/Statistcs *Dec 31-2014 15:34 PM *


سیما:

در روز پایانی سـال 2014

آمار و ارقام خود سـخن میگویـند

نـمـودار و آمار

-بزرگترین وبسایت ایرانی با بیش از روزانه 1000 بازدید کننده و برخی روزها با بیش از 2000 بازدید کننده

- درماه اکتبر بیش از 34000 و در ماه نوامبر بیش از 32000 و در ماه دسامبر که هنوز تمام نشده بیش از 27000 بازدید کننده داشته ایم

بزرگترین گنجینه پـژوهشی جهانی با بیش از صدهزار گزارش نتیجه اجرای عملی طـب دنسروخ در مراحل مختلف توسط هزاران متقاضی در گروه های سنی مختلف، با تحصیلات مختلف ازجمله پزشک و استاد دانشگاه،و آزاد و کم سواد، زن مرد، کودک، حتی نوزاد با بیماریهای مختلف مرموز و لاعلاج، ترمیمی، و حتی جانشین کار جراحی

بهترین خودآموز جامع پیشگیری و درمان همه نوع بیماریها، در روش طـب دنسروخ، کتابهای مختلف آماده نشـر،
خودآموز پیشگیری و درمان انواع بیماریهای سرطان
ادامـه خودآموز پیشگیری و درمان انواع بیماریهای سرطان
کتابها
ادامـه کتابها
خودآموز پیشگیری و درمان انواع بیماریهای پوست
ادامـه خودآموز پیشگیری و درمان انواع بیماریهای پوست

_________________________