هشدار به سرطانی ها - June 30, 2016 10:04 AM

تــوجـــه
هـشــدار :
- اخیرا تعداد مراجعه کنندگان ما که متاسفانه ابتدا شیمی درمانی کرده اند و برخی هم با جراحی نقص عضو پیدا کرده اند و پشیمان شده اند و بعد با تنی ناقص و پراز سم داروئی
به ما مراجعه نموده اند و در روش ما درمان میشوند زیاد میباشد لازم است این مطلب خیر خواهانه را اینجا بنویسم که
این عزیزان قبل از انجام روشهای خطرناک و بدون بازگشت، مستقیما روش ما را بکار ببرند که در ان صورت درمانتان اسونتر و سریعتر هم انجام میگیرد، و نقص عضو هم نشده اید

و نیز باز بدلیل رسیدن چند ایمیل از مادران دردمند که اخیر متوجه شده اند فرزند دلبندشان سرطان دارد و نمیدانند چه کنند، این مطلب تکمیلی زیر را میگذاریم

حدود یکماه، پس از انتشار مقاله « قتلگاه » فوق،
Click

بیمارستان « محک » و زیر فشار افکار عمومی، با عجله یک مقاله ئی سرتا پا دروغ ، در انترنت منتشر کرد که ممکن است برخی که هنوز مقاله « قتلگاه » را نخوانده باشند را به شک و تردید در اورد و آن بیچاره ها به گمراهی بروند،
- ما سعی میکنیم تا در اینجا، هرگونه شبهه و دروغ بافی را برطرف سازیم و انهارا از رفتن به راه

تجربه شده و بــــد، منع کنیم، انشالله

شما که ان مقاله کذائی بیمارستان محک را خواندید

ملاحظه فرمودید که تمام تکیه انها بر این است که ثابت کنند « ما بیماری سرطانی، ملیکارا درمان نکرده بودیم و فقط بیماری سرطان اورا پنهان کرده بودیم»

اولا اگر روش ما و قدرت غذا را تا آن حد تشیخص دادید که توانای پنهان کردن بیماری دارد، پس چرا شما با شیمی درمانی تان اورا کشتید!!؟؟
و نگذاشتید همان پنهان ماندن و زنده ماندن این طفل معصوم ادامه داشته باشد و با شیمی درمانی خود، یک خانواده ئی را داغدار کردید!!!

دوما ما بعداز ملیکا خوشگله هم دهها کودک سرطانی دیگر را هم درمان کرده ایم که اتفاقا این دو کودک که در اینجا مشخصاتشان را میاوریم را هم همان خانواده ملیکا
از بیمارستان لعنتی شما بیرون کشیده و به ما معرفی کرده و درمان اساسی کردیم که هنوز هم بعداز گذشت بیش از شش سال، نه فقط زنده هستند و سرحال و شادان بلکه به گواهی آزمایشگاه بیمارستان محک خودتان، در بدن انها اصلا اثری از سلولهای سرطانی وجود ندارد،
و انها طوری درمان اساسی شده اند که انگار اصلا در بدن انها هیچوقت سرطان وجود نداشته است،
و اخیر نمرات دبستانی یکی از انهارا هم برایمان فرستادده اند که در کارنامه او ماشالله همه نمره عالی 20 قید شده است

این را میگویند درمان واقعی و نه ان درمانی که شما انجام میدهید و که اگر در زیر شیمی درمانی کشته نشوند، تا چند ماه با سرفه و استفراق و دل اشوبی بسر میبرند و موهای سر و ابرو و مژه و ... داغون و میریزد و با تاکید هائی که مواظب باشید به او هوا نخورد،!!!مواظب باشید اوو سرمانخورد!!! و ........ میگذرانند و بعد هم متاسفانه میمیرند انها که درمان نیستند

ضمنا حقیقت هیچوقت پنهان نمی ماند، هنوز هم خانواده ملیکا با ما در تماس است،
و اخیرا هم « خانم فاطمه قدیری» مادر ملیکا به هلند تلفن کردند و طبق معمول دعوت خودرا از پرفسور تکرار کردند، که هرزمان که به ایران تشریف اوردید مثل قدیمها به خانه او هم تشریف بیاورید،
که پرفسور خورسند در جوابشان فرمودند که: « من دلم نمیگیره جای خالی ملیکا خوشگله را ببینم،
هر وقت انشالله حامله شدید و من بدانم جای ملیکا خوشگله، بزودی پر میشود انشالله با دسته گل خدمت میرسم »
(بیچاره هنوز در شوک بسر میبرد)
ولی همچنان این خانم محترم، بیماران سرطانی چه کودک و چه بزرگ، را برای ثواب، به وبسایت ما هدایت میکنند

اخیرا ایمیلی دریافت کردم که لازم دیدم این مطلب را اینجا بگذارم

در پاسخ به یک مادر دردمند که بتازگی، خبردار شده که کودکش سرطان دارد!!! در وحشت بسر میبرد، به همه جا برای درمان کودک دلبندش سرک میکشد و کمک میخواهد و میان دوراهی تقلین های داروئی و راه « طب دنسروخ » ما مردد مانده است

اخیرا نوشتم که خلاصه انرا هم در اینجا برای خوانندگان عزیز میگذارم
با درود،
انشالله فرزند دلبند شما هم شفا می یابد
.....
......................
دوما غذا درمانی که ریسکی ندارد که نوشتید ریسک بزرگی است؟ مگر کنترل غذا کسی را میکشد که شما نگران ان باشید؟؟
و اگر هم تاثیر نداشت، ضرری نکرده اید و این تجربه را هم پشت سر گذاشته اید میتوانید هرراه دیگری بروید( که در روش ما حتما تاثیر خوب خواهد داشت )

اما اگر قبل از تجربه روش بی خطر ما، در راههای دیگر و جراحی و نقص عضو بشوید و یا بدن پراز سم شیمی به صدجور بیماری های مختلف، و تنگی نفس و ریزش مو و .... بر ان اضاف شد و اصل بیماری هم درمان نشد که خیلی ضرر کرده اید و عاقلانه نیست

مثل مادر ملیکا دیگر پشیمانی سودی ندارد، و راه برگشت شما بسیار سخت میشود
عاقلانه انست که ابتدا راه بیخطر را بیازمایید و بعدا راههای خطرناک را مطالعه کنید
تحقیق بیشتری کنید با خانواده های این دو کودک که خواستید تماس بگیرید، و مطالعه خودرا بالاتر ببرید

---------------------
این هم تلفن خانواده دو کودک که نزد ما سرطانشان خوب شد اتفاقا هردو را هم خانواده ملیکا که محک اورا کشت معرفی کرده است و هنور خانواده ملیکا با ما در تماس است و بسیار پشیمان هستند که دخترشون را با همین حرفهائی که بشما میزنند، فریب دادند و به محک بردند و تا حالا غزادارش کردند خدا لعنتشون کند، چون در انموقع ابتدای راه ما بود و تلقین های فریبکارانه داروئی موثر میشد اما حالا با هزاران درمان شده دیگر هرگونه عوام فریبی انها سودی ندارد
و مردم تا وبسایت مارا میخوانند و با خانواده های خوشحال درمان شدگان که تماس میگیرند با سرعت بیشتری بسمت ما میایند،
و همه را شفایافتگان، به ما معرفی میکنند که عملا نتیجه کار مارا در انها می بینند

----------------
مقاله کودک سرطانی شفا یافته عسل امیری از بیماران بیمارستان محک که در انجا ادامه نداد و نزد ما امد و درمان شد

Click مقاله کودک سرطانی شفا یافته

تلفن: 09123446386
عسل امیری کودک سرطانی بیمارستان محک که نزد ما شفا یافته

ايميل* : saharhajiagha@gmail.com

----------------------------

مقاله کودک سرطانی شفا یافته « محمد پارسا حسینخانی »

Click مقاله کودک سرطانی شفا یافته

تلفن* : 00982188438916 -091213155790

کودک محمد پارسا حسینخانی سرطانی شفا یافته نشاني* : ایران - تهران - خیابان شریتی- بالا تر از *******

ايميل* : mh_hoseinkhani@yahoo.com

این هم لینک داستان سرطانی شفایافته دیگر که میتوانید با انها هم تماس بگیرید

Click

این هم لینکهای ده ها نوع سرطانی شفایافته دیگر

Click

با آرزوی سلامتی برای همه بیماران و از جمله فرزند دلبند شما

سیما

نظرات Click


HomePageصفحه اصلی