مرگ یک نوع عروس - January 2, 2008 06:44 PM

e wقتل علمی

قتل علمی !!
قتل علمی !!

از خارش ساده گونه یک نوعروس، تا مرگ او، با زجر وخونریزی


2008-01-08 11:36:52 گزارشی از شیراز


فرامرز 25ساله نامزد فرزانه 19ساله دوجوان پرشوروشوق ازشیراز،استان فارس، تدارک عروسی وجشن را می چینند، وهرروزبا نیروی عشق
به دیدارهم مشتافتند تا روزی دیگردرکنارهم از آینده بگویند وآرزوهای نقش بسته در ذهن خویش را با آب وتاب برای یکدیگربازگوکنند.روزی

که فرزانه سرقرارخوددیرترآمد،فرامرز ازدلداده خودپرسید چه شده که دیر آمدی ؟ درجواب شنید که برای خارش روی گونه ام به دکترمراجعه
کردم که یک کرم مناسب برایم بنویسید ولی ایشان، آزمایش پوست داده که انجام دهم،فرامرز بادقت بیشتربگونه معشوق خودنگریست و گفت من


چیزی نمیبینم توهم اهمیت نده.روزدیگرازدلداده خودشنید که گفت میگویند سرطان پوست دارم و میخواهند یک شیمی درمانی خفیف بدهند تا
برطرف شود و بسیار ساده است وکمتر از یکساعت طول میکشد، فرامرز با کنجکاوی که سرطان پوست چیست؟ وارد انترنت و سرچ گوگل


میشود و به سایت غذادرمانی ما راهنمائی میگردد، سایت ما را مطالعه میکند و متوجه درمان سرطان خون از راه دور و با کنترل بی خطر غذائی
میشود،
مطالب سایت ما را پیگیری میکند و متوجه میشود که میتواندحتی مستقیما با ما چت کند تصادفا پرفسورخرسند درچت بودندو به

مریضهای دیگر مشاوره میدادند، می پرسد خارش روی گونه را می شود باغذا برطرف کرد؟ وجواب میگیرد بله عزیزم میشود چون
«سم» غذا یا« سم » دارو درهمه جای بدن است و «سیستم خوددرمانی بدن » دائما درتلاش است که آنهارا، ازطرق مختلف ازبدن دفع کند و درمورد نامزدجوان شما، هم میخواهد از راه پوست دفع کند و این یک حرکت مثبت است و نباید نگران ان خارش باشید. فرامرزجوان مینویسدولی ایشان را میخواهند شیمی درمانی خفیف کنند!!که در این لحظه پرفسورخرسند متوجه زنگ خطر دیگری میشود و همه هواس

خودرا درچت به ایشان اختصاص میدهد و میگوید همین الان به ایشان و خانواده اش خبردهید که چنین اقدامی نکنند ابتدا روش بیخطر
غذادرمانی
ما را طی کنید که این «سموم » و «سموم » دیگر بدن را ازراه های طبیعی تخلیه ادرار و مدفوع و عرق بدن سریعتر دفع خواهد کرد

و مشکلش هم برطرف میشود، ونیازی به مبارزه با مواد شیمیائی نخواهد داشت بعلاوه آن راه شیمی درمانی همیشه هست و اگر ازاین راه

بیخطر نتیجه گرفتید چرا باید ریسک شیمی درمانی راکرده باشید.فرامرزجوان گفت: شما کاملا درست میفرمائید،وازچت رفت تا خبر خودرابه دلداده قشنگ و جوان خودبگوید،24ساعت نشده بود که پرسشنامه نامزدخودرافرستادکه دختری قدبلندوهیکلی متناسب داشته و هرگزمریض نشده وزندگی ساده و راحتی را درآن 19سال پشت سرگذاشته و دانشجوی دانشگاه هم شده

و ماهم بلافاصله و خارج از نوبت، پرونده شماره 1762 را برایش تشکیل دادیم، و مشخصاتش را به ایمیلی که در پرسشنامه بودارسال نمودیم اما روزدیگر فرامرز جوان با پریشان حالی درچت گفت که من نتوانستم خانواده آنها را قانع کنم و شیمی درمانی به قول خودشان خفیف را انجام دادند،

پرسیدیم نتیجه چی شد؟ گفت که موثرنیفتاده و باید که شیمی درمانی قویتر انجام دهند !!
پرفسورخرسند تقریبا با التماس گفت بروید و تلاش بیشترکنید و روی دست و پای خانواده اش بیفتید و بگوئید

به این دخترجوان فرصت بیشتری بدهید !
بیچاره فرامرزپریشان حال با گریه گفت آنهادروغ گفته بودند که فقط یکساعت کار دارد و بعد خوب میشود، صورت زیبای فرزانه با

همان شیمی درمانی اولیه بهم ریخته و موهای سرش همه ریخته و من اورا
نشناختم
و دربیمارستان بستری گردیده،

پرفسور خرسند فرمودند که فرامرزجان چت کردن را قطع کن و خودرابه بیمارستان برسان و تلاش خودرا بیشتر کن،
چند روز بعد یک ایمیل از فرامرز دلسوخته گرفتیم که « مرحوم فرزانه با شیمی درمانی دوم و خونریزی های داخلی در بیمارستان دارفانی را وداع گفت !!!بله وداع گفت » .


ماآخرین ایمیل فرامرز دلسوخته وجوان را هم در«نظرات» همین مقاله و در زیرآورده ایم،شما میتوانیدمطالعه کنید
ودر صورت تمایل در زیرآن به این جوان سوگوار هم تسلیت بگوئید وغمخوارش شوید.


داستان غم انگیز قتل علمی !! دیگری را هم با کلیک بر:« سرگذشت عم انگیز مادرعروس، پریچهر از بوشهر »


HomePageصفحه اصلی