به وقت « آمستردام - هلند » میباشد / /
کلیک بر: تقويم ایرانی //
1Base.jpg

درهمایش بزرگ اعلان شد: / در بدن انسانها، یک سیستم خیلی مهم ولی فعلا خاموش وجود دارد بنام « سیستم دنسروخ بدن »، که وقتی بیدار و فعالش کنم، دیگر آن شخص نیازى ندارد که دلهره داشته باشد که چه غذائی یا چه داروئی مصرف کند تا مثلا فلان ویتامین یا فلان مواد معدنی ( کلسیم یا پروتئین یا ..... و غیره،) وارد بدنش کند که کمبودهای بدنش، برطرف شود، و یا نگران و سردرگم باشد که چه داروئی مصرف کند که مثلا فلان بیماری را مهار کند و یا درمان کند، / بلکه همه را، همین سیستم مهم تازه کشف شده، « دنسروخ » باندازه نیاز بدنش، برایش میسازد و همه بیماریهایش را(هرچه باشد)، یکی بعد از دیگری و بطور طبیعی و اساسی، از بدنش دفع میکند / و نـیـز هر نـوع « باکتری »، « میکرب »، « ویروس »، « سلول سرطانی »، و... را هـم، در هفته اول بی خطر و از هفته دوم غیر فعال میکند و پس از چندی محو می نماید / پرفسور خورسند در همایش تهران به جهان اعلان کردند / قابل توجه بیماران « ابولا »، « ایدز »، « جنون گاوی »، « انواع سرطانی »، « هیـپاتـیت » و....،! و هر ویروسی دیگری که در آینده اسم گذاری کنند.از دیگر نتایج این کشف بزرگ که مورد استفاده صدها نفر تجربه کننده قرار گرفته است، کلیه سلولها و ارگانهای بدن فعالیت مضره ندارند، و لزومی ندارد که هیچ ارگانی از بدن بدلیل عفونی یا فاسد، با جراحی از بدن بیرون اورده شود، و شخص را ناقص کنند، بلکه بابیدار و فعال شدن این سیستم و قدرت گیری کافی میتواند جانشین طبیعی از جراحیها، ان ارگان را بازسازی و بدون عفونت گرداند تا نرمال کار کند، و جانشین اکثر جراحیها خواهد شد، و لذا لازم نیست به این دلیل تن به جراحی و نقص عضو داد، بلکه بهتر است همه، ابتدا این راه بیضرر « کنترل غذائی » به منظور بیدار و فعال کردن « سیستم دنسروخ بدن » را تجربه کنند و نقص عضو نشوند، و خودرا به وضعیت سالهای قبل برگردانند که این مشکلات را نداشتند و جوانتر از سن شناسنامه ئی فعلی خود میشوند.- سابقه درگیری فکری و تحقیق این روش، برمیگردد به سال 1326 شمسی در خرمشهر و تجربه موفقیت امیز و عملی به سال 1343 شمسی در انگلستان و نجات هر دو کلیه ی فاسد که جزئیات در مقاله « سفر مرگ » در وبسایت، است و از ان به بعد هزاران تجربه کننده این روش، هم گزارش داده اند همه را در وبسایت بزرگ ما، مطالعه فرمایید.

کلیک ورود به وبسایت Entry Home Page