/ 2624-Etelaat - Jan 25, 2013 09:10 PM
شما هم برای بودن در گالری عکس، پیروان، اعلان کنید
کلیک بر گالریعکس

بـه خـانـواده بـزرگ جـهـانی « درمان بدون دارو» به روش
پرفسور خورســند
کاشـف « سـیسـتم دنسـروخ بـدن » یا « طـب دنـسـروخ »
خوش آمـدیـد.
با بیدار و فعال نگهداشتن «سیستم دنسروخ بدن » دیگر بشـر هرگـز بیـمار نمیشِود
اینجا « پرونده غذادرمانی » شماست
و در بالای کادر این صفحه، تابلو شارژ و اعتبار پرونده تان قراردارد، که اگر بالاترین سطر آن کادر، که زمینه آن،آبی است و به رنگ سفید و درشت نوشته شده، مثبت باشد و شارژ داشته باشد، پرونده تان « فعال » است یعنی براى پرفسور هم باز است و درنوبت کاربعدی قراردارد.
ولی اگر منفی باشد پرونده تان « غیرفعال » است یعنی بابت آخرین کاری که برای شما انجام داده ایم، شماهنوز بدهکار و مدیون ماهستید،
مثلا در شروع هزينه تشكيل پرونده را به ما مديون ميباشيد و با پرداخت و تصفیه حساب بدهى خود، پرونده تان « فعال » میگردد،
و براى پرفسور هم باز ميماند در نوبت بررسى و نسخه وتوصيه قرار دارد
درضمن اگربازهم منفی شود هزینه « ریست » هم برآن اضافه میشود لذا بهتر است هميشه در شارژ پرونده ات، کمی بالاتر از هزینه نسخه قرار دهید که شارژ لازم را داشته باشد
(درست مثل شارژ تلفن موبایل است، سعی کنید همیشه بیش از هزینه یک نسخه درآن مبلغی باشد).

برای کسب اطلاعات بیشتر، بر عنوانهایی که دربالا و پائین بیرون این کادر صورتحساب برایت گذاشته ایم، هم کلیک کنید و کلیه مطالب، را خوب بخوانید تا از سرویس ما بهره بهتری بگیرید.

وقتی اطلاعات پرداخت به بانک را در دست داشتید، این کارساده را بکنید.

طبق فرم « گزارش پرداخت وجه » که لینک آن در پرونده شما هم است تمام اطلاعات لازم را برای ما ایمیل کنید به

khorsand@khorsand.org

ارســال داریــد
این اطلاعات به ما میرسد.
و ظرف کمتراز24ساعت که رویت شد، و پرونده هم فعال میشود و درنوبت « اولین نسخه ویژه شما » قرار بگیرد همواره پس از هرنسخه تابلو شارژ پرونده خود را هم كنترل كنيد كه باز هم شارژ شما کافی باشد و منفی نباشد و هنوز لااقل یکهزارتومان دارد و شما فرصت دارید که قبل از منفی شدن، شارژ پرونده ات را بالاتر ببرید و هرگز هزینه اضافی ریست نپردازید.


توجه:
- *-نسخه ها را چند بار و بادقت بخوانیدو مواد ذکرشده را به موقع فراهم کنید و به موقع در برنامه غذائی خود، بکارببرید
اگر شاغل هستید، بهتر است که از یک روز قبا از تعطیلی شروع کنید که فردایش در خانه باشید و به روش عادت کنید، و دو روز بعد میتوانید همزمان با کارهم روش را ادامه دهید،

هرگاه سئوالی دارید برایت سئوالی پیش امد توصیه ها را بادقت بخوان که به همه چیز اشاره شده است و جوابت را پیدا کن، و برای اینکه وقت پرفسور را جداگانه نگيرد ( و براى برخى شامل «هزینه» نشود، ) بهتر است در موعد مقرر که برای ارسال گزارش برایتان تعیین نموده اند، آنرا هم در گزارشها مطرح کنید،البنه شما میتوانید گزارش توام با سئوال را زودتر از موعد هم بفرستید، و نسخه جدید یاتوصیه و پاسخ هم بگیرید
--*
من متن سئوال را نخوانده و فورا آنرا درکارهای پرفسورقرارش میدهم.

--* البته سئوال غیرپزشکی، از منشی و کارهای مربوط به راهنمائی که مطمئن هستید در پرونده ویا وبسایت نیست را از من بپرسید تماما رایگان است
***تـوجـه:.

***
تعرفه ما مبلغی را برای قسمتی از « /-هزینه درمان/ » خود، به یکی از « این- حسابهای بانکی ما/» واریز کنید
و اطلاعات فیش پرداخت را، طبق « این/- / فرم گزارش اعلان پرداخت وجه / » ،تنظیم کرده،
به ایمیل ما بفرستید
khorsand@khorsand.org
هرگاه خواستید با ما مکاتبه کنید، به ایمیل رسمی مطب بفرستید.
که اختصاصی کارهای مطب است
khorsand@khorsand.org


وهمه جوابهای ما به نوبت و ظرف 24 ساعت بعد تنظیم میشوند و پاسخ داده میشود. .

حالا بر عنوان های بالا هم کلیک کنید و بخوانید.

HomePageصفحه اصلی
برگشت

برای مکاتبه با ما khorsand@khorsand.org

-