الگوی گزارش نویسی استاندارد ما - April 9, 2000 11:59 PM
w/ d/
نحوه گزارش نویسی خوب
لطفاحتما حداقل یکبار تمام صفحه را تا به آخــر بــخــوانــید

1 دقت کنید که خوب گزارش نویسی در حد بیش از 50 درصد به درمان شما کمک میکند و درمان را سریعتر می نماید
زیرا باید بیان کنید که در شما چه تغییراتی رخ داده تا برای ما، معلوم گردد در شما « سیستم دنسروخ بدن » از کی و چقدر
بیدار شده و مشغول به چه کار شده، مهم نیست که این تغییر بنظر شما تغییر بدی است یا تغییر خوب، هردو را باید در خود کشف کنید و با مقایسه با قبل از اجرای روش ما، این تغییر را دقیقا، خبر بدهید
و هیچ تغییری (بامقایسه با قبل از شروع درمان که قبلا اینجور بود و حالا اینجور شده)را از قلم نندازید
تا ما از روی این نحوه تغییر، درمان شمارا درست تر پیش ببریم

همچنین دقت کنید که قبل از شروع به گزارش نویسی، توصیه قبلی ما را با دقت بخوانید و بدانید بشما چه توصیه هائی داده اند و چه تاکید هائی در ان برایتان نموده اند، و حالا انتظار دارند نحوه اجرای دقیق شمارا هم بدانند که در گزارش خود نحوه انجام همه را اطلاع رسانی کنید و بدانند که چگونه تاکید هارا انجام داده اید و یا چرا انجام نداده اید

برخی افراد تغییرات خوب را، یا اصلا گزارش نمیدهند(فراموش میکنند خبررسانی کنند یا فکر میکنند لازم نیست) و متوجه مان نمیکنند که آن تغییرات نسبت به قبل که وضعی بدتر داشته بودند حالا بهتر شده است و اطلاع رسانی درست نمیکنند و بد مینویسند و گزارش ناقص میشود

شما همه جور تغییر را بنویسید که لازم داریم
شما میتوانید یک بار راهنمائی این صفحه را با دقت بخوانید
و یکبار یک گزارش را کامل و دقیق و بدون نقص بنویسید طبق همین راهنمائی، و در ایمیل خودتان هم نگهدارید وسیو و حفظش کنید و هم برای ما بفرستید

برای دفعات بعدی همان « سیو » شده را دوباره بخوانید و جلو هرکدام که تغییر جدیدی را حس کرده اید و داشتید در ان تغییر دهید و بنویسید ان مطلب را تغییر دهید که قبل از غذادرمانی چی بود و
الان چطوری شده( و بقیه را هم بخوانید و دست نخورده درگزارش بگذارید ) و باز همین اصلاح شده جدید را برای ما و برای خودت ایمیل کنید و بفرستید و( برای خودت هم کپی بفرستید تا در گزارش بعدی از آن استفاده کنید)
ویا در جائی در کامپیوتر برای گزارش بعدی هم حفظش کنید

چون دکتر همیشه میخواهند بدانند که سیستم خود درمانی « دنسروخ » بدن شما، چقدر بیدار و فعال شده و چه تغییراتی

در تن شمارخ داده ( شما خودتان، میدانید که قبلا چطور بودید ولی برای دکتر هم هر بار و در هر گزارش باهم بنویسید یعنی بدترین وضع قبلی را(که سابقه داشته) بنویسید و وضع جدیدت را هم کنارش بگذار تا با یک مقایسه آنها میزان بیداری و فعالی سیستم دنسروخ را در بدن شما در آن مورد اندازه گیری کنند )

و همه بیماریهائی که در پرسشنامه نوشته اید و یا بعدا متوجه اش شده اید، چه تغییری رخ داده و بوجود آورده

لذا در خود دقت کنید و ابتدا آن تغییراتی که حتی خودت هم میدانی که تغییرات خوب است را در خود کشف کنید

وبا بکار بردن کلمات مثبت در شروع ان جمله مثل « خوشبختانه » ...و یا « خداراشکر » ... و یا « باکمال خوشحالی» و ..و .. ...
و سپس هرچه تغییرات خوب پیدا کردی را در دنباله آن بنویس و ادامه دهید که مثلا قبلا اینجوری بود واینقدر بد بود... حالا خدارا شکر اینقدر .... خوب شده حتی اگر جزئی باشد بنویسید

و سپس ان تعییراتی دیگر را که ممکن است نگرانت نموده باشد را هم بنویسید
( باید بدانید که همه تغییرات خبر های خوب پاکسازی هستند
و در این روش هیچ تغییر بدی وجود ندارد فقط ممکن است تفسیر انها با اطلاعات شما فرق کند منتظر تفسیر ما از ان تغییرات نگران کننده خود باشید)
یعنی باید که بدانید، خوشبختانه، در این روش، هیچ چیز بسمت بدی نمیرود و
همه چیز لازم است به گونه های متفاوت در شما ها رخ دهد تا سموم و عفونت بدن شما ( که در سلولهای مریض شما خوابیده اند و مانع نرمال کار کردن انها شده و ان نواقص را تا حالا دربدن شما پیدا شده ) به آن شکل دفع میشوند
و درنهایت به درمان اساسی هم میرسد لذا در هیچ مرحله ئی نباید نگران شوید و یا فکر کنید با شما ناسازگار است،
چون با همه به نخوی با درد و کسلی و ... سمومش بیرون کشیده میشود و به درمان میرسند، یکی کمتر یکی بیشتر

ولی درنهایت همه درمان میشوند و از قبل بهتر میگردند(تا ما برایت توضیح بگذاریم که چرا باید انطور شوی) تا
همه چیز را اعلان کرده باشید وما بدانیم این سیستم مهم « دنسروخ » در شما چقدر بیدار است وتاحالا، چه ها کرده،
و کی، شما هم به سلامت میرسید، توصیه مناسب و خوبی بگیریدوبقیه متن گزارش قبلی را هم دست نخورده درگزارش جدیدت بیاور

و لذا شما یکباردر گزارش خود، همه بیماریهایت رابترتیب در قسمت
« وضعیت: » بنویس
ودرگزارش نویسی های بعدی فقط جلو انهارا اصلاح کن
مثلا بنویس( در جوشهای صورتم هنوز تغییری نمی بینم/ یا/ قبلا دو تا سه تا درصورتم بود اما حالا از ده تا هم بیشتر شده/و یا/ کمتر شده یا آبکی شده(که قبلا خشک بود) یا خشک شده و یا . . . . هرچی که حس میکنی با مقایسه با قبل) و همینطور در مورد همه ناراحتیهایت چیزی بنویس که حس میکنی
یا اگر مورد جدید در تو تغییر کرده و قبلا در پرسشنامه هم ننوشته بودید از این گزارش که متوجه شدید در گزارشاتت بیاور مثلا بنویس که رنگ پوست من بسیار تمیز و جوان و شفاف شده یا نفسم خیلی بهتر شده یا احساس میکنم انرژیم زیاده و میخواهم کوهنوردی بروم و از این قبیل
و تا زمانیکه تغییر نکرده همان اخرین نوشته را بدون تغییر درگزارشات دیگر هم کپی بیاور

یا مثلا یکی از بیماران معلول است و نمیتواند راه برود بیماری MD ام اس شدید هم دارد بسیار افسرده و نوامید بوده، و تلاش میکند که بکمک ما سلامت خودرا بازیابد و انشالله بدست هم
خواهد آورد در روز 16 از غذادرمانی خود چنین گزارشی فرستاده که تقریبا طبق الگو میباشد و شما از این بهتر بنویسید

7-وضعیت :
کم خوابی هستم(البته قبلا هم بودم)/نداشتن تعادل(البته قبلا هم بدتر از این بودم)
/(خوشبختانه )احساس سبکی میکنم(که قبلا این احساس خوب را نداشتم)/
خیلی سخت راه میروم(ولی از قبلا کمی بهترم)
/ورزش را به سختی انجام میدهم(که قبلا اصلا نمیتوانستم و نمیکردم)
اما با تمام سختیهایم به این درمان امید دارم/روحیه ام بسیار خوب است(که قبلا روحیه ام بسیار خراب بود)
/ زمین میخورم خیلی ناراحت میشوم و خجالت میکشم(البته قبلا هم زمین میخوردم وقبلا هم تعادل نداشتم)


2
عناوین اصلی یک گزارش چنین هستند
کپی از اینجا

__________________

1- تاریخ /-/-/-/چندمین روز:/-/
2-اطلاعات بالینی:
- قد: - -/وزن شروع: - - / -وزن فعلی: - -
/-کد ادرار: - -/(بیماران کلیوی حجم 24 ساعته ادرار را هم بنویسند. حجم ادرار24ساعته=؟ لیوان) - تعداد بیرون روی: - - /-فشارخون: - -

3-(خورد و خوراک و ورزش)قبل ازظهر: - - -
4-بعدازظهر:- - - -
5- غروب به بعد:/--/
6-(تابلو را ببینید)کنترل تابلو اعتبار خود درپرونده:/-/
7- پاسخ به سئوال دکتر:/-/
8- (با مقایسه با قبل)وضعیت:/----/
9- طرح سئوال:/--/
10-ملاحظات:/--/

_______________________

پایان کپی
mosbat
یک نصیحت موثر برای برخی که خودراآدم بدشانس میدانند و خودخور هستند و عصبی میگردند و از زندگی لذت نمیبرنـد.

پرفسور خورسند میفرمایند که:
اگر شخص یک ماه، این نصیحت را بکار ببرد، در پایان یک ماه یک فرد معمولی و حتی یک فرد شـاد، محسوب خواهد شد
که همه دوست دارند با او معاشرت کنند

که و همواره از اطرافیانش لذت خواهد برد و اطرافیانش نیز رغبت میکنند که با او معاشرت کنند واز او لذت میبرنـد و برایشان، دوست داشتنی میشود.

و ان این است که:
تـمـرین مثبت اندیشی
- هر بار که فرصت کردید( مثلا روزی چندین بار با خود خلوت کنید و تفکر کنید) و در اطراف موضوعاتی که در آنها مثبت زیاد می بینید،( به موضوعات منفی یا فکر نکند و یا در آنها هم بدنبال جنبه های مثبت بگردید)

در جسم خود و در زندگی خود و در رفتار اطرافیان خود در طبیعت اطراف خود، در ثروت و دارائی های خود، و
در سلامت خود، در خیلی چیزهای دیگر، و.. و ..و... عمیق دقت کنید و سعی کنید تا 14 مورد مثبت در آنها پیدا کنید که سـزاور تشکر
و قدر دانی است مثلا از خدا یا از آشنایان است

انهارا بلند بلند برای خود بشمارید و با خواباندن انگشتان دست، بطور فیزیکی هم بشمارید و دقت کنید آنهارا برای خود، بلند بلند، شمارش کنید در اوایل کار، پیدا کردن موارد مثبت برایتان ممکن است بسیار هم سخت باشد و این نشانه وسعت و بدخیم بودن بیماری شماست، اما نترسید و شروع کنید و تفکر کنید و در موضوع دقت کنید،
کم کم متوجه میشود که 14 مورد سزاوار ستایش و قدردانی چندان هم زیاد نیست و سعی کنید یافتن موارد مثبت را هم از 14 مورد بگذرانید

و هرچیزی را بهانه ئی برای مثبت اندیشیدن کنید

مثلا اگراز کنارشما، یک شخص نابینا، کور روشن دل، درحال گذر است، به او دقت کند و یک آن خودرا جای او بگذارد، که

او چقدر محروم از دیدن چیزهائی است که برای من براحتی میسر است مثلا با خود بگوید که او، از دیدن خواهرش، برادر، هوا، خورشید، ماشین و صورت من، و مغازه ها و مردم و اجناس مغازه ها و خوراکی هائی که میخورد ..و... و ...و ... بیچاره محروم است، و خدارا شکر که من انچنان نشدم
و جادارد من از خالق خودم سپاسگزار باشم که من دارای دوچشم هستم، و بااینکه من سالها ابن دوچشم همه جارا به من نشان میدهد و با من بوده

ولی از آن خوب استفاده نکردم و عمیق نگاه نکردم، که از طبیعت زیبا استفاده کنم و از دیدن. به پرندگان و پرواز انها با دقت نگاه کنم و ... . . .از حالا به بعد سعی میکنم دقیق ببینم و لذت ببرم

یا پدرم و مادرم و دائیم و .....از بچگی تا بزرگ شدنم چه ها برایم نموده اند و کرده اند، در ذهن خود مجسم کند و همه را یکی یکی و بلند بلند بشمار که خود بشنود (هرگز به آنچه نکرده اند فکر نکن، که بیمارتر میشوی، و اشتباه است )

و چون متوجها احسان و محبت های انها شد، و به خود قول دهد که در اولین فرصت از انها حضوری قدردانی و تشکر کند و انهارا دلخوش کند که درحقش چه ها نموده اند و میداند و فرصت نداشته تا حضوری تشکر کند ولی از حالا جبران میکند و برای هرکار خوبی همان موقع قدردانی خودرا بروز دهد و شخصی دوست داشتنی شود

یا بیاد دوستانی باش که در مراحلی از انها خاطره خوش دارید و.. و ..و.. و... ان خاطرات و کارهای خوب را بلند بلند بشمار

کسانی که در آرامش شما کوشیدند ، و دردها و نگرانیهای شما را التیام دادند و ترا به وضع بهتر
رساندند باصدای بلند بشمار و قدردان باش وسعی و تلاش کن که باطلاع انها برسان و لااقل انهارا از خود خوشحال گردان که ترا ادم قدردان بدانند

از آب و هوا و طبیعت و.. و.. و.. و.. و... از انچه دارائی شما محسوب میشوند و ... بهانه هائی پیدا کن تا از اینکه این امکانات را دارید سپاسگزارباش و بلند بشمار

و وقتی توانستید که در تفکر و در ذهن خود صد مورد را بیاورید که حق سپاسگزاری داشته اند و بیاد اوردید، در روز به صدبار دلیل سپاسگزاری رسیدید
و به آسانی در هر مورد دهها مورد مثبت می بینید، پس بدانید که دارید درمان میشوید و روحیه ات درحال تغییر و بهتر شدن است

ولی اگر هربار که شماردید به 14 مورد نرسید بدانید که هنوز حالتان بد است و باید بیشتر تلاش کنید
تا بتوانید به مدت بیش از 20 روز رکورد خودرا از 14 به بالاتر برسانید
موفق باشید -
4
و در گزارش نویسی همین « مثبت اندیشی » را هم لازم داریم تا زودتر فعال و بیدار شدن « سیستم دنسروخ بدن » را باطلاع برسانید

-
-------------
هرگزارش، ده رکن اصلی دارد که باید جلو ان توضیح حال خودرا بنویسید

شما هم این ده رکن اصلی گزارش راازاینجا کپی بگیریدودرهرگزارش تان بگذاریدوجلوآنرا

باتوجه به وضع آنروز خود، پرکنید.( یعنی بجای علامتهای « - » نوشته خودتان را بگذارید)

کپی از اینجا
1- تاریخ /-/-/-/چندمین روز:/-/

2-اطلاعات بالینی:/قد: - -/وزن شروع: - - / وزن فعلی: - - :کد ادرار: - - تعداد بیرون روی: - - فشارخون: - -
3-قبل ازظهر:( در این موقع از روز چی خوردید غذایادارو ویاآب و چه ورزشی کردید و غیره): 4-بعدازظهر: :(دقیقا در روز گزارش نویسی، چی خوردید و چه ورزشی کردید و غیره) 5-غروب به بعد:( در این موقع از روز چی خوردید غذا یادارو ویاآب و چه ورزشی کردید و غیره): 6-پاسخ به سئوال:(اگر دکتر از شما سئوالی کرده باشد را اینجا بنویس و الا بنویس سئوالی دریافت نشده):
7-کنترل اعتبارخود در پرونده:
همواره تابلو شارژ خودرا دقت کن که در بالاترین سطر و درشت برنگ قرمز است و بدهکارید یا برنگ ابی است و شارژ دارید. (اگر درپرونده اعتبار دارید بنویسید اعتبارکافی است و اگر ندارید زود اقدام کنید، و نیز مطلبی بنویسید که نشاندهنده کنترل دقیق شماست و احساس مسئولیت شماست )
8-وضعیت:
(شرح تغییراتی که برایت محسوس شده است را دراینجا بنویسید و با توجه به مشکلاتی که در پرسشنامه شرح دادید و یا در طول درمان متوجه میشوید)
9- طرح سئوال:( اگر شما از دکتر سئوالی دارید اینجا بنویسید، و سعی کنید بیش از دوسئوال مطرح نکنید)
10- ملاحظات:( خلاصه هرچیزی مهمی که در غیر از روز گزارش نویسی رخ داده و فکر میکنید دکتر را بهتر خبردار کنید در این قسمت بنویسید مثلا اینکه برخی روزها فلان ممنوعه را خوردم و یا در مهمانی مجبور شدم و... بنویسید که از گزارش قبلی تا الان رخ داده و فکر میکنید که دکتر بدانند بهتر است در اینجا بنویسید- مثلا اگر روزی دارو خورده اید و خبر نداده بودید و یا ممنوعه خورده بودید و یا کوهنوردی رفته بودید و غیره مثلا در انجام کاری ناتوانید و یا توانا شده اید و یا سرپا نیستید و و و)
پایان کپی.

توجه: بعدازگذشتن ازمرحله دوم،ازپنج مرحله غذادرمانی ما، و دفع خطر، و حرکت بسمت درمان با شتاب عادی، میگیرد و شما هم با روش ما بیشتر اشتنا گردیده اید ، دیگر ارسال گزارش با فاصله های بیشتر بشما میدهند یعنی بشما گفته میشود، هر چندروز یا هفته، یکبار گزارش فقط یک روز را بفرستید.

وقتی انشالله به همه درمانهایت رسیدید و اعلان نمودید،
درپایان کار هم رسم است که قبل از پایان کارغذادرمانی وخداحافظی ازما، یک گزارش جامع ازتجربه ئی که درروش ما دراین مدت پیدامیکنید وتغییراتی که دربدن خودو بهبودی خودمی بینید بعنوان برگ پایانی پرونده خودبرای مابفرستید« مقاله پایانی یا گزارش به مردم » و ما برخی را با اسم مستعارشان درسایت جهت مطالعه عموم میگذریم

به کسانی که « مقاله گزارش به مردم » انها پیامهای علمی و تجربه خوب داشته باشد و مفید برای درج در وبسایت تشخیص داده شود، امتیاز استفاده از « بیمه دنسروخ » داده میشود که از ان به بعد هر نسخه برایش فقط ده هزارتومان هزینه دارد

سیما
5
 فرم «گوح» یا فرم (گزارش وضع و حال »الگوی گزارش نویسی استاندارد ما:
در هر گزارش ده مورد اصلی زیر باید باشد
:/-/-/--تاریخ/ چندمین روز؟اطلاعات بالینی /
/قد:؟؟؟: وزن شروع:؟؟//وزن فعلی:؟؟ : دما:؟؟/فشارخون؟: کارکرد شکم؟ //کد ادرار؟ /قبل از ظهر؟/بعدازظهر؟ /پاسخ به سئوال دکتر:،/وضعیت تغییرات؟: /کنترل وضع شارژ؟» //طرح سئوال؟: ملاحظات:/

باتقدیم این گزارش، تقاضای توصیه « غذادرمانی » خود، برای روزهای آینده را دارم. پایان کپی.

____________
ما میخواهیم، « سیستم دنسروخ بدن » یا « سیستم خوددرمانی بدن » کشف پرفسور خورسند را در بدن مریض، بیدار و فعال کنیم که با خوب گزارش نویسی به آن میرسیم فقط باید بدانیم که « غذادرمانی » توانسته چه تغییراتی در شما بوجود اورد مهم نیست که این تغییرات از نظر شما چقدر بد یا چقدر خوب است همه را بنویسید تا ما بدانیم
و نیز بهتر است که خود مریض و بدون واسطه با ما درتماس باشد و حال و
وضع خود را برای ما صحیح تشریح کند تا نسخه مناسب حال اورا براش تنظیم کنیم.

مریضهایمان، بعداز هر گزارش، یک نسخه « غذادرمانی » جدید از ما میگیرند.
توضیحی درباره موعد و دفعات گزارش نویسی


* موعد گزارش نویسی مریض را، معمولا دکتر درپایان هرتوصیه یا همان نسخه، تعیین میفرمایند.

** بیشترموعدگزارشها چنین تعیین شده است. بعداز اینکه دکتر پرسشنامه مریض را خواند و توصیه اول را برایش نوشت، در زیر آن معمولا نوشته است :( وقتی این توصیه را اجرا کردید، « گزارش وضع و حال » خودرا پس از دوروز اجرا برایم بفرستید و هم چنان نسخه را ادامه دهید تا توصیه بعدی مرا هم بگیرید. ). پس گزارش اول: شامل « تغذیه وشرح وضع وتعییرات مریض » در روزهای اول و دوم را باهم میخواهند

-ولی از گزارش دوم به بعد معمولا گزارش فقط یک روز در حدود یک هفته را میخواهند

- گزارش سوم: معمولا پس از یک هفته اجرا، گزارش فقط روز را مثلا در روز چهاردهم را میخواهند که بفرستید

- از گزارش چهارم به بعدرا، هرهفته گزارش فقط یک روز را لازم دارند.

*** بیشتردرمانها درکمتراز دوماه پایان میپذیرند

- درمواردی که مراقبتهای طولانی لازم میشود، موعدگزارش نویسی را هم به ده روز یکبار یا به هر دوهفته یکبار و گاهی به ماهی یکبار هم تقلیل میدهند.
*** توجه: مریض میتواند قبل از موعد هم گزارش بفرستد و تقاضای توصیه کند، اما نباید دیرتراز موعد تعیین شده بفرستد زیر با توجه به توصیه یا غذائی که داده اند منتظر تغییرات خاصی هستند که در موعد گزارش نویسی باید بدانند و کنترل بدن مریض را دارند.

/پایان کپی
================================
6 />
راهنمای تکمیل یک گزارش
الگوی گزارش نویسی استاندارد

در زیر راهنمائی را مطالعه فرمایید:
/>

1-تاریخ
- منظور درج تاریخ روز گزارش نویسی شما است


2- چندمین روز
از شروع کنترل غذائی شما چند روز گذشته است


3-اطلاعات بالینی:

- درموقع شروع(اندازه طول قد:و وزن خودرا درهرگزارش ها ثابت بگذارید)
-وزن فعلی: وزن شما درموقع گزارش نویسی چه شده است را بنویسید تا تفاوت ان معلوم گردد.

- دما:هرروزاول صبح، حرارت بدن خودرا اندازه گیرید و بنویسید مخصوصا اگر نرمال(37) نباشد و بالا یا ئین تر از نرمال باشد را دکتر باید بدانند( اگر اندازه نگرفتید و حالتان هم نرمال بود بنویسید « بنظرم نرمال میاید»

- فشارخون: هرروز صبح فشارخون خودرا اندازه گیرید و بنویسید مخصوصا اگر نرمال(12/8) نباشد و فشار بالا دارید یا فشار پائین، دکتر را درجریان بگذارید

- کارکردن شکم:تعداد دفعاتی که روز گزارش بیرون روی داشتید را بنویسید مخصوصا اگر دراین مورد نرمال(1-5) نبودید(یعنی یا هیچ یا بیش از 5بار داشتید).

- کد ادرار: رنگ ادرار خودرا با این کد ها مقایسه کنید و بنویسید.

(کلیک کنید بر ** توضیح/کنترل رنگ و کد ادرار/ )


4-قبل از ظهر:

- هرانچه که از صبح تا ظهر وارد معده نموده اید اعم از « غذا» یا « دارو » یا « دود» و « غیره» یا « ورزش » کرده اید را بترتیب بنویسید.


5- بعد از ظهر:

- هرانچه که از ظهرتا موقع خواب وارد معده نموده اید اعم از « غذا» یا « دارو » یا « دود» و « غیره» یا « ورزش » کرده اید را بترتیب بنویسید.


6-پاسخ به سئوال:

- گاهی دکتر در توصیه قبلی شان، از شما سئوالاتی هم نموده است، پاسخ را بترتیب در اینجا بنویسید(یا « سئوالی دریافت نشده است » را بنویسید یا خالی بگذارید)


7-وضعیت:

دراینجا همیشه حال فعلی خودرا با روزهای بسیار سخت قبل از «غذادرمانی » مقایسه کنید و هردو حالت را درمورد تک تک مشکلات خود، شرح دهید.

- حساسترین قسمت گزارش شما اینجاست، چون در این قسمت است که دکتر را باید متوجه کنید که« دنسروخ » یا « سیستم خوددرمانی بدن » در شما تاکنون چقدر بیدار و فعال شده است (که هدف ما هم بیدارو فعال کردن آن است)، و درنتیجه توصیه غذای تکمیلی و مناسب بعدی شما بامطالعه این قسمت باید تنظیم شود.

ما همه تغییرات ریز و درشت را میخواهیم بدانیم، از کم شدن وزن و سبک بال شدن حا شما و از شفاف شدن و تمیز شدن پوست تا... هرچیز، و نیز تغییراتی از جمله زیاد شدن درد ها خروج بیشتر ترشحات وکسلی وگرسنگی و و و اصولا در خود تعمق کنید تا همه تغییرات را درخودتان کشف کنید و باطلاع ما برسـانید، در ضمن هر تغییراتی که حتی از نظر خودتان هم یک تغییرات خوب و خوب تلقی میشود را حتما در ابتدای جمله اش از این کلمات استفاده کنید تا ما بدانیم که شما این تغییر در خود را یک تغییر خوب میدانید مثل خوشبختانه، خداراشـکر، با کمال خوشحالی، الحمدالله ، با کمال خرسندی، و..... هرچیز که رضامندی شمارا درآن تغییر میرساند را در ابتدای سطر بنویسید، این موضوع در درمان بعدی شما بسیار تاثیر خوب میگذارد و شاکر بودن، خداوند شمارا یاری میکند که نعمت های بیشتری را در این روش هرروز کشف کنید.
در ضمن هیچ تغییری نباید شمارا بترساند چون در ابتدا که سموم و عفونت را دفع میکنیم لازم است شما تغییر یابید، و درد و کسلی علامت حرکت دفع سموم است همه را تحمل کنید و اثرگذاری غذادرمانی به این صورت هم یک روند خوب و خوشحال کننده است که شمارا به سلامتی واقعی میرساند.

برای ما هرگونه تغییر، علامت و روند خوب محسوب میشود خواه آن تغییر ازنظر شما، باتغییری بدتری بوده و یا تغییر خوبتری بوده است هردو خبر اثرگزاری و بیداری « سیستم خوددرمانی بدن » برای تصفیه خون و تقویت آنست، پس همه را بنویسید؟. همینکه احساس میکنید در تک تک مواردی که درپرسشنامه نوشته بودی مثل سابق نیستید آنرا واضح بنویسید) و اصلا سعی کنید این تغییرات را درخود کشف کنید و یادداشت کنید که فراموشتان نشود.

مثلا تغییرات وزن و نحوه نفس خود وضع پوست خود وضع چابکی خود وضع درد های خود وضع .... همه را با بدترین وضعی که قبل از غذادرمانی هم سابقه داشتید ، مقایسه کنید و تشریح کنید که همه آنها نتیجه « بیداری و فعالی سیستم خوددرمانی بدن » شما است و ما باید که همه را بدانیم

8-کنترل اعتبارخود در پرونده:

- همواره از قبل تابلو مانده شارژ واعتبار پرونده خودرا کنترل کنید، که باندازه کافی شارژ و اعتبار داشته باشد و بتواند هزینه نسخه بعدی را تامین کرده و پرونده « غیر فعال و راکد» نگردد.

هربار بادریافت نسخه و یا هربار قبل از شروع به گزارش نوشتن،
بر لینک « خانه » هم کلیک کنید وبه موقع اقدام مناسب کنید.
و از مانده شارژ و اعتبار درحدکفایت در پرونده مطمئن شوید و

بنویسید که ( شارژ درحد کافی دارم).

یا همزمان در این قسمت از فرم گزارش نویسی خودتان « فرم گزارش پرداخت »
را هم بنویسید و همزمان با گزارش، خبر پرداخت را هم بدهید.
و یا هرچیزی که نشاندهنده مسئولیت شناسی شماست بنویسید و بی جواب نگذارید).


9- طرح سئوال:

- هرگاه موردی (برای شما که پرونده معتبر دارید) پیش آمد که بایداز ما سئوالی کنید حتما از این طریق(ازطریق پرونده خودتان و در گزارشات خودتان مطرح کنید) که پرونده شماراهم بدانیم که چیست.


- هرگز از راههای مختلف طرح سئوال نفرمائید که دیر خبردارمیشویم و بعلاوه پاسخ بدان برای ما سخت خواهد بود چون باید که بپرونده شما مراجعه کنیم تا پاسخ صحیح بشما بدهیم و پیدا کرده پرونده شما از بین هزاران پرونده کار مشکلی میباشد.

درصورتیکه اگر سئوال خودرا از محل پرونده تان، و در گزارشات مطرح و ارسال دارید پرونده شما هم همراه آن برای ما ظاهر میگردد و پاسخ را هم زودتر دریافت خواهید داشت.

-* لطفا همراه هرگزارش بیش از یک سئوال پزشکی از دکتر مطرح نکنید تاوقت زیادی گرفته نشودو سئوالاتی باپاسخ های کوتاه ونه سئوالات بحث انگیزکه جای ان اینجا نیست.


10- ملاحظات:

-**اگر در روزهای غیر گزارش نویسی کارخاصی و یا غذای معینی خوردید که ممنوعه بوده و یا فکر میکنید باید مارا درجریان بگذارید را در اینجا بنویسید، اگر دارو خواری میکنید حتما در مصالب قبل از ظهر یا بعدازظهر حتما دارو را هم بنویسید و نیز بچه دلیل و نیاز آنرا مصرف میکنید را هم مشخص کنید، سئوالات غیرپزشکی از منشی، در رابطه با پرونده خود، هزینه ندارند و راهنمائی و توضیح از منشی هزینه ندارد(ودرپرونده بنویسید).
- اگر مطلبی یا پیشنهادی یا خبری داشتید که لازم میدانید باطلاع ما برسانید ولی درقالب هیچکدام از عناوین 9 گانه(گزارش نویسی ) بالا نبود دراینجاقرارش دهید، مثلا خواستن راهنمائیهائی که درسایت نیافتید از منشی

و در پایان با بکار بردن
( با تقدیم این گزارش، تقاضای توصیه تغذیه روزهای آینده را دارم. ) گزارش را به پایان میرسانید.


================================
7
روش دیگر شما میتوانید یک دفتر مخصوص اختصاص به پرستاری خود یا مریض خود تعیین کنید و در بالای هرصفحه آن این چند ستون را باز کنید.
گزارش وضع و حال مریض در روز ؟شنبه ؟؟/؟؟/1391
ردیف / - / دقیقه: ساعت / - / شـرح /- / نتیجـه یا عکس العمل/

01/ - / 6:300/ - / یک لیوان شربت انجیر و خود انجیر/ خوب پذیرفتند/
02/ - / 09:45 / - / خواب بودند / در خواب زیاد غلط میزدند و خودرا میخاراندند/
03 / - / 11:00/ - / ورزش سرخ 10 دقیقه / مشکلی نداشتند /
04 / - / 11:15 / - / سیب رنده شده و آلو زرد / به زحمت ولی همه را خوردند /
05 / - / و الی آخر همه چیز را بنویسید
-
-
-
-
- و در پایان هر صفحه وضعیت را بر اساس مشاهدات اضافه کنید مثلا روحیه بیمار بسیار خوب است، رنگ صورت او باز تر شده و خودش احساس رضایت دارد و و و /
 
یک نمونه گزارش رسیده، البته نوع غذاهای ایشان بشما مربوط نیست هرکسی غذای توصیه شده خودش را باید بخورد
چندمین روزوتاريخ: گزارش روز: سی و سوم 19-12-84 در شروع: وزن81/قد178 - امروز: وزن: 76کیلو // کد ادرار: 2 // دما: 37 // فشارخون: امروز نگرفتم بنظرم عادی باشد

تاساعت6 صبح: يك قاشق عسل تاساعت 7صبح:4عدد انار- 1 ساعت پياده روي -نیمساعت دويدم ازساعت 8صبح به بعد: يك ليوان شير/ :نصف نان سنگك و
پنير / خرما-گردو-انجير//(البته بدون ذکر دقیق ساعت، و فقط مواد خورده شده به ترتیب صبح تا ظهر هم اشکالی ندارد)

ساعت 13: ماهي كباب شده
//ساعت17: :خرما-گردو-انجير-كشمش-نخود-بادام-
فندق-گردو

ساعت 21: ميوه(سيب+ موز- كيوي )//
يك شب درميان هم بخور بابونه میدهم.
بله حق باشمااست باعرض پوزش در ارسال گزارش قبلی که ناقص و اشتباه پيش آمد.


8-وضعیت:
وضعیت:

با سلام,الحمد الله بهترم وبدون دستگاه اسپره هم راحت نفس مي كشم و حالت عادي دارم، طبق توصیه شما، پس از دویدن استراحت خودراکنترل کردم که پس از کمتر از یک دقیقه نفسم جا آمد و این یک معجزه شده که نفسم ازمردم عادی هم بهترشده است بی نهایت سپاسگزارم،

کنترل و افزایش شارژ پرونده:

امروزهم 70 هزارتومان دیگر به حساب بانکی جنابعالی واریز کردم.

طرح سئوال:


حالا که به کمک شما و لطف خداوند، بازاحساس سلامتی به ما دست داده است قصد دارم که پس فردا با خانم و بچه ها به اصفهان به دیدار خواهرم برویم که از چندین سال پیش که زمینگیرشده بودم نرفته ام،واین اولین مسافرت من بعداز سالها وبعدازبیماری طولانی من است، آیا دستور معیینی برای این سفر باید رعایت کنم؟

من و خانم و بجه هااز توجه شما بی نهایت متشكریم . خدانگهدار.

ف - ن

--------------------------

سلام و سپاس
تغذیه خوب نمودید.
به سلامتی سفر بروید، گردش و تفریح برای شما خیلی خوب هم است در آنجا نیز فرصت بیشتری دارید که درپارکهای خوب اصفهان هم بدوید.
درموقع دویدن، در 3دقیقه دویدن تند که معلوم کنید چندمتر دویده اید تا سرعت شما را برآوردکنم، با ساعت دقیق، اندازه گیری کنید که چقدر نفس کشیدن تند دارید(یعنی چندثانیه یا دقیقه طول میکشد تا نفس شمابه حالت عادی برگردد؟)وسلولهای آن ریه های کثیف و داغون سابق شما تا چه اندازه تمیز و بیدار گشته و کارو وظیفه اصلی خودرادرست انجام میدهید.

ایا خوب عرق میکنید؟دراین زمینه هم برایم بنویسید، تا بدانم پوست شما هم بیدار است؟ و دفع سموم از راه پوست هم میشود.
/موفق باشید.

خرسند.


==========================

8
همین گزارش ولی بشکل استاندارد وصحیح ،دوباره مینویسم و ده رکن اصلی آنرانشانتان میدهم، ببینید

چون همواره لازم میشود که ما،
به این گزارشهای مریض، مکررمراجعه کنیم و مطالب مختلف آنردر روزهای
بعد، باهم مقایسه شود،ومیزان بیداری « سیستم خوددرمانی بدن » که
هدف ما است ارزیابی گردد، که گزارش فوق یک نمونه نمونه نسبتاخوبی
هست که بشکل زیرارکان آنرا تجزیه میکنم که شما الگونمائید و شبیه آن
وضع خودرا به ما گزارش دهید.
این گزارش روز سی و سوم « کنترل غذائی » است و شما که تازه شروع
میکنید غذاهای دیگری باید مصرف کنید، بدیهی است که پاسخ هاوخوراک
های ذکر شده دراین نمونه گزارش، مناسب شما نیست واین پاسخهاوخوراک
ها مربوط به شما نیستند.
درضمن آنچه که پرفسور، درگزارشهای شما لازم دارد که ببینند، میزان
بیداری سلولها وفعال شدن « سیستم خود درمانی بدن » است وآن باذکر تغییرات
خوبی که پیدا میکنید میباشد،
یعنی همیشه وضع موقع گزارش نویسی خودرا با آنروزی که هنوز « کنترل غذائی » نداشتید مقایسه کنید و بگوئید از انطور که بودم حالا اینطوری شدم.
باین ترتیب میزان بیداری « سیستم خوددرمانی بدن » خودرا گزارش داده ئی و نسخه بعدی شما بهتر تعیین میشود.
پس باکمترین تغییرات جالب که پیداکردیددرگزارشها منعکس کنید، خوب شرح دهیدتاتوصیه های تکمیلی دیگری رابگیریدکه باتوجه به گذشتن ازمراحل پنجگانه غذادرمانی برای بیشتر فعال وبیدارکردن «سیستم خود درمانی بدن » شما(کشف پرفسور) و تاریشه کن شدن همه بیماریهای شما، نسخه های تکمیلی برایتان تنطیم و توصیه کنند.
حالابااستفاده ازگزارش نمونه،این ده ارکان گزارش نویسی رابشمانشان میدهم که الگوکنید.
1-چندمین روزوتاريخ: گزارش روزسی و سوم 19-12-84
2-اطلاعات بالینی: درشروع وزن؟؟/قد؟؟-امروز وزن؟؟(همه بایددراول صبح وقبل هرکاردیگر باشند)ورن قبل از شروع 81کیلو/قد175-امروز وزن: 76کیلو // کدادرار:2 // دما:37 // فشارخون:امروز نگرفتم بنظرم عادی باشد.
3-قبل ازظهر: (مهم آنست که بترتیب خورده شده و رخ داده باشد و تاحدی مقدارآن هم معیین باشد) يك قاشق عسل/4عدد انار- 1 ساعت پياده روي -نیمساعت دویدم /يك ليوان شير/نصف نان سنگك و پنير/
خرما-گردو-انجير
4- ظهر: (اگرچیزی نبوده خالی بگذارید) یک لیوان آب، نیمساعت خوابیدم
5-بعدازظهر: (بترتیب انجام شده) ماهي كباب شده/
خرما-گردو-انجير-كشمش-نخود-بادام-فندق-گردو
6-غروب به بعد: (بترتیب انجام شده) ميوه(سيب+ موز- كيوي )//يك شب درميان هم بخور بابونه میدهم.
7-پاسخ به سئوال: (اگردکتردرتوصیه قبل سئوالی طرح نکرده باشد، شماهم خالی بگذارید) بله .. علت خاصی نبود،باعرض پوزش
در ارسال گزارش قبلی که ناقص و اشتباه پيش آمد.
8-وضعیت: (شرح تغییرات و بررسی همه ناراحتی ها که درپرسشنامه هم ذکرش کرده بودید و بامقایسه حالا با قبل از غذادرمانی) با سلام,الحمد الله بهترم وبدون دستگاه اسپره هم راحت نفس مي كشم و حالت عادي دارم، طبق توصیه شما، پس از دویدن استراحت خودراکنترل کردم که پس از کمتر از یک دقیقه نفسم جا آمد و این یک معجزه شده که نفسم ازمردم عادی هم بهترشده است بی نهایت سپاسگزارم.(دراینجامریض بایدحال فعلی خودرا، با روزاول وناراحتی هائی که در پرسشنامه ذکرکرده بوده مقایسه کند وتفاوتهای خوبی که بدست میاوردراخوب تشریح کند تادکترمیزان بیداری و فعالی«سیستم خوددرمانی بدن» را ارزیابی کند ومراحل پنجگانه رایکی پس ازدیگری طی کنید).
9-کنترل اعتبارخود در پرونده: (با پرداخت های به موقع،مانده فعلی که درجدول شارژ و اعتبار شما است انرا همواره مثبت نگهدارید).
امروز هم 70 هزارتومان دیگر به حساب بانکی جنابعالی واریز کردم.
10- طرح سئوال: (محل طرح سئوالات شما اینجاست واگر سئوالی نداشتیدخالی میگذارید). حالا که به کمک شما و لطف خداوند، بازاحساس سلامتی به ما دست داده است قصد دارم که پس فردا با خانم و بچه ها به اصفهان به دیدار خواهرم برویم که از چندین سال پیش که زمینگیرشده بودم نرفته ام،واین اولین مسافرت من بعد از سالها وبعدازبیماری طولانی من است، آیا دستور معیینی برای این سفر باید رعایت کنم؟
من وخانم وبجه هاازتوجه شما بی نهایت متشكریم . خدانگهدار.
ف - ن

--------------------------

سلام و سپاس / تغذیه خوب نمودید. به سلامتی سفر بروید، گردش و تفریح برای شما خیلی خوب هم است در آنجا نیز فرصت بیشتری دارید که درپارکهای خوب اصفهان هم بدوید.
درموقع دویدن، در 3دقیقه دویدن تند که معلوم کنید چندمتر دویده اید تا سرعت شما را برآوردکنم، با ساعت دقیق، اندازه گیری کنید که چقدر نفس کشیدن تند دارید(یعنی چندثانیه یا دقیقه طول میکشد تا نفس شمابه حالت عادی برگردد؟)وسلولهای آن ریه های کثیف و داغون سابق شما تا چه اندازه تمیز و بیدار گشته و کارو وظیفه اصلی خودرادرست انجام میدهید.
ایا خوب عرق میکنید؟دراین زمینه هم برایم بنویسید،تا بدانم پوست شما هم بیدار است؟ و دفع سموم از راه پوست هم میشود./ موفق باشید./خرسند.

-----------------------
پس شما هم این ده رکن اصلی گزارش راازاینجا کپی بگیریدودرهرگزارشتان بگذاریدوجلوآنرا باتوجه به وضع خود، پرکنید.
کپی از اینجا ((1-چندمین روزوتاريخ:
2-اطلاعات بالینی:
3-قبل ازظهر:

4- ظهر:

5-بعدازظهر:

6-غروب به بعد:

7-پاسخ به سئوال:

8-وضعیت:

9-کنترل اعتبارخود در پرونده:

10- طرح سئوال:

)) پایان کپی.
توجه: بعدازگذشتن ازمرحله دوم،ازپنج مرحله غذادرمانی ما، و دفع خطر، و حرکت بسمت درمان با شتاب عادی، وآشناشدن به رعایت تغذیه خود، در روش ما، برای راحتی کارشما، دیگر ارسال گزارش روزانه لازم نیست، بلکه بشما گفته میشود، هرچندروز، یکبار گزارش فقط یک روز را بفرستید.
درپایان کار هم رسم است که قبل از پایان کارغذادرمانی وخداحافظی ازما، یک گزارش جامع ازتجربه ئی که درروش ما دراین مدت پیدامیکنید وتغییراتی که دربدن خودو بهبودی خودمی بینید بعنوان برگ پایانی پرونده خودبرای مابفرستید و ما برخی را با اسم مستعارشان درسایت جهت مطالعه عموم میگذریم
و درضمن یک « توصیه و نسخه » رایگان از ما دریافت میدارند بنام « نسخه پایانی » که طی آن مریض متوجه میشود چگونه همه چیز خواری کند ولی، این دستاوردهای فعلی را هم به مرور زمان از دست ندهد و دوباره مریض نشود.
سیما


تذکران مفید:
*- معمولا مریضهای نا توان و یا بستری در بیمارستانها را نمی پذیریم
* زیرا مریض باید خود توانائی برقراری تماس با ما را داشته باشد و بتواند مثل یک پرستار هم از خودش مواظبت کند و وضع خودرا دقیق به ما گزارش دهد.

* و هم فقط توصیه های مارا بکار ببرد و تداخل روشهای مختلف نکند
روش « غذادرمانی» ما سموم داروئی و غذائی را بیرون میکشد و از تن دفع میکند اگر قرار باشد بازهم دارو مصرف کند در کار ما « غذادرمانی » اختلال ایجاد میکند و وقت درمان را طولانی میسازد و ناکارآمد میکند و در نتیجه این دو روش باهم نباید اجرا شوند. بصلاح مریض نیست


البته مریض هائی که با داشتن دارو بسمت ما میایند که فقط توصیه های مارا اجرا کنند، به آنها اجازه داده میشود تا مدتی که هنوز بدن خودکفا نشده دارو هم مصرف کنند و انشالله وقتی بدن را خود کفاساختیم به آنها خواهیم گفت که چه وقت دارو را یا کم کنند و یا بسلامتی قطع کنند.


منظورما ازگزارش نویسی، ذکرهمه چیزبرای دکتراست،
اگرهرچه بیشتر تغییرات (بد یا خوب ) در خودتان را تشریح کنید که قبلا
چگونه بودید و حالا بچه وضع شده ئید، گزارش صحیح تری را فرستاده ئید
و میزان بیداری « سیستم خوددرمانی بدن » که هدف ما است را مشخص تر
کرده ئید.
نه در بدتر شدن زیاده روی کنید و نه خوب شدن را پنهان کنید، بلکه خوب بنویسید
مثلا در جائی که آن تغییرات ترا خوشحال کرده، حتما جمله را با کلماتی همچون خوشبختانه یا خدارشکر، یا به لطف و راهنمائی شما،
و خیلی خوشحالم که..، و از این قبیل همراه کنید، که بدانند شما ارزش آن تغییر را دانسته اید و درگزارش هم نشان داده اید.

مریض( بایدخودرا در بیمارستان وزیرنظردائمی دکتر فرض کند که خود
هم
پرستارخوداست وهم بیماردکتر،(هرچندکه درواقع درخانه خوداست و دور
ازهم میباشند) پس همه چیزرابموقع درجائی یادداشت میکندوهمه رایکجادرگزارش آنروز میاورد،
دقت کنید که درهرگزارش، ده قسمت اصلی
را ذکرکنید ونیزترتیب آنهاراهم رعایت کنید


======

-* کلیک کنید بر توضیحی بر/کنترل رنگ ادرار/ http://www.khorsand.org/main/archives/em/000216.html //

.همیشه برای بازگشت به صفحه ی قبلی، در بالای همین صفحه و سمت چپ، کلیک کنید بر کلمه « Back»

HomePageصفحه اصلی