- October 24, 2010 09:16 PM

بودند، پرفسورخرسند در مشایعت مهندس ؟؟ ؟؟و استاد دکتر مولائی
و آقای طلوعی وارد کتابخانه که حضار جمع بودند شدند.
UK6.jpg


در شروع کار ابتداآقای مهندس ؟؟؟؟ خوش آمد گفتند و پرفسور خرسند را به حضار

معرفی کردند که خود یکی از تجربه کنندگان روش ابتکاری « غذادرمانی » از طریق مطب انترنتی ایشان هستند، که تا کنون نتایج خوبی گرفته اند.
و در ادامه بطور خلاصه شمه ئی از گذشته خود گفتند ونیز اضافه کردند:
تا اینکه چندماه قبل، بوسیله همکار گرامیم خانم معصومه محمدیان،
UKMasi.jpg
معصومه محمدیان


با سایت ابتکاری « خوراک درمانی » پرفسورخرسند آشنا شدم و تحت نظر
ایشان و از طریق انترنت، به « کنترل خوراکی » به روش ایشان وبا
دریافت توصیه های مکرر ایشان پرداختم،

خوشبختانه هرروز بهترشدم و چربی های اضافی و مزاحم را هرروز
آب کردم، و باکمال خوشبختی زخمهای پوستیم هم محو شدند.

امروز خوشحالم که برای اولین بار از نزدیک هم زیارتشان نمودم
و توانستم حضوری هم تشکرات خود را تقدیم ایشان کنم"

آنگاه پرفسورخرسند شمه ئی از فلسفه خودرا بیان داشتند و چند
نمونه درمانهای پیچیده از مریضهای نوامید دیگر را تشریح
فرمودند.

UK3.jpg UK5.jpg
سپس سئوالات حضار را شنیدند و بیک یک آنان پاسخ لازم دادند.

UKPasokh.jpg UK7.jpg
و در همین فاصله، آقای مهندس ؟؟، آقای فلاح را به پرفسورخرسند معرفی
نمودند که ایشان خبرنگاررادیو و تلویزیون در انگلستان هستند و
چون نمیدانستند که این جلسه علمی امروز از چه کیفیتی برخوردار
است، وسایل فیلمبرداری را با خود نیاورده اند و خواهان یک مصاحبه
رادیو تلویزیونی با حضرتعالی درآینده هستند،
که پرفسورخرسند، فرمودند دراین سفر، متاسفانه فرصت من خیلی کم است،
انشالله در فرصت های آینده، حتما.
این کنفرانس دوستانه و علمی با بدرقه پرفسورخرسند تا محل اقامت ایشان به پایان رسید.
UKDrMolaei.jpgUKToloei.jpg UKsite.jpg
آقای دکتر مولائی - آقای طلوعی - پاسخ به سئوالات
چنانچه عکسهای دیگری که با دوربین های دیگر که توسط حضار گرفته شده
است هم بدست ما برسد، در این گزارش، درج خواهیم کرد

HomePageصفحه اصلی