درمان سینوزیت کهنه و حاد - April 23, 2005 03:00 PM

طب خورسند
سیستم خوددرمانی « دنسروخ » بدن که بیدار و پرقدرت شود، وضعیت بدن را به بهترین وضع سالهای قبل برمیگرداند

درمان سینوزیت کهنه و حاد


هوالشفیع اسفندماه 1384 زنجان ایران

با سلام خدمت شما دکتر عزیزم امیدوارم که حالتان خوب باشد و اروزومندم حتی لحظه از عمرتان با تلخی سپری نشده باشد .باید به حضورتان برسانم نمی خواهم ذره ای اغراق ویا به قولی پاچه خواری کنم زیرا لزومی به ای کار نمی بینم ولی هر روزم را اول با تشکر از خدا وسپس از شما که منجی سلامتی

من بوده اید شروع می کنم هر چند بنده نمی توانم زحمات شما را جبران کنم ولی اینرا باوردارو که روزی فرا خواهد رسید که در نزد خداوند از خدمات شما نسبت به خودومخلوق خواهم گفت و همین طور این را باور دارم که ا جر شما با خداونداست و بس .و هر روز سجده ی سپاس را به جا می اورم تا شاید

خود را ارضا کنم و با خود نجوا می کنم که چرا این موجزه نصیب من حقیر شده است و وقتی لحظه ای به خدمات بی کران خدا وسپس به شما فکر می کنم به یاد می اورم ان روزی را که اقای نوروزی وقتی نزد من امد و ازعمل جراحی بیماری من خبر می گرفت ومن در مورد شما با ایشان صحبت کردم در ابتدا باور

نمی کردیم که روزی برسد که هر دویمان بهبودی یابیم و امروز ان روزی است که من شاهد خوشحالی و بهبودی ایشان و خواهر زاده شان هستم .ومن به خواسته شما که از بنده خواسته بودید که تا انجایی که توان دارم برای بهبودی ایشان کمکی دریغ نکنم هر روز با ایشان به پیاده روی می رویم .

شما از بنده خواسته بودید که تمام اعمالی را که طی یک شبانه روز انجام می دهم را به شما گزارش دهم وسعی دارم این کار را بدون هیچ کم و کاستی انجام دهم قبل از اینکه به گزارشم بپردازم باید بگویم که خیلی مشتاق بودم هر روز ویا چند وقت یک بار با شما در ارتباط باشم ولی وقتی با خود فکر

می کردم به این نتیجه می رسیدم که ممکن است سر شما شلوغ باشد و ایمیل های من وقت گران بهای شما را بگیرد و ممکن است شما بیماران زیادی را که مثل من از دردی که دارند رنج می کشند و محتاج لحظه لحظه ی وقت شما باشند .این کار را انجام نمی دادم که امیدوارم این قصور را شما به بزرگی خود ببخشید


HomePageصفحه اصلی