پیرمرد ۱۴۰ ساله - November 19, 2008 05:26 PM

e w

--*2011-11-19 17:26:22 تایید دیگری بر فلسفه پرفسورخرسند:

*** « پرهیز کامل از دارو خواری، چرخش بسمت هرچه بیشتر تغذیه ساده و طبیعی خواری و « نبازند »، نتیجه سلامتی بیشتر، طول عمر بیشتر عاید شخص میشود »

پیرمرد ۱۴۰ ساله آبدانانی دارای هشت فرزند و ۷۰ نوه و نتیجه اس
امین رضایی ۱۴۰ ساله با بیان اینکه جنگ جهانی نخست و دوم را به یاد دارد گفت: در سال ۱۳۰۶ بنای نخستین ساختمان آبدانان و خیابان نادری شهر اهواز گذاشته شده است.

وی گفت: ۹۸ سال از عمرش را در مناطق عشایری استان ایلام سپری کرده است و در طول عمرش به پزشک مراجعه نکرده است.

رضایی افزود: در زمان ابتلا به هرگونه بیماری تنها از داروهای گیاهی و سنتی مخصوص استان ایلام استفاده کرده است.

وی گفت: این مرد کهنسال آبدانانی که دارای هشت فرزند و ۷۰ نوه و نتیجه است، غم‌انگیزترین لحظات زندگی خود را فوت همسرش عنوان کرد که آن را هرگز فراموش نکرده است.

شهرستان آبدانان در جنوب شرقی استان ایلام است و راز صحت و سلامت خود را استفاده از غذاهای محلی می‌داند

منبع خبر چند: وبسایت خبری و نیز iranproud

HomePageصفحه اصلی