/b264maral - 09-06-2016 19:34 PM *
« سیستم دنسروخ بدن »(کشف پرفسور خورسند ) در هر مرحله، به پاکسازی جائی از بدن میپردازد، که نمودار زیر، خلاصه عملکرد آنست
دوره تطبیق یادوره واکسیانسیون غذائی
اوج تـمـیـزی تن
دوره دگابس ها
4 3 2 1 سلامت کامل 0 1 2 3 4 5 6
آزاد
جسـدار
چنددانگ
تکدانگ
اوج تمیزی
استخوانها
سلولهای عمقی
سلولهای سطحی
تصفیه خون
دل و روده
مریضی کثیفی

مطلبی که همزمان با مرگ عباس کیارستمی، در فیس بود منتشر نموده ایم را ملاحظه فرمایید

متوجه شديد كه بيچاره كيارستمى هم بدنبال مرتضى پاشايى و على آذرى و غلامحسین مظلومی، و ....، و صدهانفر ديگر كه ميتوانيد به این اسامی اضافه كنيددر سیستم داروئی با مرگ زود رس، تلف شدند؟ همه مريضها بايد مواظب انتخاب راهشان بشوند
در تكميل دو خبر فوق العاده بزرگ درمانى يكى مثل عباس كيارستمى در سن

جوانى در بيمارستان مجهز در پاريس ميميرد، در مقابل يكى پيرمرد ٧٢ ساله جواب شده از بیمارستانها و نوامید،

در خانه خود در رفسنجان با تماس با ما، و از راه دور، درمان ميشود و نیز ديگرى در خانه خود در مشهد و تماس با ما نجات

پيدا ميكند اينها تحولات بزرگ زمان است، و خوشبختانه هزار هزار دعاگو پیدا میکنیم، شفایافتگان، فامیل شفایافتگان،

اهالی آن محله ها که بیماری طولانی همشهری خودرا میدانستند و الان شفا شدن را متوجه شدند باعث شده که مائی که در ایران و درمقابل چشمان انها مطب نداریم

بدون تبلیغ در روزنامه ها و رادیو تلویزیونها، سیل نیازمندان برای درمان به روش ما انقدر زیاد شود که گاهی در یک روز، بیش از 14 ساعت را باید برای نجات بیماران

از بیماریهای هولناک و خطرناک و اورژانسی اختصاص دهیم

وبسايت ما و خبرهاى جديدش را بخوانيد - در این میان برخى علاقمندند مسير تحصيلات مرا هم بدانند البته در وبسايت هست اينجا هم مختصر ميگذارم

- من در جوانى در استان خوزستان، شاگرد اول در رياضيات دبيرستانى شدم و براى همين هنوز مدرك فقط ديپلم داشتم

ولى با استخدام رسمى و دولتى در دبيرستانها رياضيات را تدريس ميكردم، در کنکوردانشگاه تهران نفر 16 دهم شدم و همه رشته ها و از جمله پزشکی برای انتخاب برویم باز بود، ولی من در انزمان، شیفته مسائل اجتماعی و سیاسی بودم و در رشته تحقيقات علوم

انسانى ليسانس و در رشته جامعه شناسى دكترا گرفتم با شادروان دكتر غلامحسين صديقى معروف، پدر علوم اجتماعی ایران، و یکی از سیاستمداران ان عصر، درس گذراندم ، جزوه پايانامه دكتراى من، بخواست ايشان كتاب شد و دانشجويان دانشگاه ها و بويژه

رشته علوم انسانى و تحقيقات اجتماعى براى تكميل درسشان ميخريدند و ميخواندند و همان دانش امروز در جمع آوری صدها هزار مدرک و گزارش درمانی از قدرت غذا، را به من داده، اين كتاب اخيرا در وبسايت قرار گرفته، درانگستان با اینکه به قصد درمان کلیه هام رفته بودم، در دانشگاه كمبريج رشته اناليز و نيز

برنامه ريزى تحصيل كردم و در دانشکده بردا هلند در رشته تربيتى جوانان و نو جوانان، بخاطر کارم، درس خواندم در امريكا و در هلند تحقيقات وسيع روي غذا و قدرت درمانى اش كار انجام دادم و در

تلويزيونهاى امريكا در باره قدرت غذا سخنرانيهاى زيادى كرده ام و روزنامه ها منعکس کردند، برخی در وبسایت ما اورده شده، و در تهران توسط گروه كثيرى از شفايافته گانم در سالن بزرگ دولتى سيمينار بزرگى بر پاشد و منهم از هلند

در ان شركت و سخنرانیها كردم و افشاگرى گسترده يى از قدرت غذا شد و در وبسايت ما عكسها و خبرهایش است و... و... و... و اگر ريزه كاريها را بخواهم بنويسم چند صفحه ميشود اما اين كار هاى درمانى من يك

كار ابتكارى است كه هنوز در دانشگاهها نرفته که بخواهد کسی تحصیلاتی از ان طریق بدست اورد، و انشالله در اينده نزديك رشته درسى دانشگاهها هم ميشود فعلا دانشجويانم در حال تنظيم جزوات درسى هستند

قبل از انقلاب در تهران باتفاق شادروان اوانسيان باشگاه خامخوارى تاسيس كرديم و داستانهاى زيادى برما گذشت، که روزی براى ثبت در تاريخ از ان زمانها، مفصلتر مي نويسم

فعلا شما در عصرى اين مطلب مرا ميخوانيد كه دوران تحول درمانى بزرگ است و ديدگاهها در مورد اصل بيماريها را در حال عوض كردن هستيم، برخى كه منافع خود را در خطر مي بينند بدون منطق درستى به مخالفت و ايراد

گيرى ميپردازند انها ارزش بحث كردن ندارند زيرا دنبال حقيقت يابى نيستند و لذا نميشود انهارا ارشاد كرد

اما برخى افراد بى غرض، کم مطالعه، در اين ميان هستند و براى لحظاتى تحت سم پاشى

قرار ميگيرند ولى وقتى حقيقت را متوجه شوند زود ارشاد ميگردند انها افراد محترم و ارزشمندى هستند

در تكميل دو خبر فوق العاده بزرگ درمانى يكى مثل عباس كيارستمى در سن جوانى در سیستم داروئی در به در میشود و از بیمارستانی در ایران سراسیمه خود را به بیمارستانی در پاریس میرساند بخیال انکه در انجا شاید دانشی غیر از دانش سیستم داروئی ایران پیدا خواهد کرد، و در بيمارستان مجهزی در پاريس ميميرد، و در مقابل يكى پير مرد ٧٢ ساله در خانه خود در رفسنجان با تماس با ما، و بدون کشتن سلول سرطانی و بدون جراحی تمر سرطانی، درمان ميشود و ديگرى در خانه خود در مشهد و تماس با ما، از سرطان بدخیم و پیشرفته، نجات

پيدا ميكند اينها تحولات بزرگ زمان است، که خوشبختانه همواره، هزاران هزار دعاگو پیدا میکنیم، که البته خود این موضوع موجب تک و توک، برانگیخیتن حسود و عقده ئی هم میشود، که چند نفر در اوایل کارما، زوزه هائی سر دادند، تاب و تحمل اين همه بزرگى خبرها را نداشتند و سعى در به انحراف كشيدن اصل موضوع به فرعیات و موهومات داشتند اما گستردگی شفایافتگان و تداوم ان، همه را مثل برف اب کرد و بسکوت کشاند

و تاريخ هم نشانداده كه هميشه عده یی در ابتدای کار، در مقابل نو اوريها ايستاده اند و ايراد بيخودى گرفته اند که البته بمرور زمان و گسترده تر شدن افتاب حقیقت، همه مثل برف آب میشوند و شدند و همیشه بدنه بزرگ جامعه، رو به پيشرفت است و نواورى مفيد را استقبال و ثبت و اجرا خواهد كرد و روز به روز بزرگتر و

روشنتر جلوه خواهد نمود بيشتر را در وبسایت ما و اینجا دنبال كنيد

khorsand.org

و عزيزان نيازمند را از ظهور راه نو باخبر كنيد تا در بيمارستانها خداى نكرده تلف نشوند.

زيرا ما فقط تا عيد نوروز براى درمان وقت ميگذاريم بعد کار ها را حواله به شاگردانمان ميدهيم و وقت خود را آزاد تا صرف مدون كردن هزاران هزار سند و مدرك وعکس و آزمایشات و گزارشات جمع آوری شده از اقصا نقاز ایران و جهان که بدست امده ميكنيم و با نشر کتابها، مراكز دانشگاهى و دولت هارا ارشاد مستقيم خواهيم كرد، تا درمقابل بیمارستانهای داروئی و شیمیائی، مراکز تفریحی و درمانی در باغها و در پارکهای وسیع تحت عناوین « شـفا شـهر شـادی » یا « شـفا شــهـر خـرسـند » برپا کنند و به روش ما، مردم را بسلامتی اساسی برسانند

و لذا بايد وقت فعلى خود را كه بيش از ٩٨٪‏ صرف درمان و نجات مردم ميكنيم را بناچار كم كنيم و يا حتی کاملا قطع كنيم و به امور مهم و بنيادى و ماندگار و بزرگترى صرف كنيم

زيرا ماهم يك روز رفتنى ميشويم اما این دانش و تحول درمانی، بايد بماند لطفا مطلب را به دوستانتان فوروارد كنيد تا کسی از قدرت غذا در درمان، بيخبر نماند و در کژ راهه تلف نشود و خود را مسئول رساندن خبر نو کنید
برخی توقع دارند یا فکر میکنند که شفایافتگان ما هرگز مریض نمیشوند و یا نمیمیرند!!
چنین چیزی نیست، شفایافتگان ما هم مثل هرکسی دیگر هم مریض میشوند و هم میمیرند کسی عمر جاوید نخواهد داشت، اما چیزی که برای اثبات قدرت سیستم خوددرمانی « دنسروخ » بدن همیشه جاویدان میماند همین نوشته ها گزارشات و اعلان درمان شدنهای آنان است که در آنزمان که مینوشتند در صحت سلامت کامل و خوشحالی تمام بودند که در روشهای دیگر نداشتند، و همین نوشته ها برای همیشه و صد ها سال پس از ما هم، ارزش پژوهش و تحقیق را برای پژوهشگران و دانش پژوهان علم غذادرمانی ما، باز میگذارد تا همواره، حرکات خوب سیستم « دنسروخ » بدن را از لابلای این نوشته ها، بهتر بشناسند و نحوه بر خورد، با آن حرکات را، همواره منطقی تر کنند، این مدارک و نوشته ها، همه از اسناد وبسایت میباشند، و بخواست هیچکس حتی خود نویسنده، محو و معدوم نمیشونــد.
---------