کبی - کرج ### - April 6, 2006 02:59 PM

female_blank.gif
کبی-کرج2010/04/05
16/1/89
اينجانب كبي يكي از بيمارهاي شفا يافته اقاي پرفسور خرسند هستم.

ميتوانم هميقدر توضيح بدهم كه از يك ناراحتي سخت رهاشدم.

مدت 5 ماه دائم خونريزي از مقعد مرا سخت كلافه كرده بود.
هر دکتر داروئی يك چيز ميگفتند يكي ميگفت شقاق يكي كوليت يكي هموروئيديكي فيستول و سرگردون و ناراحت بودم و بیماریم همچنان لذیتم میکرد و درمان نمیشد.

خلاصه تمام راهها رابراي درمان امتحان كردم. تمام داروهاي گياهي وشيميايي را خوردم ولي خوب نشدم ودكتر متخصص گوارش به من گفت اگر نسخه جواب نداد بايد عمل كني.

یعنی دیگر راهی در طب داروئی نبود که برمن امتحان نکردند و جواب نمیداد از انجايي كه من ازعمل مي ترسيدم مرتب شبها توي اينترنت دنبال راه حل درمان مي گشتم كه با اسم نازنين دكتر زبردست پر فسور خرسند اشنا شدم كه فرداي انروز تلفني صحبت كردم وايشان فرمودند پرسشنامه مرا پر كنيد وحتما با چند نسخه خوب خوب مي شوي من هم اين كار را كردم وبعد از 5 نسخه علاوه براينكه خوب خوب شده ام بلكه از وزن 87 كيلو به وزن 72كيلو رسيدم.

واین هم مراخیلی خوشحال کرد كه بعضي بيماريهاي ديگر هم که بفکرخوب شدنشان هم نبودم چون نوامید بودم هم خوشبختانه خوب شدند مثلا پادرد - و - فشارخون - عصبي -
تنها توصيه اينكه مي توانم به بيماران كنم اينست كه حتما به نسخه هاي دكتر خوب توجه كنيد وموبه مو اجرا كنيد.
درست است كه زنده خواري اولش خيلي سخت است ولي لذت درمانش شيريني دارد كه تمام سختيهايش را از ياد ميبرد.
باكمي اراده قوي حتما پيروز ميشويد ومثل من براي اقاي دكتر نامه درمان انشااله مي نويسيد.
باتشكر و سپاس فراوان ازاقاي دكتر وتشكرفراوان از خانم سيماخانم عزيز ودوست داشتني كه توي اين مدت مرا همراهي كرد.
من تنها كاري كه ميتوانم براي دوسانم که از بیماری رنج میبرند این است که اقاي دكتر خرسند و سایت ایشانرا معرفی کنم اين است كه به هركس كه ميرسم ومشكل بيماري دارد سريع سايت اقاي دكتررا به انها مي دهم بلكه گوشه هايي از ديني كه به گرنم دارد ادا كرده باشم.
ومن اينقدر به نسخه هاي اقاي دكتر ايمان اوردهام كه براي انحراف بيني وبيماريهاي ديگرم دوباره مكاتبه ميكنم و به روش ایشان متوسل میشوم تا به جراجی بینی و پلیپ هم احتیاج پیدا نکنم انشالله.
به اميد اينكه تمام بيمارها شفا پيداكنند خداحافظي مي كنم.به كتر خرسند ايمان بياوريد حتما نتيجه مي گيرد.يك واقعيت است.
ارادتمند از کرج - کبی
========================================

HomePageصفحه اصلی