Leyla ### - April 18, 2006 01:16 AM

Sat, April 17, 2010 4:58:22 PM

From:leyla

Sent: Sat, April 17, 2010 4:58:22 PM

Subject: salam

عکس فقط جنبه تزئینی دارد

girl.jpg
سلام
مدتی است که احساس میکنم من بشما و به سایت شما اخلاقا بدهکارم و نعمتی که از طریق اجرای نسخه ها و توصیه های شما، عاید من شده است هنوز فاش نکرده ام و تشکر خودم را آنطور که باید ابراز ننموده ام.

قبل از هر چيز اين نكته مهم را مينويسم:که قبل از شروع درمان به روش شما، انواع داروها و انواع روشهای لاغری و برای درمان بيماريهايم به انواع پزشكان متخصص مراجعه كردم ولی متاسفانه هيچ نتيجه ای نديدم و هر روز به بيماريهايم افزوده ميشد ، ولی ... با روش غذا درمانی شما كه اولين مطب انترنتی در جهان هم است توانستم

به لطف خداِی مهربان و با كمك و توصيه های ارزشمند و دلسوزانه "پرفسور خرسند" در سن 29 سالگی ، به مدت فقط 2 ماه ، توانستم وزن خودم را از 96 كيلو به 60 كيلو برسانم 36کیلو از گوشتهای زائد را که سالها حمالی انها را میکردم و صدها نوع گرفتاری برایم درست کرده بود را دفع کردم و از زندگی دوباره لذت ببرم ، زيرا همين خوراكيهای سالم و زنده باعث شادابی و جوانی ، طراوت و شفافيت پوستم و روح و روانم شده بود و همچنين به كمك پرفسور خرسند عزيز توانستم به آرزويی كه مدتها منتظرش بودم برسم و آن وزن نرمال و بدن خوش فرم بود كه با رژيمهای ديگر بدن به طور كامل به حالت اوليه برنميگردد ولی با اين روش نوين فرم بدنم مثل دوران دختری ام برگشت و همه گوشتهای بی خودی واضافه ها محو شدند و احساس ميكنم مثل يك پرنده سبك بال به پرواز در آمده ام و پر از انرژی و قويتر شده ام و همچنين ، از اينكه شخص جديد ، سالم و زيباتر شده ام خوشحال هستم و از سيما خانم عزيز مدير مطب غذا درمانی كه برايم خيلی زحمت كشيدند و پرفسور خرسند گرامی از صميم قلب و بينهايت سپاسگزاری ميكنم و در حال حاضر با علاقه و حوصله ميتوانم به راحتی كارهايی را كه قبلا نميتوانستم انجام بدهم ، انجام ميدهم و از كار كردن و حركت و ورزش كردن لذت ميبرم .

اميدوارم همه خانمها يا آقايانی كه دوست دارند بدنشان خوش فرم شود و همزمان بيماريهايشان هم محو شوند مثل من و ديگر هموطنان گرامی اين روش را امتحان كنند كه ضرر ندارد ، بلكه سالمتر و زيباتر و با نشاط خواهيد شد و به جای دارو با غذاهای سالم و مقوی ، البته زير نظر "پرفسور خرسند" انشالله شفا پيدا ميكنيد و صد در صد به آرزوهای خودتان ميرسيد. و من تا آنجايی كه در توانم باشد ، آدرس سايت غذا درمانی را به انسانهای محتاج معرفی ميكنم و در حقيقت احساس گناه ميكنم اگر اينكار را نكنم زيرا حق همه مردم هست كه بدانند و البته اين روش هم يك نعمت بزرگی هست كه نتيجه زحمات پرفسور خرسند زحمتكش و دلسوزمان ميباشد . با تشكر وآرزو
بهروزی برای همه دردمندان- لیلا .

HomePageصفحه اصلی