پرفسور عطا انصاری - کانادا - March 4, 2007 06:19 PM

Sent: Sunday, 4 March, 2007 6:19:28 PM

عکس پرفسور عطا انصاری از کانادا

پس از انتشار مقاله معروف و پرسر و صدای « سفر مرگ » پرفسور خورسند در ماه اوت از سال 2004 در انترنت ، به سرعت آن مقاله در شبکه های انترنتی مختلف بازتاب پیدا کرد و موجب اظاهرنظرهای گوناگون، در سطح گسترده گردید ، و از آن میان پرفسور « عطا انصاری » هم تحت تاثیر آن مقاله، از « کبدت » کانادا، مستقیما تلفن پرفسور خورسند را گرفتند تا بقول خودشان، صدای نویسنده چنان مقاله ی منحصر به فرد، را با جان دل، بشنوند و با « پرفسور خورسند » به گفتگو بپردازند و از مقاله و ایده و فلسفه ایشان تمجید بسیار نمودند و پرفسور خورسند را صمیمانه به کانادا دعوت کردند.

و مدتی بعد هم دوباره به ما ایمیل زدند و تقاضای خرید کتابهای پرفسور خورسند را نمودند

همانطور که قبلا هم عرض کرده بودم، به طور تصادفی، وبسایت شمارا پیدا کردم، ر بارها آنرا خواندم، و لذت بردم، اگر کتابهای شما چاپ شده اند، چگونه میتوانم سفارش دهم؟
منهم با شما کاملا موافقم، و عقیده دارم که تا داروخانه ها بسته نشوند، بیماری هست.

دکتر عطا انصاری

From: Ata Ansari
To: ghaza_darmani@yahoo.co.uk
Sent: Sunday, 4 March, 2007 6:19:28 PM
Subject:

Hamantour k ghablan ham earz kardeh bodam, Be tore tasadofi site shomaa raa peidaa kardam, , bar. ha aanra khandam v lezzat bodam , agar ketab haaye shomaa chaap shodeh chgune mitavaanam sefaaresh deham

man ba eide shoma kamalan movafegham, v aghideh daram k ta darow.khane.ha baste nashewand, bimari hast.

Dr, Ata Ansari
Québec Canada
Tél: 418-6667495 Manzel
Tel: 418-6669494 Matab
Tél: 418-5222209 Clinique
Cell: 418-2085927
Email: ataansari@sympatico.ca

نمونه کارهایی از پرفسور عطا انصاری

1نمونه کارهایی از پرفسور عطا انصاری

2 نمونه کارهایی از پرفسور عطا انصاری

3نمونه کارهایی از پرفسور عطا انصاری

HomePageصفحه اصلی