها و درنتیجه ارگانها تکیه دارد، تا نرمال کارکنند و تولیدات متناسب با نیاز بدن داشته باشند، دراین راه خوشبختانه بیماران بسیارسخت و نوامید را بهبود بخشیده ایم که احساسی پیدا کردند که انگار از ابتدا مریض نبوده اند، اما علیرغم چنین نتیجه شگفت انگیری، اغلب مواقع نتیجه آزمایشگاهی خون، با استانداردهای تعیین شده هم خوانی و هم سوئی نداشته است و بهیچ وجه با حال و وضع آنها که بسیار خوب و سرحال و نرمال هستند نمیباشد، واین نکته به ما میرساند که استاندارد های بدن « نرمال »افرادی که همه چیز خوارند و کنترل غذائی ندارند با « نرمال » کسانی که درکنترل غذائی به روش ما هستند یکی نیست و نباید ازآنها پیروی کرد، با توجه به این تفاوتها چنانچه مایلید که بیماران خودرا به روش ما درمان کنید لازمه این کار آنست که پرسشنامه مارا تکمیل کنند، و مدت حدود 40روز تا دوماه، مدام با ما درتماس باشند و مکرر توصیه های تغذیه دریافت کنند و مرتب حال و وضع خودرا طبق الگوی گزارش نویسی ما بفرستند تا بتوانیم با تغییرات متناسب غذائی، « سیستم خوددرمانی بدن » مریض را بیدار و فعال کنیم و بیمار درمان شود.
اگر بتوانید امکان بستری شدن برخی از آنها را داشته باشید که زیرنظر شما تغذیه کنند و مرکز شما با ما درارتباط باشد وتغذیه و ورزشهای مورد نظرمارا برای بیماران تفیم کند و عملی سازند، در سرعت درمان بیماران کمک شایانی خواهد بود، وقتی دراین همکاری دوام آورید بتدریج برآنچه که ما درموارد مختلف تکیه داریم یا منع میکنیم، مسلط میگردید و من سعی میکنم که درخلال آن آموزش لازم را هم بدهم که آن مرکز دراینده خودراسا هم عمل کند و من نیز با کمال میل حمایت میکنم.
موفق باشید - خرسند - هلند
------------
بازهم ادامه دارد
* - نامه دیگر مرکز امداد سرطان ایران
*- پاسخ دیگر پرفسورخرسند
* - سایت رسمی مرکز امداد ایران کمک به بیماران سرطانی
* - و . . . .

بازگشت به مطلب« مجامع علمی و ما »

HomePageصفحه اصلی