بيمارستان سرطانی محك تهران - June 30, 2013 10:04 AM
ازخیرین محترم و مسئولین دولتی ذیربط تقاضا داریم تا نظارت در عملکرد و بیلان بیمارستان سرطانی محک کنند تا فورا جلو کودک کشی گرفته شود.
قابل تامل است که « بیمارستان سرطانی کودکان محک » با استفاده از امکانات فراوان دولتی و کمک های مردمی، بیش از 20 سال و نزدیک به صدها هزار کودک را « شیمی درمامی» کرده ولی هنوز یک کودک 5 ساله زنده ندارد که معرفی کند !، روزی باید جلوی این فاجعه انسانی را گرفت فردا خیلی دبر است - و ما با امکانات مختصر، تمامی بیماران سرطانی درمان شده ما همه سالیان دراز است سرحال و زنده میباشند و آماده جوابگوئی در هر محفلی هستند.

قتلگاهی (بدون نظارت دولت) بنام بیمارستان خیریه کودکان سرطانی محک تهران
عده ئی دنیا طلب و سـود جو که براساس رابطه بدور هم جمع شـده اند، زیر پوشش کلمات تقدس خیریه، و تبلیغات گسترده، روزانه با جمع آوری ملیاردها تومان و ماهانه درصدی از حقوق ثابت حقوق بگیران و بازاریان، دل گوشه های مردم را زنده تحویل میگیرد و کشته پس میدهد و نتیجه را بگردن خدا میاندازند و همچنان به قتل و کودک کشی خود ادامه میدهند، متاسفانه هم مطالعه روز ندارند واز پیشرفتهای جدید بیخبرند و هم لجاجت با راههای نو دارند و با جان مردم با بی اعتنائی بازی میکنند!
درکمال ناباوری باخبر شدیم که

... !
درکمال ناباوری باخبر شدیم که
کودک شفایافته ما، ملیکای خوشگله، دیروز در بیمارستان محک با شیمی درمانی های مکرر و غیرضروری، کشته شـد كه با يك مشورت ساده حتى تلفنى قابل پرهيز بود

این درحالیست که
پرفسور خورسند ( ده ماه پیش و حضوری و رو در روی مسئولین محک)گفتند که: من از هلند با خبر بزرگ کشف « سیستم خوددرمانى بدن» يا« سيستم دنسروخ بدن »، برای نجات سرطانیان و ساير بيماران لاعلاج فعلى (ویژه شما)آمده ام تا قبل از بكاربردن داروهاى سمى و كشنده و خطرناك و ریسکی، اين شیوه «کنترل غذائی برمبنای سیستم دنسروخ » بى خطر و پرفايده بكاربرده شود.
و در همان جلسه تاکید فرمودند که:
واضح است اگر از این به بعد باز هم در اينجا با همان شيوه كسى تلف شود، كار شما دیگر قتل عمد و لجاجت محسوب خواهد شد،احتیاط کنید.

کودک ملیکا قدیری که دیروز در بیمارستان محک کشته شد کی بود؟
کلیک کنید بر:
ملیکا کوچولو
SiminarTeh.png - پرفسور خورسند درسال 1379 بنا به دعوت دکتر محمود مصدق سرپرست برگزارکنندگان اولین همایش بین المللی طب سنتی و مفردات پزشکی به ابتکار وزرات علوم پزشکی ایران وبسرپرستی دکتر علی اکبر ولایتی (که در آن زمان وزیر امور خارجه بودند)، که در تـهـران آبانماه سال 1379 برگزار شد کشف خودرا هم مطرح کرده اند و مقاله ایشان در صفحه 15 کتاب بسیار قطور « برگزیده خلاصه مقالات » دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز درج میباشد، و همجنان در مراکز علمی بین المللی مطرح و پیگیری شده است که برخی فعالیتهای بین امللی در قسمتهای مختلف وبسایت درج شده است و هزاران بیمارپزشک از این کشف بزرگ، بهره عملی برده اند

ده ماه پیش، بنا به دعوت خیرین خوش نیت بیمارستان محک، برای آموزش کادر درمانی محک، در آنجا با حضور عده ئی از بیماران سرطانی شفایافتگان خودمان و خانواده هایشان، در آنجا حضور یافتیم و جلسه ئی با بنیان گزارمحک و چندنفر از کادر درمانی داشتیم، و علیرغم تاکید های ما که روش بی ضرر کنترل غذائی به منظور بیداری و فعال کردن « سیستم خوددرمانی دنسروخ بدن » که آموزش داده ایم را ابتدا بکار ببرید و متوجه میشوید که نیازی به « شیمی درمانی » پرخطر و غیر قابل برگشت نخواهید داشت، اما همچنان به روش قدیم به کودک کشی میپردازند.


ده ماه پیش، وقتی خیرین بیمارستان محک، از درمان « ملیکا قدیری » و نیز « عسل امیری »، و سپس « محمدپارسا حسینخانی» که هر سه از بیماران قبلی سرطانی بیمارستان خود محک بودند و مکرر در انجا شیمی درمانی شدند تا پوست و استخوان شده بسیار لاغر و چند قدیمی مرگ رسیده بودند و بعد به ما مراجعه کردند و با روش « طب خورسند بر مبناى سيستم خوددرمانى دنسروخ بدن » و بدون شیمی درمانی و بدون کشتن سلول بد سزطانی(چون طب دنسروخ عقیده دارد که هیچ سلول بدن، فعالیت مضره ندارد و نباید آنهارا از بین برد)، آنهارا درمان کرده بود آگاه شده بودند از پرفسور خورسند دعوت بعمل آوردند تا در بیمارستان محک برای دست اندکاران سیمیناری برگزار کنند و اطلاعات مسئولین را با روش جــدیــد « طب دنسروخ » بروز برسانند


پرفسور خورسند به ایران تشریف بردند و درفرودگاه تهران مورد استقبال استاد بهزاد حیدری یکی از دانش پژوهان پرفسور خورسند که از اهواز تشریف اورده بودند و نیز آقای ولی امیری پدر کودک عسل امیری بیمار قبلی سرطانی بیمارستان محک، که با روش پرفسور خورسند از مرگ نجات پیدا کرده و شفایافته است و عده ئی دیگر، روبرو شدند

آقای امیری ایشان را به منزل خود بردند و درآنجا عسل کوچولو و مامانش و نیز همسایه انها خانم سحر و مامانش که در همسایگی عسل بودند و گویا بکمک کامپیوتر سحر، ارتباز مریض با پرفسور خورسند در هلند از طریق انترنت و وبسایت رسمس پرفسور خورسند را برقرار میکرد، درخانه منتظر بودند، عسل کوجولو که قبلا نای حرکت کردن نداشت و برتخت بیمارستان بیحرکت بود، برای پرفسور دوچرخه سواری کرد و سلامتی خودرا نشان داد و خوشحال بود، هنوز چند ساعت نگذشته بود که عده دیگری از طرف « خانم فاطمه قدیری » مادر « کودک ملیکا قدیری » یکی دیگر از بیماران سرطانی که توسط پرفسور خورسند و فقط با کنترل غذائی انهم از راه دور، شفا یافته بود، آمدند و پرفسور خورسند را از خانواده « عسل امیری » تحویل گرفتند


و با خود بخانه خانم و اقای قدیری بردند، در آنجا خانم و آقای قدیری و کودک ملیکا خوشگله، منتظر ناجی فرزندشان بودند و استقبال نمودند و فامیل ها و همسایگان هم که از حضور پرفسور خورسند درمحل خود باخبر شده بودند جمع شدند، و نیز خانم قاسمی یکی از خیرین بیمارستان محک هم تلفن کردند و خیر مقدم گفتند ودرخواست کردند که تلفنهای پرفسور خورسند در ایران را داشته باشند تا برای سیمینار و جلسه آموزشی ویژه در بیمارستان محک ، هماهنگ کنند و اطلاع دهند، و مجددا از طرف بیماران شفایافته دیگر آقا و خانم کلانتر هرمزی اصرار ورزیدند که پرفسور خورسند به خانه انها هم تشریف ببرند و انها هم میزبان شوند و خلاصه چند روز مقدماتی پرفسور خورسند در بین خانواده های شفایافتگان دست به دست گذشت، و پرفسور خورسند برای انجام پاره ئی کارهای شخصی به بوشهر تشریف بردند، که از طرف خیرین و خانم قاسمی چند بار به بوشهر و به ایشان تلفن نمودند و برای روز معیین در بیمارستان محک تهران وقت گرفتند


و صبح روز موعد پرفسور خورسند به بیمارستان محک تشریف بردند و در انجا استاد بهزاد حیدری و نیز مهندس محمدرضا امامی یکی دیگر از دانشجویان پرفسور خورسند که از یاسوج تشریف آورده بودند، و نیز خانم فاطمه قدیری مادر ملیکا قدیری و نیز مادر بزرگ ملیکا قدیری و همچنین خانم امیری مادر کودک عسل امیری و دیگران، منتظر پرفسور خورسند بودند و استقبال نمودند، امور مدیریت بیمارستان محک از پرفسور خورسند و مدعوین پذیرائی نمودند و چون خانم قدس بنیانگزار بیمارستان محک و چند تن از پزشکان متخصص بیمارستان محک هنوز نرسیده بودند به ابتکار مدیریت بیمارستان محک، از پرفسور خورسند خواستند تا بازدیدی از بیمارستان محک بعمل آورند و ایشان هم باتفاق دانش پروهانشان آقایان استاد حیدری و مهندس امامی و راهنمای ویژه بیمارستان محک، از نقاط مختلف بیمارستان بازدید کردند تا خبردارشدند که همه در سالن منتظرند و پرفسور خورسندهم به سالن تعیین شده تشریف بردند


و در انجا نظرات خودرا از یافته های جدید و پژوهشهای جدید بیان نمودند و فرمودند که « طب دنسروخ » افق جدیدی را درمانها ارائه میدهد که از بنیاد با دارو درمانی فرق دارد، و اصولا « طب دنسروخ » معتقد است که بدن انسان در هیچ شرایطی فعالیت مضره ندارد و نیازی هم نیست که با شیمی درمانی پرخطر « سلولهای نامیده شده بدسرطانی » را کشت انها هم سلولهای خوب بدن شخص هستند که فقط کثیف است و سموم بدن را درخود جمع کرده و سلولهای فداکار هستند و مورد نیاز بدن و ..... مطالب بسیار دیگر، و همچنین مهندس امامی و نیز استاد حیدری هم هرکدام قسمتهای دیگری از فلسفه « طب دنسروخ » و روش پرفسور خورسند را ارائه دادند، تا جائیکه حانم قدس برای مادر خود درخواست تجویز توصیه نمود که پرفسور خورسند به ایشان مطالبی بعنوان راهنمائی فرمودند
ولی پزشکان شرکت کننده در ان جلسه بسیار ناارام بودند و بصورت غیر اخلاقی پرخاشگری میکردند و به مهندس امامی گفتند شما که مهندس کشاورزی هستید میخو.اهید راه به ما یاد دهید که دوره سرطانی را گذراندیم؟!! که خانم قدس انهارا از جلسه اخراج کردند و جلسه بدون انها ادامه داشت
خلاصه مطالبی که در ان نشست گذشت

خانم صديقه قدس : (که ازآن بنام بنيانگزار محك ياد ميكردند) گفت: كه ما بين ٢٥ تا ٣٠ درصد تلفات داريم


آقاى محمد رضا امامى دانش پژوه پرفسور خورسند: ولى ما رايگان روشى را بشما ارائه ميدهيم كه صد درصد زندگى بخش است و به كررات هم ثابت شده است ( بیشتر )
٠
آقاى بهزاد حيدرى دانش پژوه پرفسور خورسند: چرا اينقدر تاكيد ميكنید كه عكس گرفته نشود؟! مگر شما دربيمارستانتان مشغول كار خلاف هستيد؟! ( بیشتر )


خانم فاطمه مادر مليكا: در جلسه انروز گفتند: مليكاى مرا پرفسور خورسند با روش خاص خود به زندگى برگرداندند که الان اينجا درحال بازى است.( او که سرحال و شاداب، با مادر و مادربزرگ در جلسه پرفسور خورسند و مسئولین بیمارستان محک بود و بازی میکرد و خندان بود، ده ماه بعد با یک سرماخوردگی به بیمارستان محک برده میشود و زیر شیمی درمانی کشته میشود، درحالیکه عسل امیری و محمدپارسا بیماران سرطانی که توسط مادر ملیکا پرفسسور خورسند را پیدا کرده بودند، تحت هیچ شرایطی بچه شان را با دارو الوده نکردند و شاد و سالم زندگی میکنند). ( بیشتر )


خانم امیری مادرکودک عسل امیری شفايافته ما: شما چرا مارا تهديد ميكنيد! ما براى نجات فرزندمان راه بهترى را يافتيم و الان هم از روى دلسوزى همرا با ناجى دخترم شمارا آگاه كرديم( بیشتر )


آقاى اميری پدر کودک عسل امیری: من هرماه از دخترم عسل سيتى اسكن ميگيرم و همواره به من گفته شده دخترم از همه نظر سالم گرديده است و من از شما پرفسور خورسند بسيار سپاسگزارم همه شرح حال مارا با همه اين مدارك براى آگاهى ديگران منعكس كنيد من همه جا هم حاظر میشوم. ( بیشتر )


آقاى محمد حسنخانى پدربزرگ بيمار شفايافته ما، کودک محمد پارسا حسینخانی: جناب پرفسور خورسند من همه تلاش خود را براى گسترش علم شما درايران ميكنم و برنامه هائى هم داريم( بیشتر )راننده ويژه بيمارستان محك (که مارا از بیمارستان تا مرکز شهر تهران بردند): تمامى كودكان مراجعه به محك همه دير يا زود كشته شده اند و هيچ نظارت بر أنها نيست، كسى باید تماسي با خانواده هاى مراجعين در سالها قبل بگيرد تا مثل من وبرخی از كاركنان محك بزرگى فاجعه را با گوشت و پوست خودش لمس كند.. . . .

مهســا یکی از خوانندگان وبسایت ما: سلام
از خواندن خبر مرگ کودک ملیکابیمار شفایافته شما، در بیمارستان محک،و در در مقاله مربوط به بیمارستان محک بسیار ناراحت شـدم، چرا نباید درآنجا نظارت صحیح باشـد؟.
من میدونم که خانواده من وخیلی ها که میشناسیم روزانه کمک و نذر به محک میکنیم و توقع داریم برای نجات مردم بکار رود و نه بازی با جان مردم!
در پارکینک مجتمع ما، و در پارکینک تقریبا همه مجتمع های تهران، قلک های بیمارستان محک نصب شده ( حتما با اجازه و چراغ سبز دولت میباشد) و ما ساکنین این مجتمع ها هرروز که میخواهیم ا با ماشین از پارکینک خارج شویم ، با نیت خیرخواهانه مبلغی در این قلک میریزیم و ماهانه و سالانه رفم بسیار هنگفتی میشود که بعداز سه ما قلک ها پر میشوند و از طرف بیمارستان محک میایند و قلک های پر را برمیدارند و قلک های خالی را مجددا میگذارند، حالا شما تصورش را بفرمائید در تهران و در ایران چقدر قلک میگذارند و از بازاریان بصورت ماهانه و اتوماتیک پول میگیرند از کارمندان میگیرند از راههای مختلف میگیرند رقمی خارج از کنترل در یک جا جمع میشود،و اگر نظارت صحیحی نباشد که این همه پول درچه راهی خرج میشود، معلوم است که فساد میاورد با شما در جلسه دعوا میکنند و هیچ کس را درحریم خصوصی خود راه نمیدهند ( بیشتر )

کیمیا فلاح
پژوهشگر فوق تخصص غذادرمانى پروفسور خورسند - از دوبی :
مینویسد: ( بیشتر )
....
....
. . .
بنا به پيشنهاد و اصرار افراد خيرانديش اين بحث و آگاهى رسانى ادامه خواهد داشت تا مليكاهاى ديگرى قربانى تبليغات پوچ و انحرافى محك نشوند و انشالله خيلى زود يك بازرسى و افشاى رسمى بيلان كار بيمارستان محك بصورت جدى و عملى صورت گيرد

وظيفه همه است تا براى نجات مليكاهاى ديگر همكارى كنند و اطلاعات جگر گوشه هاى خود را مخفى نكنند و بفرستند و همگان را مطلع كنند

که حقيقت فعاليت تجارتخانه محك زير پوشش انحرافى معلوم همه گردد و به كودك كشى پايان داده شود


یک نمونه از گزارش بیماران فعال فعلی ما:
ما هرروز در گزارشات مریضهایمان از اینگونه خوشحالیها و سلامتی ها می بینیم که به نظرات این مقاله امروز رسیده است و به ما انرژی و قوت خدمتگزاری بیشتر میدهد.
سیما مدیر مطب انترنتی غذادرمانی برمبنای سیستم دنسروخ بدن کشف پرفسور خورسند - هلند

parvaz8947@yahoo.com SABA
7-وضعیت:
به لطف خدا و با توصیه های ارزشمند شما وضعیت عمومی بدنم نرمال میباشد. دردهایی در پهلوی چپم داشتم که چند روزی از اون دردها خبری نیست فقط بعضی وقتها کلیه سمت چپم تیر میکشد. امروز جواب آزمایش و سونوگرافی که چند روز پیش گرفتم را به پزشک معالج قبلی ام نشان دادم و اصلا باور نمیکرد که کلیه سمت راست من که قبلا میگفت 70% از کار افتاده و راه چاره و درمانی برایش نداشت دوباره سالم سالم شده و هیچ مشکلی ندارد و همینطور کلیه سمت چپم که میگفت چندساله که فاسد شده دوباره در حال برگشت و سالم شدن هست.
- ملاحظات:
از طرف خودم و خانواده ام از شما تشکر میکنیم که اینگونه نور امید را در دلمان دمیدی و با روش اعجاز آمیز خود نشاط را به خانواده ما برگرداندی
آزمایش و سونوگرافی قبل از درمان و الان را تا چند روز دیگر برایتان ارسال میکنم
باتقدیم این گزارش، و اطلاع رسانی از وضعم، تقاضای مشاوره و توصیه برای ادامه راه را دارم. ( بیشتر )
صبا

<
ویدئو بازدید پرفسور خرسند از بیمارستان سرطانی محک تــهــران مـهـرماه 1391 /استاد بهزاد حیدری کاهکش و مهندس محمد رضا امای همراهان پرفسور خورسند/پروفسور خورسند -مادربزرگ ملیکا- مادر عسل - مادر ملیکا/


ملیکا در اولین روزها در //ملیکا در روزهای غذادرمانی در خانه// ملیکا پس از درمان با روش غذادرمانی پرفسور خرسند
بیمارستان که با هر داروئی
هرروز نحیف تر و استخوانی تر
میشد و بی کنترلی و بی خونی
پیدا کرده بود و توانای راه رفتن
نداشت که اورا از بیمارستان بیرون کشیدند
و به خانه اوردند .( بیشتر )
درباره ملیکا کوچولو بیشتر بخوانید
=-=-=-=-=-=-=-=-
« نظرات رسیده جند نمونه »
نظرات/ ورود به مطب انترنتی/بيمارستان محك تهران
مینو !؟ |July 25, 2013 06:13 PM
با سلام خدمت شما و دکتر خرسند
- من به دلیل بیماری حاد خیلی بدی دارم می خواستم بدونم به چه شکل میشه تشکیل پرونده داد هرچه سایت را خواندم متوجه نشدم.خواهشن توضیح بدین.
=======================
www.khorsand.org/main/
در وبسایت ما ( لینک بالا) برعنوان « ثبت نام » کلیک کنید و طبق راهنمائی آنجا، بیمار ما شوید و انترنتی توصیه بگیرید و خودرا درمان کنید. سیما مدیر مطب انترنتی پروفسورخورسند - هلند
-----------------------------------------
ایدا زرابادی پو
ر!/ |July 14, 2013 04:27 AM
سلام اقای دکتر، من 9سالمه از قزوین ازتون خواهش میکنم برای درمان بیماری ویتیلیگوی من در صورت وبدنم کمکم کنید چه جوری میتونم شمارو پیدا کنم هدرستون کجاست مامانم منو پیشتون بیاره
===============
عزیزم - مطب ما درخانه شمااست و بیمارستان مجازی ما در اتاق شما است،
کافیست که بر « ثبت نام » کلیک کنید و طبق اطلاعات آنجا درخواست تشکیل پرونده دهید.
سیما مدیر مطب غذادرمانی برمبنای سیستم خوددرمانی دنسروخ بدن کشف پرفسورخورسند - هلند
--------------------------------------
irani # !|July 8, 2013 03:40 PM
با سلام و سپاس از افشاگری شما،
شما فکر میکنید بیمارستانهای دیگر ایران که زیر نظر مستقیم دولت هستند بهتر از این محک عمل میکنند؟ فکر میکنید اینجا هلند است؟
البته بیمارستانهای سرطانی همه جای دنیا هم همین کار شیمی درمانی و پیوند مغز استخوان را انجام میدهند و غیر از این بلد نیستند.
محک در بین بیمارستانهای سرطان کودکان یعنی مجهزترین هست اما نمیدانیم نجات دهنده هم بوده!،قتی مجهزترین است که شاهد چنین حادثه ئی هستیم که چقدر بی تفاوت در مورد جان کودکان اقدامات کورکورانه دارند.
در رزومه این بیمارستان گفته میشود که مرکز تحقیقاتی سرطان است، پس چرا در رابطه با روش درمان شما هیچ تحقیق و بررسی صورت نداده اند؟
آنهم وقتی شما از ماهها پیش و رو در رو با آنها درمیان گذاشته بودید
اگر روش بی خطر درمان شما حتی یک درصد هم در سلامت کودکان سرطانی مفید باشد، آنها موظف به تحقیق و بررسی و آزمایش و نتیجتاً اجرای آن هستند.
آیا این کار را انجام داده اند؟ پس چگونه غذا درمانی شما را بدون دلیل رد کرده اند؟
بزودی باید پاسخگوی اعمال خود در برابر انسانها باشند
حتی در آن بیمارستان و همه بیمارستانهای سرطان دیگر به کودکان سرطانی از غذاهایی میدهند که در همه جای دنیا به عنوان سرطان زا شناخته شده اند. آیا آنها نباید زیر سوال برود؟ آیا با آنهمه مدارک پزشکی که پشت خود حمل میکنند، اینرا نمیدانند که غذای سالم اولین قدم برای سلامتی است. یا به عمد این کار را میکنند یا غافل هستند. در هر دو صورت شایسته درمانگری و داشتن آن امکانات نیستند و بزودی محاکمه خواهند شد. (اما نه توسط دولتی که خود باید محاکمه شود)
به امید آن روز
خداحافظ
irani
=======================
نگین !؟ |July 8, 2013 09:02 AM
با سلام بر شما
از 3 روز پیش که این مطلب مقاله بيمارستان محك رو خوندم خیلی ناراحت هستم و افسوس من بیشتر از این هست که با روش غذادرمانی شما به سلامتی رسیده بود .
خدا كند وجدان در همه بيمارستانها برقرار باشد
نگين
================
انشالله غذادرمانى هلند
-------------------------------
عیسی !؟ |July 6, 2013 05:58 PM
بچه ای دارم دچار کولیت شده که پزشکان بعدازچقدردارو وقت تلف کردن گفتند که بستری کنید درمان خواهیم کرد بعداز یکهفته بستری ودارو دادن خونریزی که داشت بیشترشد فشارش به 5رسید,
بعد از کونسکپی گفتند که باید سریع جراحی بشه وتمام روده بزرگ بدلیل مشبک شدن برداشته شود
گفتیم این 16سال داره تاکی این جوری زندگی کنه . بهرحال آلان چه میشه کرد؟.
=========================
با درود
--* ار رنجی که بعنوان والدین میکشید درک میکنم هیچکس نباید فورا بسمت دارو و جراحی برود که همه ریسک بزرگ و همه در تاریکی مطلق کار میکنند باید همیشه در راههای بیخطر، درمان خودرا جستجو کنید . سیما مدیر مطب « غذادرمانی 7 » برمبنای « سیستم خوددرمانی دنسروخ بدن » کشف پرفسور خورسند - هلند
--------------------------------------------------------
محمد رضا امامى # ! |July 6, 2013 11:55 AM
درود بر استاد ارجمند پروفسورخورسند
در سفری که به تهران در معيت حضرتعالى و پژوهشگر بهزاد حيدرى داشتیم، سه نفر از مسئولین بیمارستان محک را که یکی بانی و دو تن پزشکان بیمارستان بودند را ملاقات کردیم ودر آن ملاقات علاوه بر استاد حیدری و جنابعالی که صحبت نمودید بنده با تمام صراحت موضوع را ارائه نموده و با شجاعت تمام آنها را متهم به مسموم نمودن بیش از حد توان کودکان سرطانی نمودم و حتی در جواب سئوال ایشان که آیا دارو را سم میدانید با صراحت گفتم بله و دراگ را که در لاتین به معنای سم هست به آنها گوشزد کردم تا واقعیت را دریابند اما از آنها جز نخوت و تکبر و خودپرستی و بی ادبی ندیدم
درنهایت با آنها اتمام حجت نمودم که با این روش های به اصطلاح درمانی با همه طمطراق ها و تبلیغات پزشکی دارویی مردم را نفربید حتی شیمی درمانی را سم افزایی نامیدم و تاکید کردم که نباید استفاده شود.
اما هیچ گوشی شنوا و چشمی بینا در محک بر واقعیت درمانی ندیدم و همه به دنبال اثبات "من" بودند و نه درمان کودکان
با این حال تمام امیدم بیداری اینان و آگاهی مردم است
امامی
----------------------------------------------------------
كيميا فلاح ! # |July 5, 2013 06:40 PM
Sent from my iPad
On ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۳, at ۱۷:۴۲, Kimia Fallah wrote:
با سلام و احترام
استاد محترم جناب آقای پرفسور خرسند
درگذشت ملیکا برای من بعنوان فرشته ای که چندین ماه به بهبودی و بازگشت به زندگی اش شادمانی و افتخار کرده بودم، آنقدر دردناک بود که تا به امروز فكرم را مشغول كرده بود و هیچ چیزی درباره اش ننوشتم.
به اینکه ماهیت بیمارستان محک و همه مکان هایی که بعنوان کارگزاران شرکت های دارویی و اعمال اراده حامیانشان باید برای مردم شفاف سازی شود شکی نیست ، و نیز امیدوارم کاستی های حمایتی خود را برای ادامه راه برطرف نماییم تا همه بیمارانمان دوباره به دارودرمانی بازنگردند و هر کدام یک مبلغ و یک حامی و اعتبار بزرگ برای ما باشند.
به امید تعالی روز افزون
کیمیا فلاح
پژوهشگر فوق تخصص غذادرمانى شما - دوبى
---------------------------------------
بهزاد حيدرى !#|July 4, 2013 08:33 PM
با درود فراوان بر استاد عزیز جناب اقای پروفسور خرسند
با مطالعه مقاله بيمارستان محك ، از مزگ ملیکای عزیز بسیار ناراحت شدم اگر خاطر تان باشد در معيت حضرتعالى سال گذشته " مهر ماه " ملیکا بسیار سرحال و با نشاط بود و چند تصویر از ایشان با دروبین موبایل خودم گرفتم حتی یادم هست موهای ابروی ایشان و سر ایشان پس از درمان با غذا درمانی و توسط جنابعالی کاملا رشد کرده حیات دوباره ای در وجود این دختر زبیا به وجود امد و هیچ باروم نمی شود که ایشان فوت کرده باشد .
دست در اندرکاران بیمارستان محک باید بدانند با پژوهشهاى ذيقمت جنابعالى در قدرت غذا دیگر درمان با شیمی درمانی هیچ کمکی نمی توانند به بیماران سرطانی بکنند باید در بیمارستان محک را تخته و تعطیل کنند و اين روش زندگى بخش درانجا برقرار گردد من نمی دانم این ها بعداز ان جلسه و راهنمائى شما. چگونه جواب گوی خداوند سبحان خواهند بود.
خواهشمندم مقاله مرا در اين خصوص كه يكسال پيش نوشته ام را هم بخوانيد.
http://www.ghaza-darmani.blogfa.com/1391/07
موفق باشید
بهزاد حیدری
--------------------------------------------
مهسا !؟ |July 3, 2013 09:57 PM
سلام
از خواندن خبر مرگ کودک ملیکا در مقاله مربوط به بیمارستان محک بسیار ناراحت شـدم، چرا نباید درآنجا نظارت صحیح باشـد؟.
من میدونم که خانواده من وخیلی ها که میشناسیم روزانه کمک و نذر به محک میکنیم و توقع داریم برای نجات مردم بکار رود و نه بازی با جان مردم!
در پارکینک مجتمع ما قلک این بیمارستان نصب است و روزانه هرکس از در این پارکنیک بیرون میرود مبلغی را در این قلک میریزیم، و میدانم در ملیونها مجتمع دیگر هم است و مردم خیر مثل ما، روزانه در آن پول میریزند و ماهانه ملیاردها تومان میشود پس میتواند هم در راه خوب خرج شود و هم فساد آورد و تجارتخانه شود حتما نظارت لازم دارد
اما با پیغامی که درسایت مبنی بر مرگ و فوت ملیکا که با یک مشورت سـاده قابل پرهیز بود شنیدم منقلب شدم.
خواهش میکنم /شمارا به هرچه اعتقاد دارید قسم میدم شفاف سازی کنید وخواستار نطارت و بازرسی از برنامه های محک را دارم.
به امید شفای همه این فرشته ها
مهسـا
-------------------------
ra !؟ |July 3, 2013 10:13 AM
با سلام.
این مریض که دربارش این همه نوشتین 5 شنبه رفت پیش فرشته ها.لطفا این مطلب رو برای دق ندادن بیشتر خانوادش از سایتتون حذف کنین
=======================
با درود
شما ازکجا میدانید که خانواده اش میخواهند که ما ادامه ندهیم؟ ما از این اتفاق که با مشورت با ما، قابل پرهیز بود، شدیدا ناراحتیم، ما میخواهیم این فاجعه ها تکرار نشود، شما چی؟. سیما: غذادرمانی7 - هلند
----------------------------------------------------
SABA خ.ق.|July 2, 2013 06:16 PM
ما هرروز در گزارشات مریضهایمان از اینگه خوشحالیها و سلامتی ها می بینیم و به ما انرژی و قوت خدمتگزاری بیشتر میدهد. که به نظرات این مقاله امروز رسیده است. سیما مدیر مطب انترنتی غذادرمانی برمبنای سیستم دنسروخ بدن کشف پرفسور خورسند - هلند
parvaz8947@yahoo.com SABA
7-وضعیت:
به لطف خدا و با توصیه های ارزشمند شما وضعیت عمومی بدنم نرمال میباشد. دردهایی در پهلوی چپم داشتم که چند روزی از اون دردها خبری نیست فقط بعضی وقتها کلیه سمت چپم تیر میکشد. امروز جواب آزمایش و سونوگرافی که چند روز پیش گرفتم را به پزشک معالج قبلی ام نشان دادم و اصلا باور نمیکرد که کلیه سمت راست من که قبلا میگفت 70% از کار افتاده و راه چاره و درمانی برایش نداشت دوباره سالم سالم شده و هیچ مشکلی ندارد و همینطور کلیه سمت چپم که میگفت چندساله که فاسد شده دوباره در حال برگشت و سالم شدن هست. و تنها مشکلی که در آزمایشهایم بود مشکل کم خونی بوده
8-کنترل شارژ.
فعلا شارژ دارم
9- طرح سئوال:
فعلا سوالی ندارم
10- ملاحظات:
از طرف خودم و خانواده ام از شما تشکر میکنیم که اینگونه نور امید را در دلمان دمیدی و با روش اعجاز آمیز خود نشاط را به خانواده ما برگرداندی
آزمایش و سونوگرافی قبل از درمان و الان را تا چند روز دیگر برایتان ارسال میکنم
باتقدیم این گزارش، و اطلاع رسانی از وضعم، تقاضای مشاوره و توصیه برای ادامه راه را دارم.
-----------------------------------
PARVAZ !؟ |June 30, 2013 05:46 PM
امروز یکی از بستگان نزدیکم که بنده ایشان را برای درمان کلیه هایش که یکی از کلیه ها فاسد شده بود و کلیه دیگر هم حتی 70% از کار افتاده بود به شما معرفی کردم و تحت درمان جناب پرفسور خورسند عزیز بودند با چشمان پر از اشک پیش من آمده و مرا در آغوش کشده و و از اعجاز تاثیر شیوه پرفسور خورسند عزیز دائما خدا را شکر میکرد و برای جناب خورسند دعا میکرد؛
- چون امروز که حدود 60 روز از دوره درمان را پشت سر گذاشته رفته و آزمایش انجام داده و متوجه شده که کلیه سمت راست که قبل از درمان 70% از کار افتاده بود کاملا سالم شده و کلیه چپ هم که گفته بودند سالهای سال پوسیده و از کار افتاده دوباره برگشته و در حال بهبودی است.
درود بر پرفسور خورسند عزیز که روح امید را اینگونه در دل بیماران میدمد.
حکیم قنبری دانش پژوه فوق تخصص غذادرمانی شیوه پرفسور خورسند
=================================
--* با سپاس
ما هرروز هزاران دعاگو و شاکر درست میکنیم، که یک صدم آنرا هنوز منعکس نکرده ایم.
سرگذشت جامع تر ایشان و همراه با عکس هایش و مدارکش هم جمع آوری کنید هم برای آینده خودت و هم برای ارسال به ما
غذادرمانی اون لاین - هلند
جناب پرفسور خورسند بطور علمی ثابت کردند که خدا درمان همه دردها را از قبل در وجود ما انسانها برنامه ریزی کرده است و ایشان این راز بزرگ(سیستم دنسروخ یا خوددرمانی بدن) را کشف کرده اند و عملا به اثبات هم رسانده اند.
حکیم قنبری دانش پژوه فوق تخصص غذادرمانی
===================
--* با سپاس
لطفا اگر میتوانید یک تحقیقی درباره کسانی که در هر زمانی، بیمار به بیمارستان محک فرستاده اند بکنید تا با ادامه بحث خدمتی بزرگ به نجات کودکان شـود. غذادرمانی
=-=-=-=-=-=


Click مقاله عسل اميرى کودک سرطانی شفا یافته

تلفن: 09123446386
عسل امیری کودک سرطانی بیمارستان محک که نزد ما شفا یافته

ايميل* : saharhajiagha@gmail.com

----------------------------


مقاله کودک سرطانی شفا یافته « محمد پارسا حسینخانی »

Click مقاله کودک سرطانی محمدپارساحسينخانى، شفا یافته

تلفن* : 00982188438916 -091213155790

کودک محمد پارسا حسینخانی سرطانی شفا یافته نشاني* : ایران - تهران - خیابان شریتی- بالا تر از *******

ايميل* : mh_hoseinkhتــوجـــه
هـشــدار :
- اخیرا تعداد مراجعه کنندگان ما که متاسفانه ابتدا شیمی درمانی کرده اند و برخی هم با جراحی نقص عضو پیدا کرده اند و پشیمان شده اند و بعد با تنی ناقص و پراز سم داروئی
به ما مراجعه نموده اند و در روش ما درمان میشوند زیاد میباشد لازم است این مطلب خیر خواهانه را اینجا بنویسم که
این عزیزان قبل از انجام روشهای خطرناک و بدون بازگشت، مستقیما روش ما را بکار ببرند که در ان صورت درمانتان اسونتر و سریعتر هم انجام میگیرد، و نقص عضو هم نشده اید

و نیز باز بدلیل رسیدن چند ایمیل از مادران دردمند که اخیر متوجه شده اند فرزند دلبندشان سرطان دارد و نمیدانند چه کنند، این مطلب تکمیلی زیر را میگذاریم

حدود یکماه، پس از انتشار مقاله « قتلگاه » فوق،
Click

يك ماه بعد بیمارستان « محک » و زیر فشار افکار عمومی، با عجله یک مقاله ئی سرتا پا دروغ ، در انترنت منتشر کرد که ممکن است برخی که هنوز مقاله « قتلگاه » را نخوانده باشند را به شک و تردید در اورد و آن بیچاره ها به گمراهی بروند،
- ما سعی میکنیم تا در اینجا، هرگونه شبهه و دروغ بافی را برطرف سازیم و انهارا از رفتن به راه

تجربه شده و بــــد، منع کنیم، انشالله

شما که ان مقاله کذائی بیمارستان محک را خواندید

ملاحظه فرمودید که تمام تکیه انها بر این است که ثابت کنند « ما بیماری سرطانی، ملیکارا درمان نکرده بودیم و فقط بیماری سرطان اورا پنهان کرده بودیم»

اولا اگر روش ما و قدرت غذا را تا آن حد تشیخص دادید که توانای پنهان کردن بیماری دارد، پس چرا شما با شیمی درمانی تان اورا کشتید!!؟؟
و نگذاشتید همان پنهان ماندن و زنده ماندن این طفل معصوم ادامه داشته باشد و با شیمی درمانی خود، یک خانواده ئی را داغدار کردید!!!

دوما ما بعداز ملیکا خوشگله هم دهها کودک سرطانی دیگر را هم درمان کرده ایم که اتفاقا این دو کودک که در اینجا مشخصاتشان را میاوریم را هم همان خانواده ملیکا
از بیمارستان لعنتی شما بیرون کشیده و به ما معرفی کرده و درمان اساسی کردیم که هنوز هم بعداز گذشت بیش از شش سال، نه فقط زنده هستند و سرحال و شادان بلکه به گواهی آزمایشگاه بیمارستان محک خودتان، در بدن انها اصلا اثری از سلولهای سرطانی وجود ندارد،
و انها طوری درمان اساسی شده اند که انگار اصلا در بدن انها هیچوقت سرطان وجود نداشته است،
و اخیر نمرات دبستانی یکی از انهارا هم برایمان فرستادده اند که در کارنامه او ماشالله همه نمره عالی 20 قید شده است

این را میگویند درمان واقعی و نه ان درمانی که شما انجام میدهید و که اگر در زیر شیمی درمانی کشته نشوند، تا چند ماه با سرفه و استفراق و دل اشوبی بسر میبرند و موهای سر و ابرو و مژه و ... داغون و میریزد و با تاکید هائی که مواظب باشید به او هوا نخورد،!!!مواظب باشید اوو سرمانخورد!!! و ........ میگذرانند و بعد هم متاسفانه میمیرند انها که درمان نیستند

ضمنا حقیقت هیچوقت پنهان نمی ماند، هنوز هم خانواده ملیکا با ما در تماس است،
و اخیرا هم « خانم فاطمه قدیری» مادر ملیکا به هلند تلفن کردند و طبق معمول دعوت خودرا از پرفسور تکرار کردند، که هرزمان که به ایران تشریف اوردید مثل قدیمها به خانه او هم تشریف بیاورید،
که پرفسور خورسند در جوابشان فرمودند که: « من دلم نمیگیره جای خالی ملیکا خوشگله را ببینم،
هر وقت انشالله حامله شدید و من بدانم جای ملیکا خوشگله، بزودی پر میشود انشالله با دسته گل خدمت میرسم »
(بیچاره هنوز در شوک بسر میبرد)
ولی همچنان این خانم محترم، بیماران سرطانی چه کودک و چه بزرگ، را برای ثواب، به وبسایت ما هدایت میکنند

اخیرا ایمیلی دریافت کردم که لازم دیدم این مطلب را اینجا بگذارم

در پاسخ به یک مادر دردمند که بتازگی، خبردار شده که کودکش سرطان دارد!!! در وحشت بسر میبرد، به همه جا برای درمان کودک دلبندش سرک میکشد و کمک میخواهد و میان دوراهی تقلین های داروئی و راه « طب دنسروخ » ما مردد مانده است

اخیرا نوشتم که خلاصه انرا هم در اینجا برای خوانندگان عزیز میگذارم
با درود،
انشالله فرزند دلبند شما هم شفا می یابد
.....
......................
دوما غذا درمانی که ریسکی ندارد که نوشتید ریسک بزرگی است؟ مگر کنترل غذا کسی را میکشد که شما نگران ان باشید؟؟
و اگر هم تاثیر نداشت، ضرری نکرده اید و این تجربه را هم پشت سر گذاشته اید میتوانید هرراه دیگری بروید( که در روش ما حتما تاثیر خوب خواهد داشت )

اما اگر قبل از تجربه روش بی خطر ما، در راههای دیگر و جراحی و نقص عضو بشوید و یا بدن پراز سم شیمی به صدجور بیماری های مختلف، و تنگی نفس و ریزش مو و .... بر ان اضاف شد و اصل بیماری هم درمان نشد که خیلی ضرر کرده اید و عاقلانه نیست

مثل مادر ملیکا دیگر پشیمانی سودی ندارد، و راه برگشت شما بسیار سخت میشود
عاقلانه انست که ابتدا راه بیخطر را بیازمایید و بعدا راههای خطرناک را مطالعه کنید
تحقیق بیشتری کنید با خانواده های این دو کودک که خواستید تماس بگیرید، و مطالعه خودرا بالاتر ببرید

---------------------
این هم تلفن خانواده دو کودک که نزد ما سرطانشان خوب شد اتفاقا هردو را هم خانواده ملیکا که محک اورا کشت معرفی کرده است و هنور خانواده ملیکا با ما در تماس است و بسیار پشیمان هستند که دخترشون را با همین حرفهائی که بشما میزنند، فریب دادند و به محک بردند و تا حالا غزادارش کردند خدا لعنتشون کند، چون در انموقع ابتدای راه ما بود و تلقین های فریبکارانه داروئی موثر میشد اما حالا با هزاران درمان شده دیگر هرگونه عوام فریبی انها سودی ندارد
و مردم تا وبسایت مارا میخوانند و با خانواده های خوشحال درمان شدگان که تماس میگیرند با سرعت بیشتری بسمت ما میایند،
و همه را شفایافتگان، به ما معرفی میکنند که عملا نتیجه کار مارا در انها می بینند

----------------
مقاله کودک سرطانی شفا یافته عسل امیری از بیماران بیمارستان محک که در انجا ادامه نداد و نزد ما امد و درمان شد

Click مقاله عسل اميرى کودک سرطانی شفا یافته

تلفن: 09123446386
عسل امیری کودک سرطانی بیمارستان محک که نزد ما شفا یافته

ايميل* : saharhajiagha@gmail.com

----------------------------

مقاله کودک سرطانی شفا یافته « محمد پارسا حسینخانی »

Click مقاله کودک سرطانی محمدپارساحسينخانى، شفا یافته

تلفن* : 00982188438916 -091213155790

کودک محمد پارسا حسینخانی سرطانی شفا یافته نشاني* : ایران - تهران - خیابان شریتی- بالا تر از *******

ايميل* : mh_hoseinkhani@yahoo.com

این هم لینک داستان سرطانی شفایافته دیگر که میتوانید با انها هم تماس بگیرید

Click

این هم لینکهای ده ها نوع سرطانی شفایافته دیگر

Click

با آرزوی سلامتی برای همه بیماران و از جمله فرزند دلبند شما

سیما

نظرات Click


HomePageصفحه اصلی