اورمیلا-د-سبزوار - دبیر - December 22, 2008 05:39 PM
صرع - تشنج - کلیه - ام اس - سرطان - اختلال خون - افسردگی - پوست

ormila.jpeg

ارمیلا - سبزوار

بعد از درمان - گزارش پایانی


2009-12-22 17:39:03
پنج سالی بود که از سرگیجه و حالت تهوع شدید و دائمی رنج می بردم. به تمام پزشکان و متخصصان سر زده بودم و تمامی آزمایشات، عکسها، سونوگرافی ها وMRI ها را از تمام اندام بدن انجام دادم.
ولی هیچ متخصصی نتوانست تشخیص درستی از بیماری من بدهند و پزشکان نسخه ای می نوشتند و یک پاکت داروی شیمیایی گران و گاهی کمیاب تجویز می کردند وسالها دارو خواری کردم که با خوردن آنها نه تنها بیماری من بهبود نیافت که تشدید هم میشد.

و من واقعاً فراموش کرده بودم حس سالم بودن و سالم زیستن را.
و بدترازان پوستم پراز کک و مک و بسیارافسرده شده بود.
بعد از نا امیدی از پزشکان، هر پزشکی که علائم ومشکلات ظاهری بیماری مرا میدید و می شنید و مشاهده میکرد فوراً بیماری های «ام اس »یا « تومور» یا « سرطان » یا « تشنج وصرع » های مختلف را تشخیص میداند و داروهایی که مصرف انها باعث بدتر شدن حال من شده بود میدادند و منهم از روی ناچاری همه را درموعد مقررمصرف میکردم که درمان شوم ولی هرروزم بدترازقبل میشد.
خسته و درمانده شده بودم ،از درمان نوامید شده بودم آینده خود را نابودشده میدیدم کم حوصله و بی حال و بی جون و بی رمق، خودخوروافسرده بودم
و همچنان از سرگیجه و تهوع شدید رنج می بردم که در اینترنت با سایت غذا درمانی پروفسور خرسند آشنا شدم. چون هزاران دکترو دارو مرا درمان نکرده بودند درابتدا به روش کنترل غذائی پرفسورخرسند هم امیدوار نبودم ولی یک حس ششم به من کمک کرد که انگار این راه بی ضرر میتواند به من کمک کند و با ایشان و خانم سیما مکاتبه کردم و ایشان به من مژده دادند که بیماری من درمان شدنی است و دوره درمانی بیشتر از 2یا 3 هفته ندارد.
با توکل به خدا و کمک سیما جان منشی مطب انترنتی پرفسورخرسند، و کمکهای بی دریغ خود جناب دکتر خرسند درمان من آغاز شد و هر روز حال من از روز قبل بهترو بهتر شد و من به همراه خانواده ام ناباورانه شاهد بهبود بیماری ام بودم. و ظرف کمتر از دوهفته یعنی دقیقاً 10 روز بنده سلامتی کامل خودم را بدست آوردم و حس سالم بودن دوباره بعد از سالها به من بازگشت و کابوس وحشتناک آن سرگیجه و تهوع پایان یافت و توانایی غذا خوردن بدون تهوع را مجدداً تجربه کردم .
و باور نکردنی است برای ما که مشکلی که چندین سال با من همراه بود وهیچ پزشک متخصصی نتوانست سلامت مرا بازگرداند اینچنین در عرض 10 روز دست از سر من بردارد و من دوباره مثل همه سالم و راحت زندگی کنم
سپاس خدای یگانه
سپاس جناب دکتر خرسند
و
سپاس سیمای عزیزم

"و اجرکم عندالله "
ارمیلا - سبزوار

HomePageصفحه اصلی