indexall02.03.2015 11:31 PM
_ برخی از شفایافتگان به تفکیک نوع بیماری ما همه گونه بیماریهای شناخته شده و حتی ناشناخته را درمان کرده ایم که در سایت بزرگ ما پراکنده هستند و فقط برخی را اینجا اورده ایم/ __چون « طب دنسروخ » همه بیماریهای شخص را باهم درمان میکند، برخی در چندگروه قرار دارند
                                                                     
شفایافتگان
گزارش به مردم
الی- دختر پرغصه قبلی/
کودک- کمیاب /
خانم پروین برزگر /
نازنین - بروجرد /
همه جور بیماری /
اورمیلا - دبیر/
سفر مرگ
اکبر
سمیه/اراک
|طب دنسروخ|
دیگران و طب دنسروخ /
سفر مرگ
صد نکته /
آزمایشات /
مصاحبه1
فلسفه ما
My Philosophy in short
انسان مرده خوار
داستان کبوتران
|اطلاعات مطب|
ثبت نام /
پرسشنامه/
روش ما /
فعال سازی /
اعضاء /
حساب بانکی /
فرم پرداخت /

الگوی گزارش /
کد ادرار /
| آبسه/انال/فیشر/ فیستول/معقد/خراش |
-
آی بی اس IBS/
همه جور بیماری /
-
آنـال/ آبسه/فیشر/معقد/خراش
-
آرتروز/
همه جور بیماری /
ام اس MS/
تلویزیون سوئد /
اورمیلا - دبیر/
اکبر
اعصاب /
«الی» دختر پرغصه قبلی/
همه جور بیماری /
اورمیلا - دبیر/
سمیه/اراک
-
| استرس|
اورمیلا - دبیر/
نازنین - بروجرد /
- - - - | استفراغ|
اورمیلا - دبیر/
نازنین - بروجرد /
همه جور بیماری /
سمیه/اراک
افسردگی/
همه جور بیماری /
سرگذشت اورمیلا - دبیر/
سمیه/اراک
-
اعتیاد /
-
اسهال/

اکبر
| بکارت |
«الی» دختر پرغصه قبلی/
ریحانه
حنا
هانی
عفونت /
پا درد /
همه جور بیماری /
-
پلاکت /
همه جور بیماری /
سرگذشت اورمیلا - دبیر/
کودک- کمیاب /
اکبر
-
آموزشی
راهنمائی/
کلاس درس نمونه /
فرم ثبت نام /
پژوهش در پرونده ها /
فارغ التحصیلان طب دنسروخ /
همه چیز در باره عفونت ها/
زمستان سرد لندن /
پیرمرد 140 ساله دنسروخی /
یک دنسروخی قوی هیکل
سرچ گوگل /
همیاری /
گالری عکس /
2نمونه /
تماس با ما/
راهنمائی/
پوست /
سرگذشت پرواز /
نازنین - بروجرد /
همه جور بیماری /
سرگذشت اورمیلا - دبیر/
جانان - بوشهر /
سمیه/اراک
همه چیز در باره عفونت ها/
حنا بقلم خودش /
پرید- قاعدگی
جانان - بوشهر /
-
دیابت / قند
Click /
-
دیسک /
-
چاقی/
خانم پروین برزگر /
الی- دختر پرغصه قبلی/
لیلا از96 به 60 /
همه جور بیماری /
کودک- کمیاب /
حنا بقلم خودش /
چشم /
کودک- کمیاب /
حنا بقلم خودش /
-
سرطان /
سرگذشت پرواز /
همه جور بیماری /
اورمیلا - دبیر/
دارو و کشتار نخبگان /
کودکان /
سرطان و فردوسی پور /
کودک- کمیاب /
اکبر
متفرقه
نوروز 1394 /
درخواست راهنمائی/
پرسش و پاسخ/
1 پیروان پرفسور خورسند /
2 پیروان پرفسور خورسند /
کتابهای پرفسور خورسند /
آمار و ارقام در 2014 /
همه چیز در باره عفونت ها/
وبلاگ دکتر کیمیل فلاح /
-

-
| دارودرمان نیست |
قتلگاهی /
خانم پروین برزگر /
نوعروس /
مرگ مادر/
سرگذشت پرواز /
سرطان نخبگان /
سرطان و فردوسی پور /
سفر مرگ
همه جور بیماری /
سرگیچه /
الی-دختر پرغصه قبلی/
اورمیلا - دبیر/
-
سردرد/
الی- دختر پرغصه قبلی/
نازنین - بروجرد /
همه جور بیماری /
اورمیلا - دبیر/
-
سرفه /
-
سینوزیت/
الی-دختر پرغصه قبلی/
-
میگرن/
«الی» دختر پرغصه قبلی/
-
مقعد/آنال/آبسه/فیشر/خراش/
کبی - معلم /
-
کراتین /
خانم پروین برزگر /
همه جور بیماری /
-

وبلاگ دکتر کیمیل فلاح /
-
عفونت /
خانم پروین برزگر /
الی- دختر پرغصه قبلی/
نازنین - بروجرد /
سمیه/اراک
حنا بقلم خودش /
-

کیست/
«الی» دختر پرغصه قبلی/
همه جور بیماری /
-
کلیه /
خانم پروین برزگر /
کلیه های فاسد - دیالیز /
اورمیلا - دبیر/
سفر مرگ
دکتر علی مبهوتی- آلمان /
نازائی /
خانم پروین برزگر /
نازنین - بروجرد /
-
| چربی |
خانم پروین برزگر /
همه جور بیماری /
اکبر
تخمدان /
خانم پروین برزگر /
نازنین - بروجرد /
همه جور بیماری /
-
| فشارخون |
خانم پروین برزگر /
همه جور بیماری /
-
فربهی/
لیلا از96 به 60 /
همه جور بیماری /
کودک- کمیاب /
حنا بقلم خودش /
-
فیلم-ویدئو
سرگذشت پرواز /
سرطان نخبگان /
کانال پرفسور خورسند /
یوتیوپ همایش تهران /
-
قاعدگی/ پرید
جانان - بوشهر /
-
قند/ دیابت
نگین کوجولو /
-
صرع - تشنج
سرگذشت اورمیلا - دبیر/
جانان - بوشهر /
-
هیپاتیت /
امیراز بلژیک /
جوان پریشان حال /
-
اگزما/
سمیه/اراک
-
خودارضائی
حنا بقلم خودش /
-
57
-
58 /
-
59 /
-
61
-
62/
-
63/
-
64 /
-
65/
-
66
-
67
-
68 /
-
69 /
-
70/
-
71
-
72/
-
73/
-
74 /
-
75
-
76
-
77/
-
78
-
79 /
-
80/
-
81
-
82/
-
83/
-
84/
-
85
-
86
-
87
-
88
-
89 /
-
90
-

-
/ عدم تمرکز///کمردرد///قند////واژن/زگیل/کیست//
این صفحه در حال بارسازی است، و برای راحتی در جستجو و تحقیق شما، مطالب پراکنده در وبسایت بزرگ ما بتدریج در اینجا دسته بندی میشود