کنترل رنگ ادرار - December 18, 2002 09:58 PM
2004-08-04 , 19:00:01

طرز کنترل رنگ ادرار

کنترل رنگ ادرار درخانه

----------------------

ابتدا حدود 20 الی 50 عدد لیوان شفاف یک بار مصرف از داروخانه یااز سوپرمارکت، تهیه میفرمائید.

سپس طبق دستور دکتر به شرح زیر عمل میکنید.

منظورازکنترل رنگ ادرار، تعیین میزان تمیزی خون و سایر ضوابط است.

کمی از اولین ادرار صبحگاهی خود(ادرارشب مانده خود) را در یک لیوان یکبار مصرف ریخته و رنگ

آنرا مشاهده کنید و کد رنگ آنرا در گزارش آنروز خود وارد

کنید به این شرح :


اگر رنگ ادرار به رنگ   هیچکدام     که در زیر است نبود کد   8   بنویسید.


اگر در ادرار ،   خون   پیدا میشود کد   7   بنویسید.


اگر رنگ ادرار به رنگ   تیره و سیاه   بود کد   6   بنویسید.


اگر رنگ ادرار به رنگ    قهوه ای پر رنگ   بود کد    5   بنویسید.


اگر رنگ ادرار به رنگ   قهوه ای   بود کد   4   بنویسید.


اگر رنگ ادرار به رنگ   قهوه ای کم رنگ   بود کد   3    بنویسید.


اگر رنگ ادرار به رنگ زرد     بود کد   2   بنویسید.
اگر رنگ ادرار به رنگ   زرد کمرنگ   بود کد   1    بنویسید.


اگر رنگ ادرار همرنگ   آب و شفاف   بود کد   0    بنویسید.--* طبق توصیه دکترعمل کنید.

--*فعلا کد ادرار صبحگاهی همانروز گزارش نويسى خود را در گزارش بنویسید.


--* گاهی(ولی البته بندرت) ممکن است دکتر تاکید کنند که كد تمام ادرار هاى يك روز را بترتيب صبح تا شب بنويسيد ،
و تمام دفعات ادرار روزانه خود را کنترل رنگ نمائید.


در آن صورت « کد » تمام دفعات ادرار روزانه خود را به ترتیب
صبح تا شب درگزارش آنروزخود مینویسید


(ساعات دقیق موردنظر نیست ولی ترتیب مورد نظراست)

--* در مورد بیماران کلیوی همیشه اطلاعات حجم ادرار هم مهم است
اینگونه افراد باید که حجم ادرار همه دفعات را تامدتی که تعیین
میفرمایند درگزارش هایشان بیاورند
اینگونه بیماران هرروز برای خودشان در خانه و در دفتری یادداشت کنند که
مثلا
قبل از ظهر 1.5 لیوان بعداز ظهر 2.لیوان و شب تا صبح 1.75(یک لیوان و سه ربع لیوان) حجم ادرار در یک شبانروز داشته است
و در گزارش هاشون بنویسند حجم ادرار مثلا 24ساعته روز اول مثلا 4 لیوان/ روز دوم مثلا 3 لیوان و نیم/ روز سوم مثلا 5 لیوان / و غیره برای هر 24ساعت شبانروز یک عدد بنویسند.

HomePageصفحه اصلی