پژوهشکده دنسروخ
طـب
آمار2014

سیما:
در روز پایانی سـال 2014

نیاز انسان به « طـب دنسروخ » هـر روز بیشتر نمایان میگردد

آمار و ارقام خود سـخن میگویـند

نـمـودار و آمار
* بزرگترین وبسایت ایرانی با بیش از روزانه 1000 بازدید کننده و برخی روزها با بیش از 2000 بازدید کننده
* درماه اکتبر بیش از 34000 و در ماه نوامبر بیش از 32000 و در ماه دسامبر که هنوز تمام نشده بیش از 27000 بازدید کننده داشته ایم

* بزرگترین مطب انترنتی جـهـانـی، و تنها وبسایت رسمی پرفسور خورسند، کاشف سیستم دنسروخ بدن، و بنیانگزار « طـب دنسروخ »

* بزرگترین گنجینه پـژوهشی جهانی با بیش از صدهاهزار گزارش از نتیجه عملی اجرای « طـب خورسند » کاشف « سیستم خوددرمانی دنسروخ بدن» توسط ...ه
سیما:
در روز پایانی سـال 2014

نیاز انسان به « طـب دنسروخ » هـر روز بیشتر نمایان میگردد

آمار و ارقام خود سـخن میگویـند

نـمـودار و آمار
* بزرگترین وبسایت ایرانی با بیش از روزانه 1000 بازدید کننده و برخی روزها با بیش از 2000 بازدید کننده
* درماه اکتبر بیش از 34000 و در ماه نوامبر بیش از 32000 و در ماه دسامبر که هنوز تمام نشده بیش از 27000 بازدید کننده داشته ایم

* بزرگترین مطب انترنتی جـهـانـی، و تنها وبسایت رسمی پرفسور خورسند، کاشف سیستم دنسروخ بدن، و بنیانگزار « طـب خورسند »

* بزرگترین گنجینه پـژوهشی جهانی با بیش از صدهاهزار گزارش از نتیجه عملی اجرای « طـب خورسند » کاشف « سیستم خوددرمانی دنسروخ بدن» توسط هزاران متقاضی در گروه های سنی مختلف، با تحصیلات مختلف ازجمله پزشکان و استادان دانشگاه ها و مهندس و معلم و آزاد و کم سواد، زن مرد، کودک، حتی نوزاد با بیماریهای مرموز و مختلف که نام اغلب این بیماریها را حتی قبلا نشنیده بودیم و لاعلاج، ترمیمی،

و بعمل درامدن بازسازیها و ترمیمهائی که حتی با اعمال جراحی و توسط حاذقترین جراحان هم میسر نبوده

وبسایتی که هرگز تبلیغ نکرده، و همه بیماران ما داوطلبانه و از طریق شفایافتگان قبلی ما، بسمت ما هجوم میآورند که عملا نتیجه کار « طب خورسند » در فامیل یا دوستان « شفایافته » خود را دیده اند.

از این رو تمام وقت اداری ونیز وقت آزاد ما صرف خدمت به این عزیزان بیمار و نیازمند، میشود که ما اصلا انهارا ندیده ایم و از نزدیک نمیشناسیم، و در نتیجه وقتی برای تماس با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ذی علاقه نمی مانـد چون برای تماسهای اولیه و پیدا کردن وقت آزاد و مناسب هردو طرف و برای هماهنگ کردن وقت آزاد با چنین مراکزی عملا وقت آزدا زیاد میطلبد که ما نداریم،

اگر علاقمندانی بتوانند نقش این وقت نداشته مارا پر کنند و به عنوان « هماهنگ کننده یا Public Relation » بین ما و مراکز ذیعلاقه را بعهده بگیرنـد موجت کمال امتنان خواهد بـود، تا پس از هماهنگ کردن ما بتوانیم بدون اتلاف وقت، مستقیما در جلسات آشنائی یا جلسات توجیه ئی و یا سیمینار در رابطه با کارما، شرکت کنیم و از آن طریق هم آنچه میدانیم مطرح و اثبات کنیم

استقبالی که جامعه پزشکان، برای یاد گیری علم « طب خورسند » بر مبنای « سیستم خوددرمانی دنسروخ بدن » بعمل آورده اند تاکنون از هیچ روش آلترناتیو دیگری نبوده، چون یا خود یا عزیزانشان عملا در این روش درمان شده اند و نتیجه کار زندگی بخش روش را لمس کرده اند

/ پزشکان پدیرفته شده /Click /پزشکان پدیرفته شده

* همایشی یا سیمیناری بزرگ و بی همتا در جـهـان: معمولا کسی که ایده ئی نو دارد، با تبلیغ و چاپ و پخش اعلامیه هائی، مردم علاقمند با آن سوژه نو را به سیمینار و یا همایش خود، دعوت میکند تا از کم و کیف، سوژه، مدعوین که معمولا تعدادشان هم زیاد نیستند را، آگاهشان کند، و از بین آنها، برای ایده خود، هواخواه و طالب بسازد، اما در همایش و سیمینار بزرگ « طب دنسروخ » مـا، که در اردیبهشت ماه 1393 در تهران، در سالن بزرگ همایشهای انقلاب، برگزار شد، رکورد جهانی بینظیر داشت، برای اولین بار، خود هواخواهان و شفایافتگان، اقدام به برگزاری سیمینار کردند، و بنیانگزار این راه، را « پرفسور خورسند از هلند » را هم دعوت به آن سیمینار نمودند، و با احترام، بلیط رفت و برگشت برایشان فرستاندن، و سالن بزرگ همایشها، هرچه صندلی داشت و جا میگرفت، توسط هواخواهان تصرف شده بود و عده ئی هم در سالن، سرپا ایستادند و در آن همایش پرشور، خود بنیانگزار این راه، به عنوان مهمان، سخنرانی نمودند، و بیش از دوهفته ایشان و همراهانشان، توسـط کسانیکه همه از « طب دنسروخ » ایشان بهرهمند شده، یا خود و یا عزیزانشان، از بیماریهای هولناک و خطر مـرگ نجات یافته بودنـد، ناجی خود را در شهرهای مختلف و ویلاهای گوناگون گرداندند و پذیرائی نـمـودنـد،
* هنوز چنین سیمینار و همایشی، با این ویژگی ها در هیچ جای جـهـان برگزار نشـده اسـت
* بهترین خودآموز جامع پیشگیری و *

* بهترین خودآموز جامع پیشگیری و درمان همه نوع بیماریها، در روش طـب دنسروخ، کتابهای مختلف آماده نشـر،

خودآموز پیشگیری و درمان انواع بیماریهای سرطان
ادامـه خودآموز پیشگیری و درمان انواع بیماریهای سرطان

خودآموز پیشگیری و درمان انواع سکته ها
ادامـه خودآموز پیشگیری و درمان انواع سکته ها

خودآموز پیشگیری و درمان انواع بیماریهای پوست
ادامـه خودآموز پیشگیری و درمان انواع بیماریهای پوست

کتابها
ادامـه کتابهای دیگر
_________________________
CL1.gif ایمیل تماس
Info@khorsand.org